• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu PDF Print E-mail
Tuesday, 26 May 2015 16:16

lipovscak-prtenjaca-comboNovim je Pravilnikom ponovno na snazi pravilo o minimalnom sadržaju evidencije o radnicima koja mora sadržavati sve podatke navedene u Pravilniku, kao i podatke koje poslodavci mogu smatrati potrebnim. Pišu: Krešimir Lipovšćak i Antonio Prtenjača, Crowe Horwath

Pišu: Krešimir Lipovšćak i Antonio Prtenjača, Crowe Horwath 

 Krajem ožujka 2015. godine na snagu je stupio novi „Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima“. Pravilnik propisuje nešto drukčiji sadržaj evidencija o radnicima i radnom vremenu u odnosu na „stari“ Pravilnik. Stoga je evidencije o radnicima i radnom vremenu potrebno uskladiti sukladno novim pravilima.

EVIDENCIJE O RADNICIMA

Novim je Pravilnikom ponovno na snazi pravilo o minimalnom sadržaju evidencije o radnicima koja mora sadržavati sve podatke navedene u Pravilniku, kao i podatke koje poslodavci mogu smatrati potrebnim, primjerice zbog interne politike Društva. Novosti u sadržaju Evidencije o radnicima su:

• Podaci o mjestu rođenja (ako je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske i podatak o državi rođenja).
• Naznaka radi li se o tzv. ugovoru o dopunskom radu te broj radnih sati koje će radnik raditi na temelju takvog Ugovora, kao i suglasnost poslodavca za takav rad.
• Trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo, sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana povezanog društva, u slučaju ustupanja u inozemstvo Važno je spomenuti i da poslodavac evidencije treba početi voditi od početka do prestanka radnog odnosa zaposlenika te ih trajno čuvati. Posebne evidencije o radnicima koje se vode, primjerice, za osobe koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za razliku od općih evidencija, čuvaju se najmanje šest godina od dana prestanka radnog odnosa. Obvezni podaci za te evidencije zasebno su propisani.

EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU

Osim evidencija o radnicima, novim Pravilnikom je određen i obvezni sadržaj evidencija o radnom vremenu. Minimalni opseg podataka koje te evidencije moraju sadržavati propisan je detaljno Pravilnikom, s tim da je poslodavac obvezan voditi podatke o početku i kraju radnog vremena jedino ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu. Osim osnovnih podataka kao što su ime i prezime, datum u mjesecu, početak i završetak rada, ukupno dnevno radno vrijeme i slično, u konkretnim okolnostima može postojati potreba unošenja i dodatnog sadržaja u Evidenciju o radnom vremenu, primjerice radi ostvarenja prava iz radnog odnosa.

ZAKLJUČAK

Novi Pravilnik nije značajan zaokret u načinu vođenja evidencija o radnicima i njihovom radnom vremenu, već se radi o drukčijem konceptu vođenja istih. Svakako, poslodavci su obvezni uskladiti i voditi Evidencije prema važećem Pravilniku kako bi izbjegli novčane kazne, koje za pravne osobe mogu dosezati i do 100.000 kuna.


CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama