• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom? PDF Print E-mail
Monday, 23 March 2015 12:57

kresimir lipovscak novaSklapanjem upravnog ugovora obustavlja se ovrha protiv poreznog obveznika, ali samo za iznos poreznog duga obuhvaćenog upravnim ugovorom. Međutim, upravni ugovor ne može sklopiti porezni obveznik čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika, odnosno ako je protiv njega pokrenut postupak zbog zloupotrebe prava. 

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Horwath 

Država Izrael je dugi niz godina kao glavnu odrednicu svoje strategije imala načelo da nema pregovora s teroristima. To načelo je djelomično napušteno kod pregovora s PLO i konačnog dogovora o rješavanju palestinskog pitanja. Hrvatska Porezna uprava, koja je slično načelo primjenjivala u odnosu s poreznim obveznicima, odnosno dužnicima, također je promijenila pristup te odnedavno u skladu s izmjenama Općeg poreznog zakona postoje dva noviteta: obvezujuća mišljenja Porezne uprave i mogućnost pregovora i nagodbe s Poreznom upravom, a sve po uzoru i primjeru drugih uređenih pravnih sustava.

OBVEZUJUĆA MIŠLJENJA

Do sada su mišljenja Porezne uprave, osim upute središnjeg ureda, imala ograničen učinak. Po novome, Porezna uprava (za sad bilo koja) može na pisani zahtjev poreznog obveznika donijeti obvezujuće mišljenje o poreznom tretmanu budućih transakcija (tj. onog što u budućnosti planirate poduzeti), odnosno vaših trenutnih poslovno-pravnih problema. Troškove izdavanja obvezujućih mišljenja u cijelosti snosi porezni obvezni (neobvezujuća mišljenja su bila besplatna). Ministar financija tek treba pravilnikom propisati područja primjene, način, rokove i iznose troškova izdavanja obvezujućih mišljenja. Glavni učinak ovog noviteta trebala bi biti pravna sigurnost poreznog obveznika i time ušteda vremena i novca.

UPRAVNI UGOVOR

Porezna uprava (ponovno bilo koja) i porezni obveznik mogu radi namirenja dospjelog poreznog duga sklopiti upravni ugovor. Upravni ugovor može se odnositi na namirenje poreznog duga u cijelosti ili djelomično. Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku najdulje na rok od 24 mjeseca. Iz toga proizlazi i da otplata duga može biti najviše u roku od 24 mjeseca. Sklapanjem upravnog ugovora obustavlja se ovrha protiv poreznog obveznika, ali samo za iznos poreznog duga obuhvaćenog upravnim ugovorom. Međutim, upravni ugovor ne može sklopiti porezni obveznik čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika, odnosno ako je protiv njega pokrenut postupak zbog zloupotrebe prava.

Također, ne može se dvaput sklopiti ugovor za isti dug. Za vrijeme trajanja upravnog ugovora zastara ne teče. U slučaju nepoštivanja upravnog ugovora, tj. neplaćanja u roku koji ugovor traži ili neispunjenja drugih uvjeta određenih ugovorom, npr. nedostavljanje jamstva, ugovor se može raskinuti. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba i to u pisanom obliku. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora, uz ostalo, mora sadržavati i prijedlog osiguranja plaćanja kao i detaljne podatke o vlasničkoj strukturi i povezanim osobama. Dakle, upravni ugovor rješava pitanje zapravo obročne otplate dospjelog duga uz davanje osiguranja. Porezna uprava sama procjenjuje koje osiguranje joj je prihvatljivo. Međutim, za vrijeme obročne otplate zatezna kamata i dalje teče. Bit će zasigurno zanimljivo pratiti uspješnost ovog rješenja u praksi. Dakle, za dospjeli dug postoji upravni ugovor, a što postoji za nedospjeli dug?

POREZNA NAGODBA

Porezna uprava (ponovno bilo koja) i porezni obveznik mogu za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora, do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru, sklopiti poreznu nagodbu. Iznimno porezni obveznik kojem je u postupku poreznog nadzora do 17. ožujka 2015. uručen zapisnik o provedenom poreznom nadzoru, odnosno čija je obveza utvrđena rješenjem koje nije izvršeno, može u roku od šest mjeseci od 17. ožujka 2015. podnijeti prijedlog nadležnom poreznom tijelu za sklapanje porezne nagodbe o obvezi utvrđenoj tim rješenjem. Predmet porezne nagodbe može biti: novoutvrđena porezna obveza u postupcima u kojima je porezna osnovica utvrđena procjenom; rok plaćanja novoutvrđenih obveza; smanjenje obveze po osnovi utvrđene zatezne kamate te odricanje poreznog tijela od prekršajnog progona, tj. naplaćivanja prekršajnih kazni.

Uvjet za sklapanje porezne nagodbe je prihvaćanje novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora od strane poreznog obveznika i njegovo odricanje od prava na korištenje pravnih lijekova. Dakle, u nagodbi imate mogućnost otkloniti plaćanje zatezne kamate i prekršajnih kazni. Međutim, porezna nagodba ne može se sklopiti ako je u tijeku poreznog nadzora utvrđeno postojanje sumnje o počinjenju kaznenog djela. Nagodba se može odnositi na cijeli dug ili dio duga. Za sklapanje nagodbe nije potrebno dati osiguranje naplate kao što je to potrebno kod sklapanja upravnog ugovora. Ministar financija tek treba pravilnikom propisati uvjete sklapanja porezne nagodbe te rokove izvršenja obveza iz porezne nagodbe. Tim pravilnikom se ne bi smjeli propisati drugačiji uvjeti od onih propisanih zakonom, već samo pojasniti pojedine odredbe. Zaključno, obvezujuća mišljenja i pregovori su korak naprijed i nadamo se da će dati određenu pravnu sigurnost, a državi osigurati lakšu i bržu naplatu, a što bi u konačnici trebalo dovesti do većeg poreznog rasterećenja i povoljnije gospodarske klime.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?
->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama