• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Revizija ne identificira porezne rizike - bitno je napraviti porezni pregled PDF Print E-mail

jasmina kajtezovicPriprema za porezni nadzor prije svega podrazumijeva detaljniji „porezni“ pregled knjigovodstvene dokumentacije i porezni tretman evidentiranih poslovnih transakcija prema propisima važećim u tom poreznom razdoblju.

Jasmina Kajtezović, menadžerica u poreznom odjelu, Crowe Horwath

Već smo ranije pisali o tome kako su porezni nadzori i inspekcije redovne procedure Porezne uprave i može ih očekivati svaki porezni obveznik. Posebno su zastupljeni kod onih poreznih obveznika koji posluju s dobiti, koji nemaju zaposlenih, koji imaju česte ispravke poreznih prijava, koji imaju gubitke i sl., a mogu ih očekivati i oni porezni obveznici koji duže vrijeme nisu imali porezni nadzor.

PREDMET POREZNOG NADZORA

Porezni nadzori mogu obuhvaćati jednu vrstu poreza, kao što je porez na dodanu vrijednost budući da porez najviše puni državni proračun, ali i nekoliko vrsta poreza odjednom (porez na dobit i porez na dohodak) i to za jedno ili više poreznih razdoblja koja još nisu zastarjela, što su u pravilu zadnje tri godine poslovanja. U praksi se za porezni nadzor najčešće otvaraju ona ranija porezna razdoblja koja još nisu u zastari.

Kako bi izbjegli obračun dodatne porezne obveze tijekom poreznog nadzora, bitno je dobro se pripremiti za porezni nadzor i na vrijeme poduzeti sve radnje kako bi se identificirali i eventualno uklonili porezni rizici te izbjegle zatezne kamate i prekršajne kazne koje su u tom slučaju neminovne. Priprema za porezni nadzor prije svega podrazumijeva detaljniji „porezni“ pregled knjigovodstvene dokumentacije i porezni tretman evidentiranih poslovnih transakcija prema propisima važećim u tom poreznom razdoblju. Budući da porezni nadzori nisu predvidljivi, za „porezni“ pregled dokumentacije i evidentiranih transakcija nikad nije kasno, ali je kasno kada porezna uprava uruči nalog za porezni nadzor.

REVIZIJA I POREZNI RIZICI

Često u praksi porezni obveznici pogrešno misle da, ako imaju zakonski obveznu reviziju i dobiju pozitivno mišljenje neovisnih revizora, da su time pokrili i porezne rizike, odnosno da nemaju poreznih rizika. Naime, revizija se obavlja sukladno revizorskim procedurama uzimajući pritom u obzir prag materijalnosti, što znači da se transakcije niže od, npr. jedan milijun kuna, neće detaljno pregledavati, a iste mogu imati značajne porezne rizike. Revizori će se osvrnuti na „bitne“ porezne obveze, kao što je porez na dobit, odnosno porezne obveze koje imaju utjecaj na financijske izvještaje. Pri provođenju revizorskih procedura, revizori nisu obvezni niti je njihov zadatak pregledavati transakcije i knjigovodstvenu dokumentaciju s poreznog aspekta, ili na način kada to radi Porezna uprava.

Primjerice, revizija neće provjeravati je li pretporez po ulaznim računima ispravno odbijen, je li primijenjena ispravna stopa poreza po odbitku, ili obračunat dohodak u naravi na sve što je trebao biti i sl. Za razliku od „revizorskog“ pristupa, porezni pregledi koje obavljaju porezni stručnjaci obavljaju se na način i s pristupom koji ima porezna uprava kada dođe u porezni nadzor. Razlika može biti u opsegu pregledanih istovrsnih transakcija i dokumentacije koja se u slučaju nadzora detaljno pregledava, zbog čega porezni nadzori mogu trajati i preko nekoliko mjeseci, dok se u slučaju „preventivnih“ poreznih pregleda izabire reprezentativan uzorak na temelju kojeg se točno može utvrditi kako se pojedina vrsta transakcije porezno tretira te time i povezani potencijalni porezni rizik. Svrha poreznog pregleda je utvrditi i ukazati na ispravan, odnosno pogrešan porezni tretman, te ima li porezni obveznik ima dostatnu i vjerodostojnu dokumentaciju kao podlogu za proknjižene poslovne događaje, a koja se u tom slučaju može pravovremeno nadopuniti, odnosno ispraviti.

ZAŠTO I KADA NAPRAVITI POREZNI PREGLED

Zbog čestih promjena poreznih propisa, a koji se nerijetko mijenjaju i po nekoliko puta tijekom jedne godine, a kamoli trogodišnjeg razdoblja u kojem se može očekivati porezni nadzor, svakako je poželjno napraviti porezni pregled te utvrditi jesu li se porezni propisi ispravno i pravovremeno primjenjivali. Također, porezni pregled koji je usko vezan i za računovodstveni pregled, preporučljivo je napraviti zbog promjene voditelja računovodstva odnosno voditelja financija ili računovodstvenog servisa. Naime, takvim pregledom dobiva se uvid u „naslijeđeno“ stanje u knjigama kako s računovodstvenog tako i s poreznog stajališta što ukazuje na daljnje potrebne radnje.

Idealan trenutak za provođenje poreznog pregleda svakako je priprema godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Pritom bi bilo preporučljivo da porezni pregled odnosno pregled prijave poreza na dobit i pripadajuću dokumentaciju pregledaju stručnjaci kako bi se osigurali da su porezne obveze ispravno obračunate te kako bi izbjegli dodatne porezne obveze i prekršajne kazne. Naime, sastavljanje porezne prijave ne uključuje samo „formalno“ ispunjavanje PD obrasca, već je potrebno detaljnije provjeriti da li su transakcije ispravno proknjižene u knjigovodstvenim evidencijama na temelju kojih se izrađuje porezna prijava.

BUDITE UREDNI I TOČNI

Pojedini porezni obveznici mogu se i „osloboditi“ poreznog nadzora pod točno određenim uvjetima i okolnostima. Porezna uprava može poreznom obvezniku odobriti status da neće biti predmet poreznog nadzora, tzv. poseban status. Međutim, u tom slučaju će redovito provjeravati zadovoljava li porezni obveznik sve uvjete za zadržavanje posebnog statusa. Broj odobravanja posebnog statusa je u pravilu limitiran i rezerviran za velike porezne obveznike. Dakle, ako želite biti sigurni od poreznog nadzora, tj. dodatnih poreznih obveza, zateznih kamata i novčanih prekršaja, bitno je na vrijeme reagirati i provjeriti porezno stanje u knjigama kako biste pravovremeno reagirali i otklonili potencijalne porezne rizike.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA:  

->Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama