• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću PDF Print E-mail
Saturday, 10 November 2012 15:47

kreimir lipovak - financije i porezi

Sabor je 21. rujna 2012. donio izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima. Velika novina tih izmjena i dopuna je tzv. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću čije su glavne karakteristike pojednostavljeno osnivanje i temeljni kapital od samo deset kuna.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, TPA Horwath

Prema mišljenju Vlade Republike Hrvatske, glavni ciljevi izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima, koje je 21. rujna su: "smanjiti migraciju hrvatskih poduzetnika, olakšati ulazak u poduzetnički pothvat i spriječiti obavljanje neregistrirane djelatnosti". U ovom članku želimo prikazati glavne karakteristike jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

OSNIVANJE
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) smiju osnovati samo jedan do najviše tri člana i to tako da potpišu zapisnik kod javnog bilježnika i imenuju jedinog člana uprave. Formular zapisnika je priložen Zakonu i sadržava sve potrebne dokumente za osnivanje. U praksi će biti zanimljivo vidjeti u kojoj mjeri se smije odstupiti od zapisnika i na koji način regulirati interne odnose članova jednostavnog d.o.o.-a jer Zakon za te slučajeve nije sasvim jasan.

TEMELJNI KAPITAL I REZERVE
Glavni novitet jednostavnog d.o.o.-a jest, kao što smo rekli, temeljni kapital od minimalno deset kuna. Međutim, radi zaštite vjerovnika jednostavni d.o.o. mora imati zakonske rezerve. Zakon točno određuje kako se rezerve "pune" i za što se točno smiju koristiti. U zakonske rezerve mora se unijeti četvrtina dobiti iskazane u financijskim izvješćima umanjene za eventualne prenesene gubitke. Zakonske rezerve smiju se koristiti samo za sljedeće ciljeve: 1. povećanje temeljnog kapitala; ili 2. pokriće gubitaka (tekućih odnosno prenesenih) Zakon ne definira do koje se "količine" moraju "puniti" zakonske rezerve, ali kaže da ako društvo poveća temeljni kapital na minimalno dvadeset tisuća kuna, tada više ne mora izdvajati dobit u zakonske rezerve.

TVRTKA
U svakodnevnom govoru pojam "tvrtka" ima različita značenja. Prema Zakonu, tvrtka znači ime/naziv nekog trgovačkog društva. Možda omaškom, Zakon ne traži da tvrtka sadrži oznaku "jednostavno", iako tekst Zakona upućuje na to da bi trebala sadržavati (Zakon upućuje na nepostojeći tekst).

TROŠKOVI OSNIVANJA
Pretpostavlja se da će troškovi osnivanja jednostavnog d.o.o.-a biti znatno niži od troškova osnivanja "klasičnog". Zakon ništa ne kaže o troškovima osnivanja. Doduše, u obrascu zapisnika neizravno stoji da se osnivačima mogu nadoknaditi troškovi osnivanja do najviše dvije tisuće kuna, ali ne više od iznosa temeljnog kapitala društva. Iz te rečenice možemo zaključiti sljedeće:
1. da troškovi osnivanja jednostavnog d.o.o.-a vjerojatno neće premašiti dvije tisuće kuna (kod klasičnog d.o.o.-a ti troškovi mogu biti od deset tisuća na više);
2. Da jednostavni d.o.o. s npr. minimalnim temeljnim kapitalom od deset kuna može osnivaču vratiti samo tih deset kuna. Kod "klasičnog" d.o.o.-a nema takvih ograničenja iako su se u praksi pojavila različita tumačenja prilikom vraćanja troškova osnivanja.

U donjoj tablici dali smo usporedni pregled glavnih razlika, odnosno karakteristika jednostavnog i "klasičnog" d.o.o.-a... 

Tablica 1. usporedni prikaz glavnih razlika jednostavnog i "klasičnog" d.o.o.-a 

Opis Jednostavni Klasični
 broj članova/osnivača  maks. 1  neograničen
 broj članova uprave  maks. 3  neograničen
 minimalni temeljni kapital   10 kuna  20 tisuća kuna
 zakonske rezerve  mora imati  nema
 troškovi osnivanja  ograničen iznos koji se vraća osnivaču   načelno nije ograničen 

Izvor; Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

Dakle da zaključimo: Dobili smo veliku novost, ali treba naglasiti da brzina i/ili jeftinoća osnivanja zasigurno nisu bili glavni gospodarski problem. No bez obzira na to, ova je novost veliki iskorak. Zato se toplo nadamo da će tri cilja s početka priče koja je Vlada imala na umu kad je predlagala ove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima polučiti željene rezultate.
 

TPA HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA:

->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj?
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama