• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Metro AG nastavio sa stabilnim razvojem u drugom kvartalu PDF Print E-mail
Thursday, 17 May 2018 17:10

Metro AG je u drugom kvartalu poslovne godine 2017./2018. nastavio sa stabilnim razvojem prodaje te je ostvario rast like-for-like prodaje od 2 posto u usporedbi s istim kvartalom prethodne godine. Negativni utjecaj valute utjecao je na prodaju koja je dosegnula 8,4 milijarde eura (-0,8 % u usporedbi s Q2 2016./2017.). U prvoj polovici poslovne godine 2017./2018., like-for-like prodaja rasla je za 1,3 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne poslovne godine, čemu su doprinijeli Metro Wholesale i Real. Prodaja Metro Wholesalea ostvarena putem dostave u navedenom je razdoblju porasla za više od 20 posto u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini te je ostvarila udio od 17 posto u ukupnoj prodaji.