• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Sustavi upravljanja u prehrambenoj industriji PDF Print E-mail

biotechniconOsim zakonskih obaveza, koje su usklađene sa zakonima EU, pred hrvatske proizvođače i distributere postavljeni su određeni dodatni zahtjevi, najčešće od strane velikih trgovačkih lanaca, ali i od strane potrošača, kao zadnje karike u lancu hrane. Ti su zahtjevi naznačeni normama koje obuhvaćaju pravila, smjernice i definicije sustava koje u konačnici osiguravanju kvalitetu, sigurnost i sljedivost proizvoda, zaštitu zdravlja ljudi itd.

Pripremila: Ana Lisac Marušić,  Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.

Zdravstveno ispravna hrana je ona koja svojom kvalitetom, uvjetima čuvanja i distribucije zadovoljava zakonske propise te kao takva neće prouzročiti štetu, ozljedu ili bolest. Sva hrana koja se stavlja na tržište mora biti zdravstveno ispravna, a svaki čovjek ima pravo očekivati da konzumira upravo takvu hranu. Na zdravstvenu ispravnost može direktno utjecati svaki subjekt u kontaktu s hranom kroz cijeli lanac od proizvodnje, prerade i distribucije. Kako bi se osiguralo da svaki subjekt u poslovanju bude odgovoran za svoj dio lanca te da bi se uspostavila i održala kvaliteta, a time sigurnost i zadovoljstvo potrošača, u poslovnu su praksu uvedeni, osim zakonskih obaveza, i drugi zahtjevi na poslovanje, koji nadilaze zakonske obaveze.

SUSTAV SAMOKONTROLE
1. siječnja 2009. stupila je na snagu odredba u hrvatskoj nacionalnoj regulativi koja najviše utječe na sustav kontrole sigurnosti hrane, a to je obaveza uvođenja sustava samokontrole utemeljene na načelima sustava analize opasnosti i kritičih kontrolnih točaka (eng. Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP). Iako je implementiranje HACCP sustava po zakonu obavezno, njegova certifikacija je isključivo dobrovoljna. Osim zakonskih obaveza, koje su usklađene sa zakonima EU, pred hrvatske proizvođače i distributere postavljeni su određeni dodatni zahtjevi, najčešće od strane velikih trgovačkih lanaca, ali i od strane potrošača, kao zadnje karike u lancu hrane. Takvi dodatni zahtjevi naznačeni su normama, a one osim zahtjeva obuhvaćaju pravila, smjernice i definicije sustava koje u konačnici osiguravanju kvalitetu, sigurnost i sljedivost proizvoda, zaštitu zdravlja ljudi itd.

PRIMARNA PROIZVODNJA I PRERADA
Danas su razvijeni standardi koji se odnose na primarnu proizvodnju te oni koji se odnose na preradu hrane. Osiguranje kvalitete i sigurnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ublažavanje štetnih učinaka poljoprivrede na okoliš, osiguravanje odgovornog odnosa prema stanovništvu i zaposlenicima te poštovanje dobrobiti životinja objedinjeno je u GlobalGAP normi. Taj sustav odnosi se na primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju, kao osnovu za proizvodnju sirovina za proizvodnju hrane i propisuje odrednice dobre poljoprivredne prakse. U proizvodnji hrane i preradi traži se proizvodnja zdravstveno ispravne hrane, s kontrolom ulaznih materijala i sirovina (dobavljača), praćenjem higijenskih uvjeta proizvodnih prostora te jasnim definiranjem odgovornosti. Implementacijom HACCP sustava osigurava se proizvodnja zdravstveno ispravne hrane kroz kontinuirano vođenje dnevnika proizvodnje jer se njime prepoznaju moguće opasnosti u proizvodnji hrane i predviđaju koraci i mjere za kontrolu tih opasnosti i standardiziraju proizvodni postupci.

IFS International Food Standard norma je trgovačkih lanaca pri odabiru dobavljača za sve prehrambene proizvode. Norma kombinira načela HACCP sustava sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom te ispunjavanje higijenskih zahtjeva. Britansko udruženje trgovaca na malo (British Retail Consortiucm - BRC) razvilo je tehničku normu kako bi se trgovcima pomoglo da ispune svoje zakonske obaveze s obzirom na zaštitu potrošača i pružajući zajedničku osnovu za provjeru svih proizvođača njihovih robnih marki. Norme GlobalGAP, IFS i BRC dobrovoljne su i uglavnom se uvode na zahtjev kupca.

ISO - MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA NORMIZACIJU
ISO norme su međunarodni standardi razvijeni sa svrhom postizanja jednakosti te sprječavanja tehničkih poteškoća poslovanja širom svijeta, a Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) objavila je još 1987. niz normi za upravljanje kvalitetom, u koje danas spada ISO 9001 norma. Implementacijom ISO 9001 norme, bez obzira na djelatnost ili veličinu tvrtke, stvara se organizacija u kojoj se u svakom trenutku zna što se radi, kako se radi, tko radi, i sve se to na pravilan način dokumentira. Uslijed povećanja osviještenosti potrošača i pojave novih opasnosti vezanih za hranu, ISO organizacija je razvila i objavila niz normi ISO 22000, koji regulira upravljanje sustavom sigurnosti hrane.

Norma ISO 22000 kombinira zahtjeve zdravstvene ispravnosti i upravljanja kvalitetom i primjenjiva je na sve organizacije uključene u lanac hrane, a obuhvaća sustave uprvljanja, uzajamnu komunikaciju, preduvjetne programe i HACCP načela. Norma ISO 22005 unutar subjekata u poslovanju s hranom ili unutar lanaca hrane odnosi se na sustav sljedivosti i mogućnost efikasnog praćenja svih točaka u lancu proizvodnje, njegovih ulaznih i izlaznih elemenata pa omogućava dodavanje vrijednosti proizvodu, radi jasno utvrđenih svojstava proizvoda i razloga za njih u proizvodnji.


BIOTECHNICON -> ARHIVA TEKSTOVA:
->Preduvjet kvalitete - brzi postupak zamrzavanja