• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju posebni oblici prodaje PDF Print E-mail
Thursday, 22 May 2014 14:05

kresimir lipovscak novaNovi Zakon o zaštiti potrošača donosi novosti koje bi trebale zaštititi potrošače od tzv. lažnih popusta. Naime, sva sniženja nazvana su 'posebnim oblicima prodaje' i obuhvaćaju akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Horwath 

Novi Zakon o zaštiti potrošača, uz neke iznimke, stupio je na snagu 8. travnja 2014. Glavne iznimke koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine tiču se vremenskog ograničenja snižavanja cijena proizvoda. Dakle, do Nove godine vrijede stara pravila. Zakon o zaštiti potrošača je sva sniženja nazvao 'posebnim oblicima prodaje'.

Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Takva posebna prodaja obuhvaća, između ostalog, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Dakle, ovi nazivi su izričito propisani i samo se oni smiju koristiti. Ako je riječ o nekom drugom obliku prodaje, koji ovdje nije izričito naveden, trgovac može koristiti i druge nazive. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje. U nastavku teksta ukratko ćemo objasniti što znači svaki od oblika posebne prodaje i na koji ih način zakon prije svega vremenski ograničava.

AKCIJSKA PRODAJA

Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. Pri oglašavanju akcijske prodaje trgovac je dužan navesti trajanje akcijske prodaje. Proizvodi u akcijskoj prodaji moraju biti jasno, vidljivo i čitljivo označeni riječima 'akcija' ili 'akcijska prodaja'.

RASPRODAJA

Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju:

– prestanka poslovanja trgovca
– prestanka poslovanja u dosadašnjoj trgovini
– prestanka prodaje određenog proizvoda
– kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo
– značajnijeg preuređenja trgovine.

SEZONSKO SNIŽENJE

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, i to najviše tri puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju: između 27. prosinca i 10. siječnja; 1. i 15. travnja te 10. i 25. kolovoza. Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana. S obzirom na to da će odredbe o sniženju stupiti na snagu 1. siječnja s njegovom primjenom će se preklopiti božićna sezonska sniženja U pravilu, tu ne bi smjelo biti većih problema i odstupanja. Ako u tim razdobljima nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali tada takvu prodaju ne smije oglašavati kao sezonsko sniženje.

U tom slučaju, to bi prema pravilima ovog zakona bila tzv. prodaja do isteka zaliha. Ako se sezonsko sniženje iskazuje u postotnom rasponu, najveći postotak na početku sezonskog sniženja mora se odnositi na najmanje jednu petinu količine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom sniženju. Ako je cijena proizvoda koji se prodaje na sezonskom sniženju umanjena više puta, trgovac može (dakle ne mora) jasno, vidljivo i čitljivo označiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog sniženja.

PROIZVOD S GREŠKOM

Ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku, mora jasno, vidljivo i čitljivo na proizvodu ili na prodajnom mjestu označiti da je riječ o prodaji proizvoda s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

ISTJECANJE ROKA UPORABE

Proizvod koji se prodaje po nižoj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu istječe rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe. To najčešće trgovci ne rade, ali to se po Zakonu ne nagrađuje nego kažnjava. Dakle, novi nam Zakon donosi neke zanimljivosti koje bi trebale zaštititi potrošače od tzv. lažnih popusta. Nadamo se da će to zakon postići, a da pri tome neće trgovcima prouzročiti dodatne teškoće u poslovanju.
 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama