Subvencionirano zapošljavanje: Mjere za ublažavanje krize

Vlada je najavila mjere za sve sektore usmjerene ublažavanju cijena energenata, a mi se želimo osvrnuti na postojeće mjere subvencioniranja zapošljavanja koje izravno ili neizravno pomažu u trenutnom stanju kontroliranog kaosa

Dvojno iskazivanje cijena – tko, kada i kako?

Cijene roba i usluga moraju biti jasno, vidljivo i lako čitljivo te razumljivo iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se...

Novim propisima o hrani štiti se zdravlje ljudi

Propisi ne samo da propisuju količinu pesticida / herbicida u hrani, nego se bave i prevarama običnih potrošača. Neke od takvih situacija reguliraju dva nova zakona koja su nedavno stupila na...

Točno tumačenje pojmova proizvoda sniženih stopa PDV-a

Ulja, dječja hrana, suho voće, orašasti plodovi, ugljen… samo su neki od prehrambenih proizvoda na koje se od travnja ove godine primjenjuju snižene stope PDV-a od 5 i 13 posto –...

ZAŠTITA POTROŠAČA – novi zakon, nove obveze

Nije naodmet spomenuti da je trgovac u svrhu primjene zakona o zaštiti potrošača bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili...

Pandemija, ratovi, sankcije: Što nas čeka u ‘našem’ novom normalnom

U trenutnim neizvjesnim vremenima u kojima živimo, neke stvari možemo predvidjeti, a tiču se Hrvatske i razdoblja poslovanja koje je pred nama. Prvi korak je pitanje sniženja stopa PDV-a.

Treća sreća za hrvatsku valutu: uvođenje eura

Donosimo glavna pravila uvođenja eura koja se tiču preračunavanja, duplog prikazivanja cijena, plaćanja u kunama i eurima te kako se sve prikazuje u platnim listama i financijskim izvješćima

Stiže euro, a najviše posla imat će maloprodaja

Sva bezgotovinska plaćanja od dana uvođenja eura bit će isključivo u eurima, a prva dva tjedna nakon uvođenja eura u opticaju će biti i kune i euri – trgovci će, međutim,...

Nova pravila u određivanju cijena u maloprodaji za FMCG sektor

Nedavno su utvrđena nova pravila određivanja cijena, odnosno poslovanja kada FMCG sektor prodaje robu trgovcima, tj. maloprodajnim lancima, a odnose se na hranu i poljoprivredne proizvode... Piše: Krešimir...

Potpore: Što nam donosi jesen?

Vlada je načelno najavila da će nastaviti s potporama, ali u manjem obimu i ne za sve sektore. Trenutno su na snazi dvije vrste potpore: jedna za fiksne troškove poslovanja te...

Je li Hrvatska (porezna) oaza?

Dok se polagano povećava broj turista koji našu zemlju vide kao netaknutu oazu predivne prirode, u ovom smo se članku zapitali ima li Hrvatska neke elemente porezne oaze, osim što ima...

Na što treba paziti prilikom predaje prijave poreza na dobit

I ove je godine iz poznatih razloga odgođena predaja prijave poreza na dobit na 30. lipnja. To je vrijeme kada treba odlučiti o poreznom tretmanu određenih računovodstvenih podataka i pitanja -...