Usvojen trogodišnji plan poslovanja Grupe Podravka 2022.-2024.

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke

Trogodišnji poslovni plan donosi i trogodišnji plan kapitalnih ulaganja

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na današnjoj sjednici dao suglasnost Upravi za trogodišnji plan poslovanja Grupe Podravka. Time je Grupa Podravka prvi puta u svojoj povijesti dobila operativni plan poslovanja za trogodišnje razdoblje koji se temelji na prethodno usvojenom strateškom planu do 2025. godine.

Usvojeni trogodišnji plan, prateći smjerice i ciljeve postavljene strategijom, detaljno razrađuje sve poslovne aktivnosti obje divizije Grupe Podravka, Prehrane i Farmaceutike, koje će biti provedene u obuhvaćenom razdoblju.

Pored usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja, Nadzorni odbor usvojio je i izvještaj o provođenju petogodišnjeg strateškog plana Grupe Podravka usvojenog u lipnju ove godine, te izrazio svoje zadovoljstvo dosad provedenim aktivnostima.

Sastavni dio danas usvojenog plana poslovanja čini trogodišnji plan investicija temeljem kojeg su pripreme za izgradnju novog logističko-distributivnog centra, jedne od najvećih kapitalnih investicija za naredno razdoblje, u punom tijeku. Tako je Uprava Podravke, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o izboru poslovne zone Danica u Koprivnici kao lokacije na kojoj će se graditi novi logističko-distributivni centar (LDC). Odabrana lokacija nalazi se u neposrednoj blizini Podravkinih tvornica i omogućava povezanost s postojećim izvoznim skladištem.

Osim toga, odlučeno je da će logističko-distributivni centar biti polu automatiziran, različitih temperaturnih režima i s predviđenih gotovo 67 tisuća paletnih mjesta namijenjenih gotovim proizvodima, sirovinama i ambalaži. Novi LDC projektiran je tako da svojim kapacitetima zadovolji predviđeni rast prodaje odnosno potrebu za skladišnim prostorom u idućih deset godina.

Odlukama vezanim uz novi LDC nastavlja se projekt optimizacije logističkih procesa pokrenut sredinom godine, a nakon detaljno provedenih analiza u lancu opskrbe i utvrđenih mjera za unaprjeđenje navedenih procesa.

Trenutačno je u tijeku proces pripreme tehničke dokumentacije i ishođenja odgovarajućih dozvola što se planira završiti do jeseni sljedeće godine kako bi se mogla donijeti odluka o početku radova na izgradnji novog LDC-a.

Realizacijom ovog projekta konsolidirat će se veći broj trenutačnih skladišnih prostora koji se koriste za skladištenje gotovih proizvoda, sirovina i ambalaže, a koji se nalaze na čak 18 različitih lokacija. Time će se značajno poboljšati učinkovitost logističkih i distributivnih procesa, poboljšati ukupna učinkovitost Grupe Podravka te dodatno ojačati konkurentnosti poslovanja u sljedećem razdoblju.

Izgradnja i upotreba novog logističko-distributivnog centra imat će i pozitivan utjecaj na okoliš, smanjenjem emisije CO2 zbog znatno manjeg internog transporta kamionima na području grada Koprivnice.