• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Foursquare: Komunikacija brendova s korisnicima PDF Print E-mail
Sunday, 23 September 2012 21:37

andrija frincic - drustveni mediji

Geolokacijski marketing spaja društvene mreže, digitalni marketing i lokaciju u koktel koji omogućava sasvim novi oblik interakcije brenda s potrošačem i to na mjestu gdje potrošača želimo - u našoj trgovini, restoranu ili baru.

Piše: Andrija Frinčić, rukovoditelj razvoja, Sagena - informatički inženjering d.o.o.

Digitalni marketing kao marketinški kanal danas je uvelike prihvaćen i eksploatiran. Gotovo da ne postoji brend bez kvalitetne web stranice i bez online marketinških kampanja putem neke od marketinških platformi. Svakim danom raste broj brendova koji kvalitetno komuniciraju s potrošačem putem društvenih mreža (prvenstveno Facebooka). U ovim okvirima stvara se okruženje za eksperimentiranje s novim oblikom oglašavanja i novim oblikom marketinga. Geolokacijski marketing spaja društvene mreže, digitalni marketing i lokaciju u koktel koji omogućava sasvim novi oblik interakcije brenda s potrošačem i to na mjestu gdje potrošača želimo - u našoj trgovini, restoranu ili baru.

FOURSQUARE
Foursquare je geolokacijska društvena mreža izgrađena oko prijava korisnika na različitim lokacijama. Kroz prijave na fizičkim lokacijama, korisnici skupljaju korisne bodove koji im donose prestižnu titulu gradonačelnika ("mayor"), različite značke ("badges") te, ovisno o vlasnicima lokacije, specijalne ponude i nagrade. Ova društvena mreža trenutno broji 20 milijuna korisnika koji su se do sada prijavili 2 milijarde puta. Što se tiče lokalne penetracije, prema zadnjim istraživanjima agencije Drap, u Hrvatskoj Foursquare ima 6500 korisnika te su oni do sada napravili oko 800.000 prijava. Iako naočigled ovaj servis u Hrvatskoj koristi mali broj korisnika, pravi potencijal za marketinški nastup na ovom servisu leži u 12 milijuna turista koji godišnje posjete Hrvatsku.

Dva su osnovna načina na koji brend može iskoristiti Foursquare platformu. Kreiranjem vlastite Foursqare stranice brend može korisnicima koji se prijave na lokacije, a koje su u vlasništvu brenda, ponuditi posebne ponude, akcije te razne poklone. Drugi način oslanja se na poticanje korisnika da ostave pozitivan komentar ili preporuku koji su vidljivi ostalim korisnicima u blizini lokacije. Pozitivni komentari i dobre preporuke privlače potencijalne korisnike i predstavljaju generator novih prodaja. Dakle, putem specijalnih ponuda brendovi mogu nagrađivati vjernost postojećih korisnika, dok putem pozitivnih komentara i preporuka mogu privući nove korisnike.

ŽIVOT JE IGRA
Za razliku od klasičnih društvenih mreža, gdje zapravo brend nema ideju o lokaciji klijenta s kojim komunicira i gdje je naglasak na sadržaju koji mora biti takav da zainteresira korisnika, Foursquare omogućava brendovima interakciju s klijentom na mjestu kupovine. Lokacijska komponenta omogućava kreativnim marketinškim agencijama osmišljanje zabavnih marketinških igara čiji cilj je s jedne strane privlačenje novih kupaca, a s druge - nagrađivanje lojalnosti postojećih klijenata. Najčešći oblik igre na koju se kreativne agencije odlučuju je lov na blago i to u jednom od dva oblika. U prvoj varijanti korisnik, koji sudjeluje u igri, mora kroz zagonetke koje nalazi na raznim lokacijama pronaći skriveno blago. Lokacije zagonetaka objavljuju se u obliku prijave na Foursqareu. Svaka pronađena zagonetka vodi do sljedeće i tako do kraja. Cilj igre je pronaći skriveno blago.

