• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Logistikom do manjih troškova i većeg nivoa usluge PDF Print E-mail
Tuesday, 08 August 2017 12:53

renato-radacicSvi oni kojima je logistika 'core business' znaju da je to djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove. U modernim uvjetima se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i znanstvene discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom smislu.

Piše: Renato Radačić, Project Management, ProLogConcept

Povijesno, a može se naći i na Wikipediji, francuski logistique, izvedeno je iz dočasničkog čina 'Marechal de logis' čija je zadaća bila planirati sve administrativne poslove vezane uz pomak snaga u francuskoj vojsci u 17. stoljeću:

• U Francuskoj se pojam veže uz vojnu doktrinu - opskrba vojnih trupa potrebnim sredstvima, prijevoz dobara i vojske, osiguranje prehrane i smještaja vojske.
• Krajem 19. stoljeća u SAD-u pojam se koristi u vojničkoj literaturi u značenju pozadinske vojničke službe.
• Godine 1844. Jules Dupuit, francuski inženjer, pružio je ideju zamjene transportnih troškova za troškove zaliha na primjeru izbora cestovnog ili pomorskog prijevoza robe.
• Sredinom 20. stoljeća izraz je iz vojnog ušao u gospodarsko - znanstveno područje.
• Godine 1961. izdana je prva knjiga iz područja poslovne logistike koja je bila orijentirana na fizičku distribuciju. Smatra se da razvoj moderne logistike započinje 1960-ih kada se boljim povezivanjem organizacijskih funkcija kompanijama nastoje smanjiti troškovi.
• U drugoj polovini 20. stoljeća logistika se afirmira kao znanost i gospodarska aktivnost u mnogo širem i suptilnijem značenju.

NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJENA GRANA

Logistika može biti interna u sklopu matične proizvodne kompanije (1st PL provider) ili uslužna u vidu 3rd PL providera koji pružaju uslugu kompanijama koje su se odlučile outsourcirati logistiku koja im nije osnovna djelatnost. Ostale opcije poput 4 PL providera, koji se pojavljuje kao Suppy Chain integrator, ili 5 PL providera, koji se veže uz E-business, nećemo obrađivati s obzirom na specifičnosti i trenutan status našeg i regionalnog tržišta koje još nije na nivou i standardima EU.

Logistika je grana koja je često neopravdano zapostavljana unutar proizvodnih kompanija s obzirom na vrijednost imovine/infrastrukture (logistički centri, vozila, tehnologija...) i proizvoda kojima se upravlja. No u zadnje vrijeme logistika sve više dobiva na značenju, kako zbog troškovnog optimiziranja, tako i procesnog, a sve s ciljem da udio troškova u prihodu od prodaje ili po nekoj jedinici mjere bude na prihvatljivoj razini u odnosu na najbolju praksu specifične industrije. Osnovni cilj u logistici je smanjiti troškovnu bazu i povećati 'service level' (nivo usluge) prema internom ili eksternom kupcu/korisniku usluge, eliminirajući 'non-value added' aktivnosti.

Uz već spomenute tri osnovne logističke usluge, ista se može proširiti i u tzv. Integriranu logističku uslugu koja obuhvaća i carinsko posredovanje, primanje i obradu narudžbi (uključujući elektronski preko EDI-ja), noćnu distribuciju (kao komparativnu prednost) i uslugu fakturiranja. U ovom broju krećemo s uslugom transporta u proizvodnim kompanijama, uz kratki osvrt na transport u 3 PL logistici.

Osnovni cilj i svrha bilo koje vrste transporta je optimizacija vozila, i težinska i volumenska, kako bi se osigurala održivost poslovanja bilo da se radi o domaćem ili međunarodnom prijevozu. Oni koji pružaju uslugu trećim stranama, naravno, pokušavaju postići i čim bolju prodajnu cijenu po prijeđenom kilometru, uz optimalnu potrošnju goriva. Da bi postigli optimalno iskorištenje vozila, prvenstveno u slučaju 1st PL providera, potrebno je da u ERP-u osiguramo točnost svih relevantnih tzv. Master Data (logističkih podataka) proizvoda koji se prevoze, kako bi se iskoristile sve prilike da se u potpunosti iskoristi kapacitet vozila, bilo da se prevozi pojedinačni SKU ili više različitih SKU-ova. Vrlo je bitno da se Master Data, koji su relevantni za transportnu optimizaciju, redovno održavaju s obzirom na lansiranje novih ili ukidanje postojećih proizvoda.

DOBRO POSTAVLJENI KPI's

Vrlo je bitno imati postavljene KPI’s, kako bi mjerili ono što radimo i razne analize putem kojih će se adresirati eventualni negativni trendovi i identificirati sve prilike za potencijalna poboljšanja u sljedećim segmentima:

- nedovoljno iskorišten kapacitet utovarnog prostora
- neefikasan tzv. Yard Management i 'gate to gate'- potrebno vrijeme od ulaska praznog vozila na neku lokaciju do izlaska utovarenog vozila
- velika odstupanja u procesu utovara i procesu kontrole
- neefikasan proces evidentiranja vozila (ulaz/izlaz) i izdavanja dokumenata
- nastale štete i dodatan rad zbog nedovoljne sigurnosti prilikom utovara
- prazne povratne ture
- nedovoljno sigurna vožnja (brzina, korištenje mobilnih telefona…)
- visoka potrošnja goriva
- pretovar vozila
- usklađenost s lokalnom legislativom
- tehnička ispravnost/nesipravnost vozila…

RAZVOJNA STRATEGIJA TRANSPORTNIH USLUGA

Što se transportne usluge kod 3PL providera tiče, bilo da se radi o domaćem ili međunarodnom prijevozu, ključno je definirati razvojnu strategiju i to:

1) Na kojim ćemo tržištima fokusirati svoje aktivnosti
2) Potrebno je segmentirati / prioritizirati industrije i kupce na koje ćemo se fokusirati
3) Koje prodajne kanale ćemo koristiti
4) Koji i kakvi kapaciteti su nam potrebni u nekom vremenskom periodu
5) Definirati cjenovnu politiku transportne usluge ovisno o relaciji, vrsti robe, cijeni goriva, dnevnicama vozača, amortizaciji, cestarinama, rokovima isporuke, odlaznoj ili povratnoj turi, osiguranju vozila i/ili robe i očekivanoj/planiranoj zaradi

Ključni pokazatelji uspješnosti transportne usluge:

- Težinsko i Volumensko iskorištenje kapaciteta vozila
- Potrošnja goriva (lit/km)
- Prijeđeni km vs isporučena količina proizvoda prema nekoj jedinici mjere
- Nezgode na putu
- Trošak prijevoza vs prevezena količina
- Prodajna cijena (u slučaju 3PL providera)

Budući trendovi u transportu:

- Ekološka osviještenost i rast cijena nafte
- Promjena navika i zahtjeva potrošača prema lokalno proizvedenim proizvodima
- Novi transportni modeli s ciljem smanjenja troškova
- Povećanje učinkovitosti supply chain sustava klijenata

 

 LOGISTIKA - ARHIVA TEKSTOVA:

->Burze tereta i utovarnog prostora poboljšavaju poslovne rezultate
->Što uračunati u stvarne logističke troškove
->Suradnja u lancu dobave: Presudni su povjerenje i partnerski odnos
->Konkurentske prednosti tražite u učinkovitoj logistici
->Nacionalna distribucija u službi korisnika
->Poštujte kompetentnost zaposlenika
->Logistički trendovi nakon ulaska u EU
->Upravljanje bazom dobavljača
->Poboljšajte rad skladišta
->Nema evaluacije bez posljedica
->Tko ocjenjuje dobavljače i kako
->Ocjenjivanje dobavljača
->Selekcija dobavljača
->Upravljanje odnosima s dobavljačem
->Izvoz i proizvodnja čekaju kreativne profesionalce
->Vođenje nabave: Određivanje SMART ciljeva
->Vještine vođenja nabave: PROAKTIVNOST
->Prednosti i zamke outsourcinga 
->Preispitivanje planova uspjeha u 2012. 
->Set za preživljavanje 2012. 
->Dobre, stare i logične metode prognoza 
->Stručnjaci za prognoze
->Forecasting – poslovno planiranje
->Odredite odgovornost za zalihe
->Naučite koristiti Dijagram riblje kosti! 
->Pretvorite mrtve zalihe u gotovinu!