• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Izazovi upravljanja ljudskim resursima u maloprodaji PDF Print E-mail
Thursday, 25 May 2017 15:28

dijana-klekar-nova2Visoka fluktuacija i potreba za sezonskim zaposlenicima stvara ozbiljan problem ljudskim resursima poslodavca, ali im s druge strane omogućava da implementiraju sustav kojim će moći predvidjeti sezonska povećanja i smanjenja potreba za radnicima.

Piše: Dijana Fazlić, direktorica društva Tecumviva d.o.o.

Sektor maloprodaje u današnjoj ekonomiji suočen je s nizom izazova pa su time i izazovi upravljanja ljudskim resursima u ovoj djelatnosti još teži. Ekonomska nesigurnost, niska kupovna moć potrošača i zastarjela tehnologija samo su neki od problema s kojima se ovaj sektor svakodnevno susreće. Izazovi upravljanja ljudskim resursima u maloprodaji jedinstveni su i po tome što su zaposlenici u svakodnevnom direktnom kontaktu s kupcima te mogu direktno ili indirektno utjecati na njihovu odluku gdje će potrošiti svoj novac. Stoga je, u ovakvom okruženju, najvažniji zadatak funkcije ljudskih resursa kreiranje strateških preduvjeta za osiguranje produktivne, motivirane i angažirane radne snage. Znati kako upravljati zaposlenicima može značajno poboljšati profitabilnost Vaše trgovine.

NEŽELJENI ODLAZAK ZAPOSLENIKA
Karakteristično za ovaj sektor je da zaposlenici često odlaze i poslodavci moraju zapošljavati nove pa su selekcija, obuka i razvoj zaposlenika dugotrajan i stalni proces koji traži velika ulaganja. Kod neželjene stope odlaska zaposlenika i njihove česte zamjene teže je graditi lojalnost kupaca koji pri ulasku u trgovinu uvijek vide novo lice. Razlog odlaska zaposlenika najčešće su dugo radno vrijeme koje uključuje i rad neradnim danima te praznicima, zapošljavanje na određeno vrijeme, niska primanja, loši radni uvjeti i nemogućnost osobnog razvoja, napredovanja i razvoja karijere. Osim toga, u ovom sektoru najviše se osjete i problemi koje sa sobom donose sezonske promjene. Intenzitet rada tijekom sezonskih razdoblja, npr. turističke sezone, zahtjeva zapošljavanje privremenih radnika koji su često manje kvalificirani i slabije obučeni za rad s kupcima i često ne razumiju ili ne znaju kakvo ponašanje od njih poslodavac očekuje u radu s kupcima. Nerijetko poslodavac u obuku privremenih radnika o načinu postupanja s kupcima, ulaže ništa ili jako malo, pa se na kraju sve zapravo svodi na to koliko je tim stručnjaka ljudskih resursa poslodavca uspješno koristio alate i tehnike selekcije prilikom zapošljavanja istih. Kod onih poslodavaca koji nemaju stručnjake za zapošljavanje, sve se svodi na puku sreću prilikom odabira radnika i njihovog zapošljavanja.

KAKO IZAZOVE PRETVORITI U PRILIKE
Za izgradnju kompetentnih, predanih i motiviranih zaposlenika poslodavci moraju prevladati cijeli niz izazova i zabluda. Najteži zadatak je izazove pretvoriti u poslovne prilike. Visoka fluktuacija i potreba za sezonskim zaposlenicima stvara ozbiljan problem ljudskim resursima poslodavca, ali im s druge strane omogućava da implementiraju sustav kojim će moći predvidjeti sezonska povećanja i smanjenja potreba za radnicima. Kako se selekcija i odabir novih zaposlenika ne bi sveli na puku sreću, ovaj proces potrebno je povjeriti stručnjacima za zapošljavanje. Poslodavac danas može koristiti nekoliko različitih instituta zapošljavanja. Prije svega, danas na tržištu postoji cijeli niz Agencija za privremeno zapošljavanje radnika koje na temelju ugovora o ustupanju radnika mogu poslodavcu ustupiti radnike za privremeno obavljanje poslova, a koji radnici će proći temeljiti proces selekcije, ali i obuku za rad s kupcima i gostima. Ustupljeni radnik sklapa ugovor o radu s Agencijom za privremeno zapošljavanje i ustupa se poslodavcu na određeno vrijeme dok traju njegove potrebe za privremenim radnicima. S druge strane, poslodavac za obavljanje privremenih sezonskih poslova može s radnikom sklopiti ugovor o radu za stalne sezonske poslove. Zanimljivost ovog instituta zapošljavanja je u tome što je poslodavac obavezan radniku u razdoblju u kojem ne radi uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje, ali ne i plaću, te radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za narednu sezonu i na taj način osigurati zadržavanja dobrih radnika i u slijedećoj sezoni. Tijekom perioda kada ne rade, stalni sezonski radnici mogu pod određenim uvjetima, ostvarivati novčanu pomoć za vrijeme nezaposlenosti.

STALNI SEZONCI
Trošak uplate doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje jednak je ili manji od troška koji poslodavac ima prilikom selekcije i odabira novih radnika za sezonu te njihovu obuku za rad s kupcima i gostima. Osim toga, poslodavac na ovaj način gradi lojalnost kupaca i zaposlenika, svoj poslovni imidž i ugled te osigurava održivost i stalnost svog poslovanja. Dodatni poticaj za sezonsko zapošljavanje daje i mjera Stalni sezonac Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koju mogu koristiti osobe koje su najmanje 6 mjeseci radile kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu. Kod ove mjere Poslodavcu se financira 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju od najduže 3 mjeseca financira se 50% troška produženog osiguranja. Stalnom sezoncu se isplaćuje novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti u visini od najviše 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, odnosno 35% za preostalo razdoblje. Zanimljivost ove mjere je što poslodavac stalnog sezonca može angažirati i u vremenu trajanja produženog osiguranja kako bi sudjelovao u pripremama za iduću sezonu te na posebnim događanjima koje nema prilike raditi tijekom sezone te ga za ove aktivnosti nagraditi mjesečnim iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini.

 

TECUMVIVA - ARHIVA TEKSTOVA:

->Razvoj zaposlenika, karijere i organizacije
->Veliki broj radnih sati ne garantira učinkovitost i produktivnost
->Izazov upravljanja različitim generacijama zaposlenika
->Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
->Adekvatna, pravodobna i učinkovita zaštita na radu
->Odgađanje izvršavanja zadataka: Prokrastinacija naša svagdašnja
->Stres na poslu: Zadovoljstvo i sreća nasuprot sagorijevanju
->Preuzmite kontrolu nad svojim poslom
->Što izbjegavati na društvenim mrežama
->Zadaje li vam molba za posao muke? Imamo rješenje!
->Mjere aktivnih i pasivnih politika zapošljavanja

->Motivacija: Mislite da možete - i moći ćete!
->Pregovaračke vještine: Prijedlozi i ustupci moraju biti uvjetovani
->Timskim radom do boljih rezultata
->Mobbing - nedopustivo narušavanje dostojanstva
->Iz sivila u bolje sutra
->Kakve radnike trebamo?
->Rat za talente je počeo!
->Rad na crno - neisplativ svima 
->Uvođenje mentorskih programa
->Aktivno traženje posla - posao sam po sebi
->Kako nagraditi angažman zaposlenika
->Proaktivnost i poduzetnost: Jeste li sanjar ili činitelj?
->Zbrinjavanje viška radnika - izbor ili obaveza?
->Poslovna politika: Kako do veće plaće?
->Razgovor za posao: Kako odabrati novog zaposlenika
->Razgovor za posao: Zaposlite me(ne)!
->Kritika u tuđim cipelama
->Uštedite novac bontonom!
->Organizacijskom kulturom do pozitivne klime 
->Zakon o radu: Kako poslovati u moru propisa
->Zašto trebamo opise radnih mjesta