• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Alkaloid AD Skopje pozitivno poslovao u razdoblju od siječnja do rujna 2017. PDF Print E-mail
Wednesday, 08 November 2017 11:31

alkaloid-zhivko-mukaetovAlkaloid AD Skopje postigao je pozitivne financijske rezultate u razdoblju od siječnja do rujna 2017., što pokazuje nerevidirani samostalni i nerevidirani konsolidirani Račun dobiti i gubitka.

U razdoblju od siječnja do rujna, ukupna konsolidirana prodaja dosegla je 107,9 milijuna eura što je povećanje od 8% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Konsolidirana prodaja na domaćem tržištu povećana je za 6%, dok je ukupni konsolidirani izvoz društva povećan za 9%. Od ukupne konsolidirane prodaje, 39% ostvareno je na domaćem, a 61% na stranim tržištima.

Analiza prema regijama pokazuje da je 32% prodaje ostvareno u zemlje jugoistočne Europe, Rusija i ZND čine 7%, zapadna Europa (EU i EFTA) čine 21%, dok se na ostala tržišta odnosi ukupno 1% ukupne konsolidirane prodaje. Primjetan rast zabilježen je u Velikoj Britaniji i Mađarskoj. U Velikoj Britaniji prodaja je dosegla 2,8 milijuna eura i time porasla 15 puta u usporedbi s istim razdobljem lani, dok je u Mađarskoj prodaja iznosila 0,4 milijuna eura što je 10 puta više od istog razdoblja lani. Rast prodaje također je zabilježen na tržištima u Hrvatskoj (9%), Rumunjskoj (69%), Sloveniji (13%), Rusiji (5%), Ukrajini (36%), Crnoj Gori (10%) itd.

Analiza ukupne konsolidirane prodaje po grupama proizvoda pokazuje da se najbolje prodaju proizvodi iz segmenta farmaceutike – 84%, pri čemu se 21% odnosi na OTC proizvode, 17% na kardiovaskularne proizvode, 13% na antibiotike, 13% na neurološke proizvode itd. Segment kemija – kozmetika - botanika čini 16% ukupne konsolidirane prodaje od čega se na kemiju odnosi 3%, na kozmetiku 10% i botaniku 3%.

Konsolidirana zarada prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), koja je dosegla 16,5 milijuna eura, bilježi rast od 11%, dok neto konsolidirana dobit iznosi 9 milijuna eura što predstavlja rast od 9%.

Ukupne investicije u dugotrajnu imovinu za razdoblje od siječnja do rujna 2017. godine iznose 8,4 milijuna eura.