• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Privlačni poticaji za nova ulaganja PDF Print E-mail
Sunday, 30 December 2012 20:13

kreimir lipovak - financije i poreziJe li moguće otvarati nove tvornice u prehrambenoj industriji u Hrvatskoj, obnoviti ili modernizirati postojeće, a da vam u tome Vlada pomogne poticajima? Vlada je donijela neke mjere kojima je cilj "poticanje investicija i poticanje unapređenja investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj". One uključuju poticaje i sniženje poreznih stopa. Kako iskoristiti te mjere?

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, TPA Horwath

I staro i novo trgovačko društvo mogu iskoristiti nove mjere hrvatske Vlade. Kod starog trgovačkog društva bitno je da se radi o proširenju, novom proizvodu ili novom poslovnom procesu. Također, može se raditi o racionalizaciji (u smislu poboljšanja ili proširenja proizvodnje), diverzifikaciji ili modernizaciji. Bitan je uvjet da to trgovačko društvo, odnosno poduzetnik mora biti hrvatski porezni obveznik (obveznik poreza na dobit).

LOKACIJA INVESTICIJE
Poticaji vezani za radna mjesta ovise o tome u kojoj se regiji otvara tvornica ili pokreće nova investicija. Dakle, lokacija investicije ipak je bitna. Na primjer, ako se osigura otvaranje novih radnih mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi više od 20% (prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu), odobrit će se bespovratna potpora u visini do 30% troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu do 9000 eura po novootvorenom radnom mjestu. Ako poduzetnik smanji broj novih radnih mjesta, mora vratiti primljena sredstva prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrena uz obvezu povrata uvećanog za iznos zakonske zatezne kamate. Što se tiče stopa nezaposlenosti, prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku, one su najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Osječko-baranjskoj, ali i u Gradu Zagrebu. Potpore se ne mogu dodijeliti poduzetnicima u poteškoćama. Zakon ne definira tko su takvi poduzetnici, ali se može zaključiti da se radi o insolventnim poduzetnicima.

TIP INVESTICIJE
Da bi se ostvarila poticajna mjera, treba zadovoljiti tri kriterija. Vrsta industrije (tip) ulaganja, u što pripada i prehrambena industrija. Iznos investicije i broj novih radnih mjesta su sljedeći kriteriji. Investicija se pomalo kompleksno definira pa bismo u najkraćim crtama mogli reći da je to: ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo, u minimalnom iznosu od 150.000 eura. Zamjenska investicija (tj. zamjena starog pogona novim) je isključena, osim ako se radi o modernizaciji ili poboljšanju poslovnog procesa.

 

POTICAJI I STOPE
Glavna poticajna mjera je sniženje stope poreza na dobit ovisno o visini investicije i broju novih radnih mjesta. U donjoj tablici prikazali smo kako se može smanjiti stopa poreza na dobit. Iz ove tablice je vidljivo da je za investicije veće od tri milijuna eura i uz zapošljavanje 15 novih radnika moguće deset godina ne platiti porez na dobit. Ostali poticaji vezani uz investiciju uključuju poticaje za nova radna mjesta (posebno za radno intenzivne djelatnosti), stručno usavršavanje (ali ono koje pruže treće osobe), te poticaje za mikropoduzetnike. Također, posebne potpore postoje za projekte veće od 50 milijuna eura. Dakle, poticaji su vrlo privlačni i uključuju širok spektar ulaganja. I za kraj, važno je istaknuti da poticajne mjere nisu same po sebi dovoljne za pokretanje investicijskog ciklusa i novo zapošljavanje. To je pokazalo iskustvo mnogih zemalja u okruženju, ali i drugdje u svijetu. Ove mjere su svakako koristan početak. Da bi se osjetio pozitivan učinak bilo kakvih mjera, potrebno je određeno vrijeme, ali mi ga nažalost nemamo.

 

TPA HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA:
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju?
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj?
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama