• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Visoki trgovački sud potvrdio Nagodbu vjerovnika u Agrokoru PDF Print E-mail
Friday, 26 October 2018 16:29

agrokor-izvanredna-upravaVisoki trgovački sud u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Vučaj, predsjednice Vijeća, Dubravke Zubović, sutkinje izvjestiteljice i Nevenke Marković, članice Vijeća, u postupku izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor i njegovim ovisnim i povezanim društvima, donio je rješenje kojim odbija odnosno odbacuje sve žalbe vjerovnika na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 6. srpnja 2018. kojim je potvrđena nagodba prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave, na ročištu za glasovanje o nagodbi održanom 4. srpnja 2018. godine.

Pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja ispitana je kroz ocjenu i analizu pojedinačno podnesenih 87 žalbi, a Vijeće je riješilo da žalbe djelomično nisu osnovane, a djelomično nisu dopuštene. Visoki trgovački sud je ocijenio kako u postupku koji je prethodio donošenju rješenja o potvrdi nagodbe, kao ni njenim donošenjem, nisu ostvarene bitne povrede postupka, a niti one na koje sadržajno upućuju pojedini vjerovnici - žalitelji.

Razlozi navedeni u obrazloženju pobijanog rješenja su jasni i razumljivi te imaju činjeničnu i pravnu osnovu iz koje jasno proizlazi na temelju kojih relevantnih činjenica i dokaza je sud prvog stupnja (Trgovački sud) primijenio procesno i materijalno pravo. Stoga je ocjena ovog suda da je sud prvog stupnja imajući u vidu relevantne činjenice utvrđene u predmetnom postupku donio pobijano rješenje u smislu članka 43. ZPIUTD-a kojom odredbom je regulirana 'Nagodba između dužnika i vjerovnika' - navodi se u Rješenju VTS-a.