U drugoj varijanti na Foursqareu se objavljuju lokacije skrivenih predmeta. Na temelju tih objava i zadanog vremena, korisnici koji sudjeluju u igri moraju pronaći što više skrivenih predmeta. Pobjednik je korisnik s najviše pronađenih skrivenih predmeta. Naravno, u obje varijante lokacija i sve bitne informacije, osim na Forsquareu, objavljuju se i na drugim društvenim mrežama. Krajnji rezultat je zabavna igra koja je popraćena osebujnom komunikacijom na svim društvenim kanalima. Lov na blago predstavlja najjednostavniji i najčešći oblik igara (marketinških kampanja) na Foursquareu, no uz kreativnu agenciju moguće je osmisliti još otkačenije i zabavnije kampanje. Jednu od otkačenijih i agresivnijih kampanja na Foursquareu osmislila je Belgijska agencija Euro RSCG.

U jednom trenutku Euro RSCG si je za cilj zadao postati vodeća digitalna agencija u Belgiji. Plan je bio zaposliti vodeće marketinške stručnjake u regiji, no kako Euro RSCG nije bila percipirana kao digitalna marketinška agencija, potraga za zaposlenicima nije bila uspješna. Kako bi promijenili percepciju i probudili interes potencijalnih zaposlenika, osmisli su kampanju na Foursquareu. Cilj kampanje bio je prijavama u uredima konkurencije dostići status gradonačelnika (preuzeti mayorship) na tim lokacijama. Jednom kada je postignut prvi cilj, objavljena je preporuka na lokacijama na kojima se nalaze uredi konkurentnih agencija s ponudom za posao. Kao krajnji rezultat, na 43 lokacije konkurentnih agencija objavljena je preporuka (tip) s ponudom na posao koja je bila povezana s ponudom posla na web stranicama Euro RSCG-a. Sličnih primjera je svakim danom sve više i više.

DIGITAL SIGNAGE
Jedan od izazova s kojim se brend koji želi iskoristiti Foursquare kao platformu za komunikaciju mora suočiti je informiranje i privlačenje korisnika. Postojeće korisnike koji se nalaze na lokaciji potrebno je motivirati da se počnu prijavljivati te da počnu ostavljati preporuke. Sustav digitalnog oglašavanja i informiranja (digital signange) koji je integriran sa Foursquareom te ostalim društvenim mrežama idealna je platforma za ovu komunikaciju. Digitalni ekrani na lokacijama prikazuju informacije o angažmanu brenda na društvenim mrežama, prikazuje nagradne igre i specijalne ponude koje su trenutno aktivne te pozivaju korisnike da izvrše prijavu putem Foursquare servisa. Geolokacijske prijave prikazuju se na ekranima u realnom vremenu, a sustav je moguće postaviti na način da se na ekranima prikazuju preporuke korisnika, te da se posebno ističe korisnik sa statusom gradonačelnika. Ovakva komunikacija na lokaciji s korisnicima ostavlja jasnu poruku da brend želi s korisnicima komunicirati i putem Foursquarea. Digital signage u ovom se slučaju koristi u sklopu integriranog marketinškog nastupa koji obuhvaća mobilne telefone, društvene mreže i digital signange.

GEOLOKACIJA
U Hrvatskoj se polako stvara klima za pokretanje, barem eksperimentalnih, kampanja na Foursqareu. Iz mjeseca u mjesec raste broj domaćih korisnika ove mreže, a s druge strane, svake godine državu nam pohodi veliki broj turista koji također predstavljaju potencijalne klijente odnosno kupce. Brend koji se odluči na ovakav oblik komunikacije, prvo mora postati vlasnik svojih lokacija. Osmišljanjem specijalnih ponuda kao načina zadržavanja vjernih klijenata moguće je proširiti doseg programa lojalnosti na korisnike Foursquare servisa. S druge pak strane poticanjem pozitivnih preporuka i komentara brend može privući nove korisnike i na taj način može Foursquare pretvoriti u generator dodatnog rasta. Integracija društvenih mreža i Foursqarea sa sustavima digital signaga omogućava brendu da na lokaciji potakne korisnike na akciju. U konačnici se svodi na komunikaciju, maštu i kreativnost brenda i agencije. Tehnologija je tu i čeka vas.


ANDRIJA FRINČIĆ -> ARHIVA TEKSTOVA:
-> Živjela digitalna tržnica