PRIJAVNICA ZA ČASOPIS

  *Izdavač zadržava pravo odrediti pripadate li ciljnoj skupini čitatelja, odnosno ispunjavate li uvjete za vlastiti besplatni primjerak.

  Jeste li znali...

  Progressive je prvi i najpoznatiji hrvatski specijalizirani business-to-business magazin namijenjen FMCG i RETAIL sektoru.

  Progressive distribuiramo...

  na najvažnije adrese profesionalaca FMCG/RETAIL sektora. Naša baza čitatelja stvarana je i ažurirana tijekom 19 godina postojanja, a kontinuirano je nadograđujemo kroz široki krug poslovnih suradnji i partnerskih kontakata.

  IZ ARHIVE