• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Kupac u fokusu Business Intelligencea PDF Print E-mail
Sunday, 24 February 2013 14:36

andrija frincic - drustveni medijiBusiness Intelligence jedan je od termina koji se sve češće spominje u kontekstu retaila za što treba zahvaliti velikim online trgovinama koje dio uspjeha temelje na iskorištavanju velike količine informacija o kupcima u svrhu donošenja poslovnih odluka.

Piše: Andrija Frinčić, rukovoditelj razvoja, Sagena informatički inženjering d.o.o.

Poslovno izvještavanje (Business Intelligence) je izuzetno širok pojam koji pod sobom objedinjava veliki broj tehnoloških rješenja koja za cilj imaju omogućiti organizaciji da efikasno prikuplja, održava i organizira veliku količinu poslovnih podataka. Sistematizacija te količine podataka pomaže kod razvoja novih poslovnih prilika čiji razvoj i implementacija kroz efikasnu strategiju dovodi do prednosti nad konkurencijom. Poslovno izvještavanje korisnicima pruža uvid u povijest poslovnog subjekta, njegovo sadašnje stanje te u njegovo moguće buduće stanje. Cilj je svakog modernog BI sustava osigurati korisnicima kvalitetnu podršku u donošenju poslovnih odluka. Iz svega spomenutog može se zaključiti da se stvarna korist iz BI sustava može očekivati u okruženjima gdje ili postoji velika količina podataka u elektroničkom obliku, ili gdje postoji potencijal za generiranje velike količine podataka. Bez obzira na to što veliki retail lanci predstavljaju idealno okruženje za uvođenje BI sustava, poslovno izvještavanje je u tom segmentu slabo zastupljeno zbog jedinstvenih izazova na implementaciji sustava u ovom segmentu.

BI U KLASIČNOM RETAIL SEGMENTU
Najveći izazov implementaciji sustava poslovnog izvještavanja u klasičnom retail segmentu predstavlja heterogenost IT sustava koje lanci koriste kao podršku poslovanju. Naime, vrlo često se za vrlo uski segment poslovanja koriste odvojeni sustavi i odvojene aplikacije. Za implementaciju kvalitetnog sustava poslovnog izvještavanja posebno je bitno da se svi ti podaci na neki način učine dostupnima BI sustavu. Zbog toga je često u implementaciju potrebno uključiti dio originalnoga tima koji je razvio i održava specifični sustav, poslovnog korisnika koji se koristi tim sustavom. Ovakav interdisciplinarni tim osigurava da u konačnici sustav poslovnog odlučivanja ima pristup relevantnim informacijama u sustavima koji se koriste u svakodnevnom poslovanju te da ima saznanje i o poslovnim procesima koji tim podacima barataju. Nakon što se takva integracija provede sa svim sustavima za koje se procijeni da imaju informacije koje su potrebne za donošenje strateških odluka, moguće je pristupiti kvalitetnoj implementaciji samog BI sustava i generiranju izvještaja za pojedinog poslovnog korisnika.

PELENE UZ PIVO
Izvještaji sustava poslovnog izvještavanja koji su prilagođeni pojedinom poslovnom korisniku i njihovoj ulozi u poslovnom subjektu za zadatak imaju pomoći u donošenju kvalitetne poslovne odluke. Jedan od primjera takve odluke jest ona o pozicioniranju piva na police do polica s pelenama. Ova odluka donesena je kao rezultat izvještaja iz sustava poslovne inteligencije koji je pokazao da dječje pelene uglavnom kupuju muškarci. Tradicionalno retail segment koristi sustave poslovnog istraživanja za praćenje povijesnih trendova te koriste te informacije za donošenje usputnih odluka, kao u prethodnom primjeru. Za razliku od tradicionalnih sustava poslovnog izvještavanja, moderni sustavi koncipirani su tako da poslovne korisnike podržavaju u donošenju odluka na svim razinama. Osim same podrške kroz izvještavanje kroz pogled u prošlost te pogled u sadašnje stanje poslovanja (ili segmenta poslovanja), moderni sustavi osiguravaju i alate za simulaciju koji na temelju kvalitetnih podataka iz prošlosti pokušavaju simulacijom predvidjeti buduće poteze poslovnog subjekta ili dijela njegovog poslovanja. Dodatno je moguće mijenjati parametre simulacije čime poslovni korisnik dobiva dodatnu informaciju iz sustava o očekivanom efektu na poslovanje. Kroz ovakvu podršku, poslovni korisnik (koji u ovom slučaju može biti na bilo kojoj razini - od voditelja trgovine do člana uprave) dobiva pouzdanog saveznika koji mu olakšava donošenje poslovne odluke.

PERSONALIZIRANA PONUDA
Jedna od prednosti koje online trgovine imaju o odnosu na klasične trgovačke lance je to da se sve aktivnosti unutar online trgovine bilježe i vežu uz kupca. S obzirom da su svi ovi podaci u slučaju online trgovine pohranjeni u jednom sustavu koji vrlo često sadrži i informacije o stanju skladišta i sl., implementacija BI sustava je u takvom okruženju manje zahtjevna i često je dio BI logike već uključen u samu online trgovinu. U takvom se okruženju podaci iz BI sustava koriste u realnom vremenu za formiranje personalizirane ponude kupcu te za formiranje cijene (odnosno popusta) ovisno o povijesti kupca te o njegovim trenutnim akcijama. S obzirom na uspjeh online trgovina koji je, između ostalog, posljedica dobrog poznavanja kupca, moderni BI sustavi namijenjeni retail segmentu fokusiraju se na kupca. Cilj modernog sustava poslovnog izvještavanja jest pružiti poslovnom korisniku u realnom vremenu informacije i preporuke vezane uz ponašanje kupca koje pak poslovnom korisniku (ili poslovnom sustavu) omogućavaju donošenje poslovne odluke koja za posljedicu ima povećanu potrošnju ili zadovoljstvo kupca. Sistematizacijom informacija o ponašanju kupaca i njihovim navikama i prezentiranju rezultata u realnom vremenu omogućava se vlasnicima trgovina ili trgovačkim lancima efikasnije upravljanje cijenama i zalihama, čime se s jedne strane povećava zadovoljstvo kupca, a s druge i profit po kupcu.

JESMO LI SPREMNI?
Da bi implementacija sustava poslovnog izvještavanja u poslovnom subjektu bila uspješna, potrebno je izvršiti procjene spremnosti za implementaciju u tri kritična područja. Prvi od tri čimbenika koja vode do uspješnog BI projekta jest spremnost uprave. Ovako složeni projekti moraju u upravi imati jakog sponzora. Visokopozicionirani sponzor osigurava da će BI sustav, ukoliko je kvalitetno implementiran, biti prihvaćen u cijeloj firmi. Drugo područje koje je potrebno kvalitetno procijeniti jest postojanje poslovne potrebe za uvođenje BI sustava. U retail segmentu poslovna potreba je očita, jer BI osigurava bolje razumijevanje kupaca i bolje razumijevanje stanja u poslovnom subjektu te korelacije između različitih događaja. Posljednja od stvari o kojima treba voditi brigu jest postojanje velike količine kvalitetnih podataka. Bez kvalitentih podataka i bez velike količine podataka, informacije koje nam generira BI sustav nisu pouzdane i nisu relevantne. Uvođenje sustava poslovnog izvještavanja je izuzetno složen proces. Kod dobro implementiranog sustava postoji višestruka korist za trgovački lanac koja se u konačnici oslikava kroz zadovoljnog kupca, veći promet i manji trošak. Dakle svakako DA za sustav poslovnog izvještavanja (BI), ali u malim koracima i uz tijesnu suradnju svih članova projektnog tima.

 

ANDRIJA FRINČIĆ -> ARHIVA TEKSTOVA: 
->Biometrijsko plaćanje: Otiskom prsta do ubrzane kupovine
->Mikrolokacija - zlatna koka modernog retaila
->Forsquare: Komunikacija brendova s korisnicima 
->Živjela digitalna tržnica