• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Otpis kamata i reprogram duga PDF Print E-mail

ida-zrilicUkupni dug fizičkih osoba 1. siječnja 2013. iznosio je oko 12,8 mil. kn od čega se 55% odnosi na glavnicu, a 45% na kamate. S obzirom da se u ukupnom dugu fizičkih osoba čak 5,7 mil. kn odnosi na kamate, za koje se propisuje mogućnost otpisa, vidljiv je socijalni aspekt Zakona o naplati poreznog duga kojim se fizičke osobe nastoje značajno rasteretiti u podmirivanju obveza.

Piše: Ida Zrilić, supervizor u poreznom odjelu, TPA Horwath

U moru poskupljenja i novih nameta, Sabor je 26. travnja 2013. godine izglasao Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba ("Zakon") koji osim u korist punjenja državnog proračuna ide i u korist građana. Naime, svrha ovog Zakona je poreznim obveznicima fizičkim osobama omogućiti reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5%, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata ili ako im to više odgovara, otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom.

MJESEČNI OBROCI

Reprogramiranje glavnice poreznog duga odobrava se u mjesečnim obrocima, ovisno o visini poreznog duga kako slijedi:

VISINA POREZNOG DUGA ROK OTPLATE UZ OTPIS KAMATA
0,01-50.000,00 kuna do 36 mjeseci
0.000,01-100.000,00 kuna do 42 mjeseca
100.000,01-200.000,00 kuna do 48 mjeseci
200.000,01-500.000,00 kuna do 54 mjeseca
više od 500.000,00 kuna do 60 mjeseci

Fizičkim osobama u smislu ovoga Prijedloga zakona smatraju se fizičke osobe koje ne sudjeluju u prometu roba i usluga na tržištu, osim fizičkih osoba u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva koje obavljaju registriranu djelatnost ili su obavezno osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, a upisane su u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog gospodarstva te fizičke osobe koje su obrtničku djelatnost trajno prestale obavljati.

SOCIJALNI ASPEKT

Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis duga s osnove kamata fizičke osobe mogu podnijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno od dana objave u Narodnim novinama. Dana 1. siječnja 2013. godine ukupni dug fizičkih osoba iznosio je približno 12,8 milijuna kuna od čega se približno 55% odnosi na glavnicu, a preostalih 45% na kamate. S obzirom da se u ukupnom dugu fizičkih osoba čak 5,7 milijuna kuna odnosi na kamate, za koje se propisuje mogućnost otpisa, vidljiv je socijalni aspekt Zakona kojim se fizičke osobe u značajnoj mjeri nastoje rasteretiti u podmirivanju njihovih obveza. U prilog tome propisana je i obustava pokrenutih postupaka ovrhe, ako dug koji je predmet ovrhe fizičke osobe plaćaju prema ovom Zakonu, što znači da im se neće plijeniti novčana sredstva niti prodavati pokretna ili nepokretna imovina. Istovremeno, primjena Zakona utjecat će na povećanje očekivanih prihoda državnog, odnosno proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Iako s jedne strane Zakon ima pozitivne efekte i za proračun i za građane koji imaju porezni dug, te cilj postizanja veće financijske discipline i stabilnosti u odvijanju poslovnih procesa, s druge strane postavlja se pitanje koja poruka se šalje građanima koji redovno podmiruju svoje obveze prema državi, odnosno stupaju li na snagu uz Zakon i dvostruka mjerila.

 

TPA HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed

->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?

->Za porez i javna davanja nema zastare

->Privlačni poticaji za nova ulaganja 

->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 

->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 

->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 

->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama