• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Poštujte kompetentnost zaposlenika PDF Print E-mail
Saturday, 25 January 2014 16:28

martina-lesnjakSvaka tvrtka razvija vlastitu strategiju te taktike za postizanje strateških ciljeva. U slučaju logističkog poslovanja postoji nekoliko najvažnijih bez kojih je budućnost poslovanja gotovo nezamisliva. To su prije svega orijentiranost prema klijentima i orijentiranost prema zaposlenicima…

Piše: Martina Lešnjak, voditeljica općih poslova, Lagermax AED Croatia d.o.o.

Uz sve veće pritiske na tržištu, individualizirana usluga, fleksibilnost i pravovremena dostava odavno su prestali biti nešto čime se logističar može istaknuti. Taj se stupanj kvalitete podrazumijeva i zahtijeva u svakom trenutku, nego se i podrazumijeva. U nastojanju da svojim klijentima ponudimo logistička rješenja usmjerena budućnosti, oslanjamo se na dugogodišnje iskustvo kako bismo ponudili optimalna rješenja i tako osigurali najefikasnije obavljanje logističkih procesa. Klijenti na taj način ne moraju voditi brigu o samostalnom vođenju skladišta, troškovima ureda i zaposlenika - skladištara i logističara, njihove izobrazbe te o skupim softverskim rješenjima za praćenje skladišta. Zahvaljujući brzim logističkim procesima te informatiziranom skladišnom poslovanju omogućava se kontrola zavisnih troškova i na taj način olakšava poslovanje klijentu koji se može posvetiti plasiranju svog proizvoda na tržište i unaprjeđenju kvalitete poslovanja. Misija je - uvijek zadovoljni klijenti u dugotrajnoj partnerskoj suradnji.

STRATEGIJE

Svaka tvrtka razvija vlastitu strategiju te taktike za postizanje strateških ciljeva. U slučaju logističkog poslovanja postoji nekoliko najvažnijih bez kojih je budućnost poslovanja gotovo nezamisliva. To su prije svega orijentiranost prema klijentima i orijentiranost prema zaposlenicima, a nakon toga slijede ekonomičnost, kvaliteta upravljanja, dijalog i komunikacija, povezanost s dobavljačima i sustav upravljanja kvalitetom i zaštita okoliša. No, kako bi se tvrtka zaista mogla orijentirati prema klijentima, mora se prije svega orijentirati prema svojim zaposlenicima. Davno je prepoznato da su zaposlenici, njihova znanja, sposobnosti i zalaganje koje ulažu u posao najvažniji čimbenik uspješnih organizacija, stoga je jasno da se ulaganje u ljudski potencijal pokazalo kao najisplativija investicija za uspješnu organizaciju.

RAZVOJ KADRA

Postoji cijeli niz procesa koji se provode kako bi se izvukao maksimum od raspoloživog kadra. Počevši od zapošljavanja i selekcije preko profesionalnog razvoja, poticanja uspješnosti te praćenja razvoja djelatnika te, ukoliko se uoči potencijal, razvoja menadžerskog kadra. Kod samog zapošljavanja posebna važnost pridaje se analizi radnog mjesta te svih preduvjeta koje budući djelatnik mora zadovoljiti kako bi selekcija prošla što uspješnije. Svaka novozaposlena osoba mora se što bezbolnije i u što kraćem roku integrirati u poduzeće. Bez obzira radi li se o pripravniku ili osobi s dugogodišnjim iskustvom na istim poslovima, od presudne je važnosti da novozaposleni djelatnik u ovom trenutku ima maksimalnu podršku svojih kolega i nadređenih, kao i osobu koja će biti zadužena za njegovo uvođenje u posao te praćenje njegovog napretka. Ovo je iznimno važno kod sve češćih outsourcing projekata u kojima se vrlo preuzima veći broj djelatnika zajedno s poslom klijenta koji je sada preuzeo logističar. U tom trenutku najvažnije je da se djelatnici osjećaju sigurnima i kao dio novog sustava, a kako bi se to postiglo, od samog početka su ciljano uključeni svi, od višeg i nižeg menadžmenta do novih kolega.

MOTIVACIJA

Od samog dolaska novog djelatnika prati se profesionalni razvoj zaposlenika, uočava postoji li potreba za doškolovanjem, daljnjim školovanjem ili isti pokazuje potencijal za neko drugo radno mjesto pri čemu se razmatra mogućnost da se djelatnik premjesti na radno mjesto gdje će više doći do izražaja njegov potencijal. Radilo se o internim ili vanjskim edukacijama, one se provode konstantno i važan su dio profesionalnog razvoja djelatnika. Praćenje djelatnika, njegove uspješnosti i radnih postignuća usko je vezano uz jedan drugi segment, a to je motivacija. Samo zadovoljan djelatnik bit će i maksimalno produktivan. Sustav motivacije djelatnika ključan je za svaku tvrtku.

On mora biti jasno razrađen i transparentan te se provoditi sustavno. Bez obzira na zaista loše stanje na tržištu rada i činjenicu da je trenutno potražnja za kadrom puno manja od ponude, dobar kadar uvijek je tražen, te ukoliko ne postoji sustav motivacije i nagrađivanja uspješnosti djelatnika, postoji velika mogućnost ne samo da kvalitetni kadar neće biti zadovoljan već i da ode. Ovdje treba svakako napomenuti da, iako je plaća bitan motivacijski faktor, vrlo često nije jedini koji je presudan. Pokazalo se da se uvjeti rada i međuljudski odnosi često pokažu presudnima. U trenutku kada tvrtka posjeduje kvalitetan, motiviran, produktivan i zadovoljan kadar bitno je da se ne zaboravi i u vlastitim kadrovima težiti otkrivanju menadžerskog potencijala. Praćenjem rada, uspješnosti svakog pojedinog zaposlenika na najbolji se način prati uspješnost i ostvarivanje zacrtanih ciljeva tvrtke, koji u velikoj mjeri ovise o dobroj i dijalogu orijentiranoj komunikaciji različitih područja tvrtke, odjela i njihovih zaposlenika, klijenata i partnera.

PODRŠKA TVRTKE

Dakle, orijentiranost prema zaposlenicima znači i podupiranje djelatnika pri ispunjavanju njihovih zadataka jasno određenim ciljevima u definiranim područjima kao i relevantnim informacijama. To znači da tvrtka cijeni kompetentnost zaposlenika te im omogućuje daljnji razvoj i podršku. Samo takvi zaposlenici bit će orijentirani prema klijentima, tvrtka će postići ekonomičnost, odnosno dobit koja će osiguravati egzistenciju i dinamičan daljnji razvoj tvrtke. Tek u trenutku kada tvrtka u svoj sustav privuče kvalitetan kadar te ga tamo zadrži, i isti je zadovoljan te ima povjerenja u cijeli sustav, a uključen je u proces odlučivanja, tvrtka će razviti predispozicije da bude svojom uslugom konkurentna na tržištu.

 

LOGISTIKA - ARHIVA TEKSTOVA:

->Logistički trendovi nakon ulaska u EU

->Upravljanje bazom dobavljača

->Poboljšajte rad skladišta

->Nema evaluacije bez posljedica

->Tko ocjenjuje dobavljače i kako

->Ocjenjivanje dobavljača

->Selekcija dobavljača

->Upravljanje odnosima s dobavljačem

->Izvoz i proizvodnja čekaju kreativne profesionalce

->Vođenje nabave: Određivanje SMART ciljeva

->Vještine vođenja nabave: PROAKTIVNOST

->Prednosti i zamke outsourcinga 

->Preispitivanje planova uspjeha u 2012. 

->Set za preživljavanje 2012. 

->Dobre, stare i logične metode prognoza 

->Stručnjaci za prognoze

->Forecasting – poslovno planiranje

->Odredite odgovornost za zalihe

->Naučite koristiti Dijagram riblje kosti! 

->Pretvorite mrtve zalihe u gotovinu!