• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva PDF Print E-mail
Wednesday, 22 October 2014 12:03

katarina-pavlovic

Osobni automobili dio su poduzetničke imovine, ali poduzetnici sada mnogo pažljivije proučavaju uvjete nabavke automobila i troškove korištenja pojedinih modela, a osim o uvjetima financiranja te o troškovima korištenja i održavanja, trebali bi voditi brigu i o poreznim aspektima nabavke.

Piše: Katarina Pavlović, Manager, Crowe Horwath

Vođenje tvrtke u današnjim uvjetima globalne recesije zahtijeva od poduzetnika, između ostalog, i racionalizaciju troškova poslovanja, pri čemu su uštede prvenstveno fokusirane na smanjenje onih troškova koji nisu neophodni za obavljanje "core" djelatnosti. Tu su se na udaru našli i osobni automobili koji služe za prijevoz zaposlenika i članova uprave te koji su, ovisno o njihovoj stvarnoj potrebi, prodani ili "zamijenjeni" nešto cjenovno i troškovno prihvatljivijim modelima.

PODUZETNIČKA IMOVINA

Naravno, osobni automobili su i dalje dio poduzetničke imovine, ali poduzetnici sada puno pažljivije proučavaju uvjete nabavke automobila i troškove korištenja pojedinih modela, a osim o uvjetima financiranja te o troškovima korištenja i održavanja, trebali bi voditi brigu i o poreznim aspektima nabavke. Naime, ovisno o poreznom statusu prodavatelja, zemlji rezidentnosti prodavatelja i nekim tehničkim karakteristikama automobila, mogu se postići i određene porezne uštede prilikom nabavke osobnih automobila za poslovne svrhe, o kojima će u nastavku biti nešto više riječi. Što se tiče trenutačnog poreznog tretmana nabavke osobnih automobila možemo reći da je isti definiran ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju (EU) kada je na snagu stupio novi Zakon o PDV-u, koji je uveo novu definiciju osobnih automobila, odnosno nove kategorije razlikovanja novih od rabljenih osobnih automobila, a time i njihov različit porezni tretman. Osim Zakona o PDV-u, značajnu ulogu s troškovnog aspekta pri nabavci automobila igra i posebni porez na motorna vozila (trošarina) koji je uređen Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila, a koji je početkom 2013. godine zamijenio stari Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila na sasvim novi način je uređeno pitanje obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila kojem podliježu sva osobna vozila koja se stječu u Republici Hrvatskoj, a na koje poseban porez u Republici Hrvatskoj nije plaćen, uvoze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja ili se stječu iz jedne od zemalja članica EU.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

Kada je u pitanju PDV, sukladno Zakonu o PDV-u, novim osobnim automobilima smatraju se motorna vozila isporučena u roku od 6 mjeseci od datuma prve uporabe (registracije) ili motorna vozila koja nisu prešla više od 6000 km od datuma prve uporabe. Osobni automobili koji ne udovoljavaju barem jednom od dva navedena uvjeta smatraju se rabljenim osobnim automobilima za svrhe oporezivanja PDV-om. Prilikom nabavke novog ili rabljenog osobnog automobila za potrebe poslovanja od strane drugog poduzetnika (obveznika PDV-a) plaća se PDV po stopi od 25%. PDV se plaća u RH ne samo kada se osobni automobil kupuje od strane drugog tuzemnog poreznog obveznika u RH, već i prilikom stjecanja osobnih automobila iz drugih zemalja članica EU ili prilikom uvoza osobnih automobila iz trećih zemalja. Iznimno, PDV se ne plaća jedino ukoliko se radi o nabavci rabljenog osobnog automobila koji se nabavlja od prodavatelja iz druge zemlje članice EU koji je fizička osoba (ili mali porezni obveznik) ili od preprodavatelja koji primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže u jednoj od zemalja članica EU.

automobili-2STJECANJE DOBARA U EU

U slučaju kada hrvatski poduzetnik kupuje rabljeni osobni automobil od inozemne fizičke osobe iz EU, poduzetnik kao kupac automobila plaća posebni porez na promet rabljenih vozila po stopi od 5%. Ukoliko inozemni preprodavatelj sa sjedištem u jednoj od zemalja članica EU primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže, tada će taj preprodavatelj na ostvarenu maržu hrvatskom kupcu obračunati PDV u svojoj zemlji odnosno PDV će biti sadržan u cijeni koju kupcu zaračunava za kupnju rabljenog automobila. Hrvatski poduzetnik kao stjecatelj nema obvezu obračuna PDV-a na stjecanje dobara iz druge zemlje članice niti je obvezan platiti 5% posebnog poreza na promet rabljenih prijevoznih sredstava. Kada hrvatski poduzetnik kupuje osobni automobil od poduzetnika ili fizičke osobe koja ima sjedište/prebivalište u jednoj od zemalja članica EU (osim kada se radi o gore navedenim iznimkama) ili u trećoj zemlji, poduzetnik će platiti PDV u RH na stjecanje iz EU odnosno na uvoz dobara iz treće zemlje. Naime, stjecanje dobara unutar EU oporezivo je u državi članici u kojoj završava otprema, a PDV plaća porezni obveznik koji stječe dobra. Kod uvoza su pravila poznata i nisu se mijenjala ulaskom Republike Hrvatske u EU odnosno PDV plaća hrvatski poduzetnik kod uvoza dobara u RH. Razlika između stjecanja osobnog automobila iz jedne od država članica EU i iz trećih zemalja postoji jedino u tome što se PDV pri uvozu dobara uplaćuje fizički na žiro-račun Porezne uprave, a kod stjecanja iz EU isti se obračunski podmiruje, tj. PDV se iskazuje u PDV prijavi kao obveza u razdoblju kojem nastaje obveza "plaćanja".

PRETPOREZ U PDV PRIJAVI

Pravo iskazivanja kao pretporez u PDV prijavi PDV-a plaćenog pri uvozu osobnog automobila iz treće zemlje ili obračunatog prilikom stjecanja iz jedne od država članica EU, postoji jedino ukoliko se radi o osobnim automobilima koje poduzetnici koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoz umrlih, iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljinu prodaju. Takvi automobili se moraju koristiti isključivo za registriranu djelatnost ili moraju biti posebno označeni i prilagođeni za obavljanje te djelatnosti. U svim drugim slučajevima, a to će biti najčešće za prijevoz zaposlenika i članova uprave, ne postoji mogućnost odbitka pretporeza kod nabave osobnih automobila te će plaćeni PDV za poduzetnika predstavljati konačan trošak, a ne odbitnu stavku. Iz navedenog se može zaključiti da su osobni automobili koji se ne koriste za jednu od navedenih profesionalnih djelatnosti stavljeni u nepovoljniji porezni položaj u odnosu na one automobile koji se koriste za jednu od djelatnosti koje su posebno definirane Zakonom o PDV-u te su za poduzetnika u startu skuplji za 25%. Ovdje treba napomenuti da se, osim za navedene djelatnosti, ograničenje odbitka pretporeza prilikom nabavke osobnih automobila ne odnosi na motorna vozila kategorije N1 namijenjena za prijevoz dobara čija najveća masa nije veća od 3,5 tone, a koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.

automobili-1POSEBNI POREZ

Što se tiče posebnog poreza na motorna vozila, definicija novih motornih vozila se nešto razlikuje od definicije dane Zakonom o PDV-u. Tako se prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, novim motornim vozilom smatra vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u RH nije bilo registrirano. Rabljeno motorno vozilo je svako vozilo osim novog motornog vozila. Tu se radi o sljedećim vozilima:

- osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih "van" vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom;
- motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90;
- "pick up" vozila s dvostrukom kabinom;
- "ATV" vozila;
- druga motorna vozila koja su prenamijenjena u prethodno navedena vozila.

Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon nisu predmet oporezivanja. Posebni porez utvrđuje se na temelju prodajne, odnosno tržišne cijene motornog vozila, emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, obujma motora u kubičnim centimetrima i razini emisije ispušnih plinova. Porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila je prodajna cijena, odnosno tržišna cijena za rabljena motorna vozila s uključenim PDV-om. Dakle, što se tiče osobnih automobila neovisno o njihovoj svrsi korištenja (za prijevoz zaposlenika i članova uprave ili za obavljanje isključivo neke od registriranih djelatnosti npr. taxi služba i sl.) nisu propisane iznimke te se posebni porez plaća u svakom slučaju. Tako će poduzetnik posebni porez na motorna vozila morati platiti direktno ukoliko osobni automobil sam kupuje i stječe iz jedne od zemalja članica EU ili uvozi iz treće zemlje ili indirektno ukoliko automobil kupuje od hrvatskog trgovca (preprodavatelja) koji će posebni porez platiti prilikom unosa automobila u RH u ime i za račun stjecatelja automobila (stjecatelj automobila može biti i leasing kuća).

VRIJEDNOST, CO2 I GORIVO

Međutim, s obzirom da se posebni porez utvrđuje ne samo na temelju prodajne, odnosno tržišne cijene automobila, već i na temelju emisije ispušnih plinova i vrste pogonskog goriva, njegov iznos može znatno varirati ovisno o navedenim tehničkim karakteristikama automobila. Tako će se u pravilu za osobni automobil koji ima manju emisiju ispušnih plinova i koji koristi benzin platiti manji iznos posebnog poreza u odnosu na onaj osobni automobil s većom emisijom ispušnih plinova i koji koristi diesel gorivo. Na stranicama Carinske uprave se može pronaći kalkulator, koji služi za informativni izračun posebnog poreza te pomoću kojeg možete procijeniti iznos posebnog poreza za neki određeni model automobila koji vas zanima: http://www.carina.hr/Aplikacije/ KalkulatorPP.aspx. Za to Vam je potrebna tržišna/prodajna vrijednost automobila, CO2 emisija te vrsta goriva koja se koristi.

POREZNE UŠTEDE

Iako zakonodavac ne daje puno prostora za porezno planiranje pri nabavi osobnih automobila, pomnom analizom svih ponuđenih opcija određene porezne uštede se ipak mogu postići. PDV položaj nabave osobnog automobila ovisit će o poreznom statusu, sjedištu/prebivalištu isporučitelja automobila te namjeni korištenja osobnog automobila (prijevoz zaposlenika i članova uprave ili obavljanje određene profesionalne djelatnosti). Kada se radi o osobnim automobilima koji su namijenjeni za prijevoz zaposlenika ili članova uprave, sa stajališta PDV-a ne postoje neke značajne mogućnosti uštede jer će se u pravilu PDV platiti u Hrvatskoj i u pravilu se neće moći odbiti kao pretporez te će za poduzetnika predstavljati konačan trošak. Iznimno, plaćanje PDV-a u Hrvatskoj se može izbjeći ukoliko se rabljeni automobil nabavlja od poduzetnika sa sjedištem u jednoj od zemalja članica EU, a koji primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (preprodavatelji rabljenim vozilima) ili od fizičke osobe (ili malog poduzetnika) s prebivalištem u jednoj od zemalja članica EU. S time da, ukoliko se rabljeni osobni automobil kupuje od fizičke osobe s prebivalištem u jednoj od zemalja članica EU (ili malog poduzetnika), hrvatski kupac mora u RH platiti posebni porez na promet rabljenih vozila od 5%, što je međutim povoljnije od 25% PDV-a. Ovdje napominjemo da isto pravilo vezano uz plaćanja posebnog poreza na promet rabljenih vozila vrijedi i kada se rabljeni osobni automobil kupuje od fizičke osobe u Republici Hrvatskoj. Kada je u pitanju posebni porez na motorna vozila, isti će se morati platiti (direktno ili indirektno) pri nabavci novog ili rabljenog osobnog automobila koji se unosi ili uvozi u RH, međutim visina istoga će varirati ovisno o emisiji ispušnih plinova automobila te vrsti goriva koje se koristi. Osobni automobili s manjom emisijom ispušnih plinova i koji koristi benzin imaju manje porezno opterećenje od onih s višom CO2 emisijom i diesel gorivom.
 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama