• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Upravljanje odnosima s dobavljačem PDF Print E-mail
Saturday, 10 November 2012 15:14

antonio zrili - logistika

Proces upravljanja dobavljačima jedan je od glavnih zadataka svakog profesionalca u nabavi. Tri su glavne komponente upravljanja dobavljačima: selekcija dobavljača; vrednovanje ili ocjenjivanje te optimizacija dobavljača.

Piše: Antonio Zrilić, član Uprave za strategiju i razvoj, Logiko 

Stalna potraga za kvalitetnim dobavljačima te njihov izbor ili proces odabira središnji je zadatak svakog profesionalca u nabavi. Više je potencijalnih razloga za traženje novog dobavljača: cijena je previsoka, kvaliteta se pokvarila, nepouzdanost, sumnja u opstanak tvrtke ili je druga prilika jednostavno predobra. Danas su inovativni izvori podataka o dobavljačima oglasi za zapošljavanje jer samo kvalitetne tvrtke traže nove djelatnike. Isto tako stručna udruženja i asocijacije nude nam nepresušan izvor podataka o dobavljačima.

VREDNOVANJE ILI OCJENJIVANJE
Tri su glavna elementa vrednovanja dobavljača:
-> Dobavljači (oni koje se ocjenjuje) - treba biti dosta ekonomičan u tome koje dobavljače ocjenjivati jer je to posao koji zahtjeva vrijeme. I u ovom slučaju korisno je poslužiti se dobrim starim Paretom odnosno uzmemoo 20 posto dobavljača sa najvećim volumenom kao i one bez kojih tvrtka ne bi mogla poslovati.
-> Ocjenjivači (oni koji ocjenjuju) – s obzirom da sa dobavljačima nije zainteresiran samo jedan odjel poduzeća (najčešće nabava) nego i ostali dijelovi poduzeća (kao što je skladište, proizvodnja, knjigovodstvo idr.) potrebno je mjeriti dobavljača iz različitih kutova. Nabava je zainteresirana za točnost isporuke i količina, ali su proizvodnja i odjel za kontrolu kvalitete zainteresirani za kvalitetu proizvoda i materijala. Isto tako, skladište gleda kvalitetu pakiranja, a knjigovodstvo može ocijeniti kvalitetu financijskih dokumenata (ima li pogrešaka, ponovnih knjiženja i slično).
-> Treći element u ocjenjivanju dobavljača su mjere učinkovitosti, odnosno kriteriji prema kojima se ocjenjuju. Neki od kriterija koje nabava može ocjenjivati su pravovremenost isporuke, pouzdanost količina, cijena, uvjeti plaćanja i sl. Jedan od učinkovitih načina ocjenjivanja dobavljača je odlazak u njegovu firmu i njegove poslovne prostore, radionice i tvornice te ocjenjivanje na licu mjesta. Ovakav način ocjenjivanja naziva se vizita ili audit.

OPTIMIZACIJA
Da biste pravilno upravljali dobavljačima morate odabrati prikladnu strategiju koja je u skladu sa strategijom poduzeća. Do sada je dominirajuća strategija u nabavi bila koncentracija na smanjenje troškova. Kada govorimo o smanjenju troškova onda moramo biti svjesni da tu postoje određena ograničenja ako se koristimo samo taktičkim tehnikama kao što je na primjer pregovaranje. Puno veće rezultate postižemo strateškim pristupom upravljanju nabavom i dobavljačima. Jednostavnije rečeno, treba povećati cijeli kolač, a ne se natezati oko toga koliki ćemo dio od onog sićušnog kolača izvući. Stoga je u fazi optimizacije dobavljača potrebno definirati strategiju prema dobavljačima. To bi značilo strateški sagledati mogućnost zamjene dobavljača ili poboljšanja njegovih performansi. U svakom slučaju, treba imati strategiju prema dobavljačima. Uređeni sustav upravljanja odnosima s dobavljačem (Suplier Relationship Management - SRM) je integrirani i sveobuhvatni pristup vođenju i usmjeravanju svakodnevnih odnosa sa dobavljačima. Sastoji se od softvera i poslovnih procesa koji čine suradnju i povezanost te usklađuju aktivnosti poduzeća sa dobavljačima. SRM je usmjeren na pomaganje poduzećima u održavanju odnosa s dobavljačima, smanjivanjem troškova i upravljanjem rizicima povezanim s tim odnosima.

Ove i ostale vještine u vođenju nabave, obrađivat će se detaljno na radionicama i praktikumima Logiko Akademije: 5 vještina za uspješno vođenje nabave. 

ANTONIO ZRILIĆ -> ARHIVA TEKSTOVA:

->Izvoz i proizvodnja čekaju kreativne profesionalce
->Vođenje nabave: Određivanje SMART ciljeva
->Vještine vođenja nabave: PROAKTIVNOST
->Prednosti i zamke outsourcinga 
->Preispitivanje planova uspjeha u 2012. 
->Set za preživljavanje 2012. 
->Dobre, stare i logične metode prognoza 
->Stručnjaci za prognoze
->Forecasting – poslovno planiranje
->Odredite odgovornost za zalihe
->Naučite koristiti Dijagram riblje kosti! 
->Pretvorite mrtve zalihe u gotovinu!