• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed PDF Print E-mail
Thursday, 02 May 2013 15:33

kresimir lipovscak novaPočetkom 16. stoljeća Martin Luther pobunio se zbog prodaje oprosta grijeha i tako je počeo protestantizam. Pet stoljeća poslije, hrvatska Porezna uprava ponukana (objavljenim) poreznim dugom građana i pravnih osoba od gotovo 50 milijardi kuna te u želji da ubrza naplatu duga odlučila je oprostiti dio dugova. Za takve slučajeve se sigurno ni Martin Luther ne bi pobunio.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, TPA Horwath

Model otpisa (oprosta) ovisi o tome je li riječ o pravnoj osobi, obrtniku, samostalnoj djelatnosti ili "običnom" smrtniku-građaninu.

PRAVNE OSOBE

U pravilu oprost duga pravnim osobama je moguć u predstečajnoj nagodbi odnosno u stečaju i/ili ako Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija donese odluku o prodaji ili otpisu poreznog duga. Dakle u "normalnim" okolnostima porezni dug se ne može otpisati. U postupku predstečajne nagodbe, ako je vrijednost poreznog duga veća od deset milijuna kuna, o otpisu odlučuje ministar financija. Za dugovanja ispod deset milijuna kuna odluku donosi načelnik nadležne Porezne uprave. U iznimnim slučajevima, kada je to od interesa za Republiku Hrvatsku, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra financija, može donijeti odluku o potpunom ili djelomičnom namirenju poreznog duga ustupanjem nekretnina. Ti slučajevi od interesa za Vladu nisu propisani niti primjerom navedeni u Općem poreznom zakonu. Dakle, za pravne osobe mogućnosti otpisa su prilično ograničene. Fizičke osobe imaju nešto veći manevarski prostor.

OBRTNICI I SAMOSTALNI DJELATNICI

Vlada Republike Hrvatske nedavno je predložila zakon o naplati duga fizičkih osoba kojim bi se oprostio dug bivšim obrtnicima i samostalnim djelatnostima. Za te slučajeve Vlada predlaže otpis kamate i otplatu poreznog duga na rate, ovisno o visini duga. Dug koji se otplaćuje na rate ukamaćuje se sa 4,5% kamate godišnje. Zakon ne navodi razloge zbog kojih se može tražiti otplata duga, ali traži da se razlozi opravdaju te je utoliko šire ruke od oprosta prema pravnim osobama. Mogućnosti otplate za bivše obrtnike i samostalne djelatnosti bile bi sljedeće: rok otplate ovisio bi o visini poreznog duga:

 

Visina duga u kunama Rok otplate u mjesecima
do 50 tisuća do 36
od 50 do 100 tisuća 42
100 do 200 tisuća do 48
od 200 do 500 tisuća do 54
Veći od 500 tisuća 60

Izvor: Nacrt zakona o otplati duga fizičkih osoba

 

Zapravo, nejasno je na koga se točno zakon odnosi jer se pod definicijom fizičke osobe smatraju sve fizičke osobe poduzetnici iz Općeg poreznog zakona, fizičke osobe koje nisu obrtnici te fizičke osobe koje su prestale biti obrtnici. Iznimno, zahtjev mogu postaviti i obrtnici za dugove nastale prije 31. prosinca, odnosno obrtnici ako nisu dužni podnijeti zahtjev za otvaranje predstečajne nagodbe.

'OBIČNI' GRAĐANI

Kao što smo prikazali, predloženi zakon je popomalo nejasan jer se ne zna odnosi li se na sve fizičke osobe ili samo na one koji su obrtnici ili obavljaju samostalnu djelatnost. Međutim svaki nejasan zakon treba tumačiti u korist građana pa tako možemo zaključiti i da obični građani mogu tražiti otpis zatezne kamate i plaćanje poreznog duga na rate, što je zasigurno bolje od plaćanja kamate na "minuse" na tekućim računima. Kakvi god razlozi vodili Vladu za ovakvu ododluku, građani će je sigurno pozdraviti. Međutim rok trajanja je ograničen, tj. zahtjev za oprost duga može se predati samo 90 dana od stupanja zakona na snagu. Zaključno, ako usporedimo ove dvije skupine, pravne osobe mogu pregovarati o poreznom dugu (o glavnici i o kamati) samo u slučaju predstečajne nagodbe ili stečaja, a tada je ionako sve gotovo. No za utjehu, navodno je Alexandre Dumas, poznati pisac i autor romana Tri mušketira, rekao: "Dugovi tjeraju čovjeka prema uspjehu". Mi ih imamo pedeset milijardi (razloga za uspjeh).

 

TPA HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?

->Za porez i javna davanja nema zastare

->Privlačni poticaji za nova ulaganja 

->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 

->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 

->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 

->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama