• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Jeste li se pripremili za porezni nadzor? PDF Print E-mail
Monday, 10 November 2014 15:49

jasmina kajtezovicPorezni nadzori ne mogu se predvidjeti, ali se mogu očekivati. Zato je bitno da porezni obveznici na vrijeme poduzmu sve radnje kako bi identificirali i uklonili potencijalne porezne rizike i tako izbjegli skupe zatezne kamate i prekršajne kazne, koje su u tom slučaju neizbježne.

Jasmina Kajtezović, menadžerica u poreznom odjelu revizorsko-konzultantske tvrtke Crowe Horwath

S obzirom na stanje državne blagajne, može se primijetiti da su porezni nadzori i inspekcije postali sve aktualniji. Najčešći su kod onih poreznih obveznika koji posluju s dobiti ili imaju velike gubitke, koji nemaju zaposlenih, koji imaju česte ispravke poreznih prijava, koji kasne s plaćanjem ili predajom poreznih prijava i sl. Kako bi izbjegli eventualne obračune dodatne porezne obveze u poreznom nadzoru, bitno je da se porezni obveznici pravovremeno i dobro za njega pripreme. To prije svega podrazumijeva pregled svih značajnih (oporezivih) transakcija evidentiranih u knjigovodstvenim evidencijama poreznog obveznika u razdobljima koja su još uvijek otvorena za porezni nadzor (najmanje zadnje tri godine poslovanja) te pregled ispravnosti poreznog tretmana pojedine transakcije, ali i dostatnosti i formalne ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije (podloge) temeljem kojih je porezni obveznik transakcije evidentirao u poslovnim knjigama.

OSPORAVANJE TRANSAKCIJA

Osim za provjeru ispravnosti obračuna i plaćanja poreza, poreznici su zaduženi i za provjeru jesu li poslovni događaji ispravno evidentirani u knjigovodstvenim evidencijama sukladno računovodstvenim propisima i temeljem vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava/podloga. U praksi se često pojedine transakcije osporavaju samo zbog formalne neispravnosti i nepotpunosti knjigovodstvene dokumentacije, kao što je to slučaj kod odbitka pretporeza koji se uvijek osporava zbog formalne neispravnosti računa koji ne sadrže sve obvezne propisane elemente, ili se pak osporavaju ulazni troškovi zbog nepostojanja dostatne i potpune podloge i dokaza da su isporuke, najčešće usluge, zaista i izvršene. Takve nedostatke kao i pogreške kod primjene poreznih propisa odnosno pravila oporezivanja, poreznici skupo naplaćuju. Najčešće je to kod oporezivanja PDV-om kompleksnih transakcija s inozemnim komitentima, dohodaka isplaćenih inozemnim fizičkim osobama (npr. porezni tretmani izaslanih radnika, u slučaju npr. direktora stranaca koji su izaslani na rad u hrvatsko društvo), primjena tržišnih cijena u transakcijama s povezanim društvima i dr.

PREDMET POREZNOG NADZORA

S obzirom na specifičnost poslovanja poreznog obveznika, pojedini porezi su poreznicima zanimljiviji od drugih. Najčešći su tako nadzori obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost jer taj porez najviše sudjeluje u državnom proračunu i prisutan je gotovo kod svih poreznih obveznika i svih transakcija, dok je nadzor poreza na dohodak češći kod onih poreznih obveznika koji, osim ugovora o radu sklapaju i ugovore o autorskom djelu ili ugovore o djelu (npr. novinski nakladnici). Čest predmet poreznog nadzora je i porez na dobit i to sa stajališta opravdanosti troškova i ispravnog tretmana porezno priznatih odnosno nepriznatih troškova, a sve češće su i kontrole obračuna svih vrsta poreza odjednom za jedno određeno razdoblje.

IZBJEGNITE NESPORAZUME

Kako bi se, dakle, utvrdilo da su u svim segmentima zadovoljeni porezni propisi i zahtjevi porezne uprave te umanjili rizici od obračunavanja dodatne porezne obveze u poreznom nadzoru, bitno je da se na vrijeme prekontroliraju sve transakcije i dokumentacija iz poreznih razdoblja koja su još „otvorena“ za porezni nadzor. Osim toga, a kako bi porezni nadzor prošao što 'bezbolnije' potrebno je dobro poznavati svoja, ali i prava i obveze poreznika, kako bi se već u tijeku samog poreznog postupka izbjegli eventualni nesporazumi. Zbog toga, ali i činjenice da su porezni obveznici suočeni sa čestim izmjenama poreznih propisa koje je ponekad zbog nedorečenosti teško ispravno tumačiti i primijeniti, preporučljivo je za porezne preglede i porezne nadzore koristiti porezne stručnjake. Za kraj možemo zaključiti da se porezni nadzori ne mogu predvidjeti, ali se mogu očekivati. Zato je bitno da porezni obveznici na vrijeme poduzmu sve radnje kako bi identificirali i uklonili potencijalne porezne rizike i tako izbjegli skupe zatezne kamate i prekršajne kazne, koje su u tom slučaju neizbježne.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga

->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama