• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu PDF Print E-mail

ida-zrilicObrazac JOPPD, koji je nastao suradnjom Porezne uprave Ministarstva financija i Središnjeg registra osiguranika (Regos), zamjenjuje, odnosno objedinjuje sve dosadašnje obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm, što bi trebalo racionalizirati troškove i poslodavcima i državnim institucijama.

Piše: Ida Zrilić, supervizor u poreznom odjelu, TPA Horwath

Od 1. siječnja 2014. godine počeo se primjenjivati novi način izvještavanja o primitcima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na tzv. Obrascu JOPPD (jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa).

Naime, s obzirom na brojne kritike porezne politike, Vlada će provoditi detaljne analize oporezivih i neoporezivih primitaka poreznih obveznika na temelju statističkih podataka prikupljenih iz Obrasca JOPPD kako bi se mogli donijeti što potpuniji i kvalitetniji zaključci o "poreznoj snazi" poreznih obveznika.

OBJEDINJENI OBRASCI

Predmetni obrazac koji je nastao suradnjom Porezne uprave Ministarstva financija i Središnjeg registra osiguranika (Regos) zamjenjuje, odnosno objedinjuje sve dosadašnje obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm, što bi trebalo racionalizirati troškove i poslodavcima i državnim institucijama. Obrazac JOPPD podnosi isplatitelj primitaka i/ili sam porezni obveznik (npr. u slučaju dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva). Obrazac JOPPD se u pravilu podnosi u elektroničkom obliku putem aplikacije e-porezna uprava (dostupna na web stranici Porezne uprave), pa je sukladno tome kod većine poreznih obveznika nužna programska i tehnička prilagodba.

Bitna novost u odnosu na dosadašnje izvještavanje Porezne uprave je ta da je Obrazac JOPPD potrebno podnositi i za primitke za koje se do sada nisu morali podnositi izvještaji Poreznoj upravi, kao što su dnevnice, troškovi prijevoza na posao i s posla, naknade troškova službenog puta, božićnica i druge prigodne nagrade, otpremnine i slične naknade na koje se ne plaća porez na dohodak. Također se mijenjaju i rokovi podnošenja obrazaca. Tako je za većinu oporezivih primitaka obrazac potrebno podnositi istovremeno s obračunom i isplatom primitaka.

Npr. za plaće i drugi dohodak obrazac se podnosi u trenutku isplate, umjesto do 15. u mjesecu za isplate obavljene u prethodnom mjesecu kako je bilo propisano do sada. U slučaju isplate dnevnica, naknada prijevoza i sličnih naknada na koje se ne plaća porez na dohodak, obrazac se podnosi do 15. u mjesecu za isplate obavljene u prethodnom mjesecu, dok je za primitke u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka obrazac potrebno podnijeti u roku od 8 dana.

NAPREDAN SUSTAV

Iako uvođenje novog obrasca za izvještavanje o primitcima, porezu na dohodak i doprinosima prvenstveno pogađa računovođe i porezne stručnjake koji su zaduženi za pripremu navedenih obrazaca, smatramo da i poduzetnici moraju biti informirani o navedenim promjenama s obzirom da će morati na vrijeme obavještavati knjigovodstvo o nastalim isplatama kao i predavati relevantnu dokumentaciju, kako bi bilo moguće na vrijeme izraditi i predati JOPPD obrazac. Međutim, bez obzira na ažurnost poduzetnika i njihovih računovođa, u određenim slučajevima dolazi do problema s predajom predmetnog obrasca elektroničkim putem jer Porezna uprava još uvijek dorađuje Obrazac JOPPD unutar aplikacije ePorezna. Ipak, nakon početne prilagodbe, od novog tehnološki naprednijeg sustava izvještavanja u budućnosti se očekuju samo koristi.


TPA HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama