• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Organska hrana za djecu - da ili ne? PDF Print E-mail
Tuesday, 26 May 2015 16:29

diana-gluhak-najnovijaOrganski uzgojena hrana doprinosi očuvanju i oporavku okoliša i sadrži manje količine kemijskih tvari koje se koriste u konvencionalnoj proizvodnji. Ukoliko gledamo najmlađe, bitno je osigurati kvalitetu i stvarati pozitivne prehrambene navike.

Piše: Diana Gluhak, mag. nutr., Konzultant za nutricionizam, Sparkle d.o.o. za usluge

Danas je organska hrana trend i preporuka mnogih stručnjaka. Pitamo se je li hranjivija, ukusnija i zdravija? Znanost još uvijek nije do kraja 'zaklopila' priču što se tiče kvalitete organske hrane nad hranom koja je proizvedena na konvencionalan način. Prije se mislilo da organska hrana ima veći udio hranjivih tvari naspram hrane proizvedene na konvencionalan način i da je na taj način kvalitetnija, međutim ta teza nikad nije do kraja potvrđena. Ono što znamo sa sigurnošću je da organska hrana sadrži manje pesticida i ostalih kemijskih tvari koje se inače nalaze u hrani koja se konvencionalno proizvodi.

Ekološka proizvodnja ima drugačiju regulativu kod uporabe pesticida i mineralnih gnojiva, kod držanja i postupanja sa životinjama, korištenju prirodnih resursa i dr. Istraživanja govore da konzumacija organske hrane smanjuje unos pesticida, iako zapravo nije dokazan veći udio hranjivih tvari.

Međutim, ostaje pitanje - postoji li razlika između apsorpcije hranjivih tvari iz hrane koja je proizvedena organski način naspram konvencionalne? To je nešto što nam se znanost tek sprema otkriti. Podaci govore da se u konvencionalnoj proizvodnji dozvoljene granice pesticida rijetko 'prijeđu', međutim potrošači ostaju skeptični. Postavlja se pitanje što će znanost otkriti za dvadeset godina, a mi toga danas još nismo svjesni? Znanost je zaista živa tvar, stalno se mijenja i otkriva nešto novo. Ali što jesti dok se ne donese tzv. konačna presuda?

RAZLIKE

Razlike u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji hrane najbolje je opisala Agencija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda: - Dugoročna održivost poljoprivrede, mnoge promjene koje su vidljive u okolišu nestaju nakon primjene organske proizvodnje. - Jedan od glavnih segmenata organske poljoprivrede je rotacija raznih kultura koje se sade na istom području, drugačija segmentacija plodoreda, korištenje organskih gnojiva i minimalne obrade tla koje pomažu u održavaju kvalitete tla. - Očuvanje kvalitete vode. Često je jedan od glavnih problema kod konvencionalne poljoprivrede upravo korištenje pesticida i sintetičkih gnojiva koji zagađuju okolne vode.

- Organski poljoprivrednici su ujedno i glavni sudionici očuvanja bioraznolikosti raznih poljoprivrednih kultura. - Organski način uzgoja smanjuje korištenje neobnovljivih izvora energije te pridonosi ublažavanju efekta staklenika i globalnog zagrijavanja kroz sposobnost drugačijeg metabolizma ugljika. - U organskoj proizvodnji nije dopušteno korištenje genetički modificiranih organizama (GMO). (Izvor; FAO http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/en/)

PREPORUKA

Naravno da konvencionalno proizvedena hrana sadrži veće količine kemijskih tvari koje se koriste u proizvodnji te hrane, poput herbicida, fungicida, pesticida, a opći je stav znanosti da u količinama koje se dodaju nisu dovoljne da naštete osobi koja ih konzumira. Međutim, znanost je uvijek medalja s dvije strane. Količina i kvaliteta istraživanja odvaguju u koju stranu će ići konačna odluka. Trenutno postoje istraživanja koja povezuju navedene kemikalije sa sterilnosti, raznim malignim oboljenjima, alergijskim reakcijama, preosjetljivosti na hranu i drugo. Postavlja se pitanje brige za najmlađe. Postoje neka istraživanja koja govore o povezanosti konzumacije konvencionalne hrane i doslovce rapidne pojave sve većeg broja alergijskih reakcija kod djece.

Na kraju, ostaje preporuka - što trebaju konzumirati oni najmlađi, na kojima svijet ostaje? S obzirom na dosad navedeno, nema razloga zašto bismo tvrdili da organska hrana nije bolji izbor, primarno ukoliko se gleda šira slika. Organski uzgojena hrana doprinosi očuvanju i oporavku okoliša i sadrži manje količine kemijskih tvari koje se koriste u konvencionalnoj proizvodnji. Ukoliko gledamo najmlađe, bitno je osigurati kvalitetu i stvarati pozitivne prehrambene navike. Organska hrana se strože kontrolira, a s obzirom na strože kontrole koje se pridodaju i dječjoj hrani, organska hrana u velikoj većini slučajeva ostaje imperativ za mnoge majke u prehrani djece.

 

DIANA GLUHAK -> ARHIVA TEKSTOVA:

->Hrana koju zubići vole
->Zajedno s klincima do pravog odabira
->Smrznuta hrana - dio zdravog trenda
->Funkcionalni slatkiši: Pokretači nove grane tržišta 
->Integralni proizvodi: Namirnice bogate vlaknima - partner u prehrani
->Riža i rižini krekeri: Azijska kraljica žitarica
->Thunnus naš jadranski
->Čaj - napitak koji je promijenio svijet
->Stevija - šećer novog doba  
->Kranjska kobasica 'predmet' velike rasprave 
->Antioksidansi - važan atribut zdravlja
->Zajedno smo jači