Je li Hrvatska (porezna) oaza?

Dok se polagano povećava broj turista koji našu zemlju vide kao netaknutu oazu predivne prirode, u ovom smo se članku zapitali ima li Hrvatska neke elemente porezne oaze, osim što ima veliki broj sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

Pitanje iz naslova prigodno je ljetno pitanje. Čini se da se povećava broj turista u Hrvatskoj koji našu zemlju još uvijek vide kao netaknutu prirodnu oazu. No povećava li se broj onih koji smatraju da je Hrvatska porezna oaza?

Hrvatska ima neke elemente porezne oaze, a osim toga ima i veliki broj sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U tom broju sklopljenih ugovora nalazi se i jedna porezna oaza, a to je Mauricijus, koji je jednako tako i zgodna turistička destinacija. S turizma, vratimo se na temu te pronađimo razloge da Hrvatsku proglasimo poreznom oazom.

NASLJEDSTVA I DAROVI

Hrvatska ne oporezuje darivanje, odnosno nasljeđivanje nekretnina koje se nalaze u inozemstvu, za razliku od npr. našeg uzora Njemačke. Što se tiče tuzemnih nekretnina i pokretnina i tu je situacija daleko povoljnija od uzora. Većina zemalja oporezuje nasljedstva i darove bez obzira na povezanost nasljednika, odnosno darovatelja i daroprimca, a što je veza dalja ili je nema, porez je veći (katkada i do 90%). Hrvatska ne oporezuje nasljedstva i darove između bračnih drugova i srodnika u tzv. uspravnoj liniji (npr. otac – djeca i obrnuto) dok svi ostali podliježu porezu od 3% za nekretnine te 4% za ostale predmete i novac.

POREZ NA IMOVINU

Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja nema ovaj porez, a zadnji pokušaj uvođenja završio je buntom ili, možemo slobodno reći, fijaskom. Doduše, Hrvatska oporezuje kuće za odmor i motorna vozila, no ti iznosi su simbolični u odnosu na naše uzore.

OPOREZIVANJE PROMETA NEKRETNINA I NAJMA NEKRETNINA

Ako ste fizička osoba i vlasnik nekretnine duže od dvije godine, možete je prodati bez poreza. Postoje neke iznimke koje govore kada se takva neoporeziva prodaja pretvara u samostalnu djelatnost te se oporezuje (to je tzv. pravilo više od tri nekretnine u pet godina), ali i tada je porez relativno povoljan, odnosno 20% plus prirez na razliku od kupovne vrijednosti i prodajne vrijednosti, s time da se priznaje rast potrošačkih cijena te eventualno dokumentirano ulaganje.

Ukoliko se nekretnina dugoročno iznajmljuje i godišnji najam ne prelazi 300 tisuća kuna za takvu vrstu nekretnine, tada je efektivna porezna stopa od 7 do cca 8%, ovisno o prirezu. Turistički najam ima paušalni porez po krevetu koji se određuje na godišnji razini i ovisi o lokaciji iznajmljivanja te je simboličan u odnosu na npr. opterećenje rada.

DIVIDENDE

Porez na dohodak na isplaćenu dividendu iznosi 10% plus prirez. Trgovačka društva koja prime dividendu izuzimaju dividendu iz oporezivanja.

PRODAJA DIONICA/UDJELA

Prodaja dionica/udjela fizičkih osoba ne podliježe porezu ako se udjeli/dionice drže duže od dvije godine. Postoje još neke iznimke od oporezivanja, no na sve ostale se plaća 10% poreza na dohodak plus prirez.

POREZ NA DOBIT

Porez na dobit je 10% ako su prihodi do 7,5 milijuna kuna. Za sve ostale je porez na dobit 18%. Postoje i izuzeća koja umanjuju poreznu osnovicu, a troškovi obrazovanja omogućuju da se za gotovo isti iznos troška obrazovanja još jednom umanji porezna osnovica.

ZAKLJUČAK

Oliver Wendell Holmes Jr. bio je jedan od najuglednijih i najcitiranijih sudaca američkog Vrhovnog suda i on je bio taj koji je rekao da su “Porezi ono što plaćama da bismo imali civilizirano društvo”. Mnogi se (spomenimo samo Al Caponea) ne bi složili s tom mišlju. No na tragu misli velikog suca je prije svega zamisao nove američke administracije o jedinstvenoj poreznoj osnovici i jedinstvenoj poreznoj stopi (poreza na dobit) koja čak i nije usmjerena na porezne oaze, nego na sjedišta američkih IT giganta u Europi, prije svega u Irskoj. Hrvatska nije porezna oaza, no ima zasigurno neke povoljne aspekte oporezivanja (što uključuje i poticaje ulaganja koje nismo komentirali u ovom članku), a time je Hrvatska, sportskim rječnikom rečeno, svojevrsni dark horse povoljnog oporezivanja. Za pobjedu na tom turniru trebalo bi vidjeti i u kojoj mjeri se može smanjiti porezno, odnosno fiskalno opterećenje rada, odnosno plaća i tada će doista Hrvatska biti oaza na svaki način.