• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Nova pravila za poreznu zastaru PDF Print E-mail
Monday, 27 February 2017 16:38

kresimir lipovscak novaZastara znači gubitak zahtjeva na ostvarenje nekog prava. U našem slučaju, to je pravo utvrđivanja i naplate poreznih davanja (što uključuje poreze, doprinose i carine). Relativni rok zastare može biti prekinut dok se nastupom apsolutnog roka (znači bez obzira na prekide) pravo naplate gubi zauvijek.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Horwath

U sjeni porezne reforme i natezanja oko smanjenja i uvećanja poreznih stopa, prošla su nezamijećeno nova pravila o zastari. No ovdje neće biti riječi o reformi (prema riječima Deng Xiao Pinga, reforma je druga revolucija), niti o porezima (jer je navodno Winston Churchill rekao da ne postoji tako nešto kao dobar porez), nego o novim pravilima o zastari poreza i javnih davanja. Zastara znači gubitak zahtjeva na ostvarenje nekog prava. U našem slučaju, to je pravo utvrđivanja i naplate poreznih davanja (što uključuje poreze, doprinose i carine). Relativni rok zastare može biti prekinut dok se nastupom apsolutnog roka (znači bez obzira na prekide) pravo naplate gubi zauvijek. Tako je to otprilike što se tiče definicija. Koja su bila dosadašnja pravila igre?

DOSADAŠNJA PRAVILA IGRE

Pravo porezne uprave na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijevalo je za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo biti utvrđeno plaćanje poreza. U praksi se to tumačilo da, ako npr. prijavu poreza na dobit za 2011. godinu treba predati do 30. travnja 2012., zastara za 2011. godinu nastupa 1.1. 2016. Tijek zastare prekidao se svakom tzv. službenom radnjom poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku (npr. obavijest o poreznom nadzoru). Apsolutni rok zastare nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći (znači u ovom slučaju to bi bio 1.siječnja 2019.). Ukratko, to su stara pravila, a kako glase nova koja su stupila na snagu 1.1.2017?

NOVA PRAVILA IGRE

Pravo i obveze porezne uprave na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći. Dakle, nestala je relativna zastara i postoji samo apsolutna zastara. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata u slučaju porezne utaje počinje teći istekom godine u kojoj je donesena pravomoćna presuda za to kazneno djelo. Zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili istekom godine u kojoj je postalo izvršno rješenje kojim je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate. S druge strane, ako vi kao porezni obveznik tražite povrat poreza, zastara prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik stekao pravo na povrat. Ako se radi utvrđenja poreza i kamata ili naplate poreza, kamata i troškova ovrhe vodi postupak pred upravnim sudom, za vrijeme trajanja tog postupka zastara ne teče. Međutim, ako porezni obveznik podmiri poreznu obvezu nakon nastupa zastare, ima pravo na povrat plaćenog poreza i pravo na kamate od dana podnošenja zahtjeva.

ZASTARA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Još jedan novitet jest to da Porezna uprava pazi na nastup zastare po službenoj dužnosti. Na nastup zastare prava na utvrđivanje po službenoj dužnosti dužna su paziti prvostupanjska porezna tijela do donošenja i dostave poreznog rješenja. Na nastup zastare prava na utvrđivanje po službenoj dužnosti dužna su paziti i drugostupanjska tijela do donošenja i dostave rješenja o žalbi. Ako ta tijela utvrde da je nastupila zastara prava, na utvrđivanje trebaju rješenjem utvrditi nastup zastare i obustaviti postupak. Ako u upravnom sporu sud poništi porezno rješenje i vrati na ponovno odlučivanje, a u međuvremenu je nastupila zastara prava na utvrđivanje, nadležna porezna tijela će rješenjem utvrditi nastup zastare i obustaviti postupak. Na zastaru prava na naplatu po službenoj dužnosti dužno je paziti prvostupanjsko tijelo do donošenja rješenja i dostave rješenja. Drugostupanjska tijela dužna su po službenoj dužnosti paziti je li u trenutku donošenja prvostupanjskog rješenja nastupila zastara prava na naplatu. Rješenje o utvrđivanju ili naplati porezne obveze, kamata i troškova ovrhe doneseno nakon nastupa zastare je nezakonito. Porezni dug za koji je utvrđena zastara prava na utvrđivanje ili naplatu porezne obveze, kamata i troškova ovrhe otpisuje se iz poreznih evidencija. Iznimno kad protekne vrijeme zastare, porezno tijelo čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u neposrednom posjedu ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi. Zastarjela tražbina po osnovi kamata ne može se namiriti ni iz opterećene stvari.

Na zastaru prekršajnog progona, izvršenja prekršajno pravnih sankcija, izvršenja oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja predmeta i troškova prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona i to onog objavljenog u »Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15.).

OD KADA SE PRIMJENJUJU NOVITETI?

Iako su nova pravila stupila na snagu prvog siječnja ove godine, pitanje je otkad se primjenjuju. Za sve buduće odnose ili i za one prije stupanja na snagu novih pravila? Npr., što ako je relativna zastara nastupila ove godine, ali nije i apsolutna? Prijelazne i završne odredbe novog Općeg poreznog zakona su nedorečene u tom pogledu, odnosno daju samo neka površna pravila. Smatramo da se temeljem čl. 5 i čl. 197. Novog općeg poreznog zakona koji predviđaju primjenu starog Općeg poreznog zakona koji je vrijedio u vrijeme nastanka potencijalne porezne obveze primjenjuju pravila starog Općeg poreznog zakona. Iz navedenog proizlazi zaključak o nastupu relativne porezne zastare za one slučajeve za koje bi ona nastupila s 1.1.2017. godine.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Kakve promjene donosi nova porezna reforma
->Pojmovi koje morate znati ako kupujete ili prodajete dobra u EU
->Prednosti i nedostaci dobrovoljnog upisa u registar obveznika PDV-a
->Može li PDV grupno oporezivanje povećati konkurentnost FMCG sektora
->PDV u EU: Prodaja putem interneta krajnjim potrošačima
->Outsourcing pravnih usluga: Dio poslovanja prepustite profesionalcima
->Revizija ne identificira porezne rizike - bitno je napraviti porezni pregled
->Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama