Digitalna tehnologija – sredstvo za ostvarenje konkurentske prednosti

Brojne organizacije ulažu velike iznose u digitalne tehnologije koje imaju moć transformacije kako bi se poboljšala operativna učinkovitost i povećale uštede, a istodobno unaprijedila sveukupna uspješnost i tržišna konkurentnost u svijetu u kojem je digitalna tehnologija sve zastupljenija

Digitalne tehnologije i dalje uzrokuju promjene u načinu rasta i poslovanja poduzeća, a povezani rizici i prilike potiču društva na širenje svojih strategija za upravljanje troškovima, pokazalo je najnovije Deloitteovo izvješće o rezultatima globalnog ispitivanja o upravljanju troškovima. Studija „Ušteda-radi-transformacije kao katalizator prihvaćanja novih digitalnih praksi” pokazuje da, premda su tradicionalne metode smanjenja troškova i dalje ključne, brojne organizacije ulažu velike iznose u digitalne tehnologije koje imaju moć transformacije kako bi se poboljšala operativna učinkovitost i povećale uštede, a istodobno unaprijedila sveukupna uspješnost i tržišna konkurentnost u svijetu u kojem je digitalna tehnologija sve zastupljenija.

Nove digitalne prakse pokretač su promjena dok je upravljanje troškovima i dalje vrlo važna zadaća na svjetskoj razini. Prema ispitivanju koje je obuhvatilo više od 1200 rukovoditelja na izvršnim funkcijama, 71% njih planira poduzeti inicijative za smanjenje troškova u sljedeća 24 mjeseca, 68% izvješćuje o ukupnim smanjenjima od 10% ili više, a ciljne vrijednosti smanjenja troškova skoro jedne trećine ispitanika (31%) iznose više od 20%. Međutim, 81% ispitanika izjavljuje kako nisu bili u mogućnosti u potpunosti ostvariti svoje ciljne vrijednosti smanjenja troškova tijekom protekle godine, što je 18% manje ispitanika nego 2017., zbog problema s provedbom, nedostatka djelotvornih sustava te neostvarivih ciljnih vrijednosti.

DIGITALNE PRAKSE I KIBERNETIČKA SIGURNOST

Potvrđujući važnu ulogu tehnologije u oblikovanju strategija za upravljanje troškovima, nove digitalne prakse popele su se na čelo ljestvice najvećih vanjskih rizika, prema mišljenju 61% ispitanika, u odnosu na samo 6% ispitanika u 2017. Samo je jedan drugi rizik povezan s tehnologijom – kibernetička sigurnost – premašio nove digitalne prakse, koji najvećim ili skoro najvećim vanjskim rizikom smatra 62% ispitanika diljem svijeta i u svim regijama osim Latinske Amerike. Pouzdanost i funkcionalnost informacijskog sustava smatraju se najvećim unutarnjim rizikom.

„U današnjem iznimno dinamičnom i konkurentnom okruženju, nove digitalne prakse mijenjaju način na koji društva vide sve aspekte svojeg poslovanja, uključujući prakse upravljanja troškovima”, smatra Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja.

Iskorištavanjem moći digitalne tehnologije za pojednostavnjenje struktura troškova i stvaranja uštede na troškovima, društva mogu u potpunosti iskoristiti najnovije digitalne inovacije i na taj način potaknuti promjene na tržištu umjesto izložiti se njihovu utjecaju

„Deloitteova studija dokazala je da su poduzeća sada svjesna kako moraju štedjeti radi transformacije, služeći se ulaganjima u digitalnu infrastrukturu kako bi potakla drastična poboljšanja u budućoj uspješnosti, učinkovitosti i tržišnom položaju“. Digitalni rizici potiču organizacije na služenje mehanizmom smanjenja troškova radi financiranja tehnološke transformacije. Ispitivanje je na globalnoj razini utvrdilo da se očekuje da će se uporaba umjetne inteligencije i strojnog učenja više nego udvostručiti, odnosno porasti sa 25% na 63%.

Nalazi isto tako upućuju na to da se slična stopa rasta očekuje i u području automatizacije i poslovnog izvješćivanja. Oblak je i dalje digitalna tehnologija s najširom uporabom kojom se služi 49% ispitanika te se očekuje da će ostati popularna zbog njezine mogućnosti jačanja sigurnosti podataka, kao i smanjenja troškova i povećanja produktivnosti. Međutim, očekuje se da će 47% ili više ispitanika uvesti sve tehnologije uključene u ispitivanje tijekom naredna 24 mjeseca, što upućuje na raširen učinak tehnološke inovacije na poslovanje.

RAST PRIHODA SVE VEĆI

Ispitivanjem je isto tako utvrđeno da su društva spremna za takvu transformaciju: naime, 86% ispitanika izvijestilo je o povećanju prihoda u protekle dvije godine. Ovi će se optimistični izgledi nastaviti i u budućnosti te istovjetan broj ispitanika očekuje rast prihoda u naredna 24 mjeseca s obzirom na to da tvrtke diljem svijeta svjedoče jednom od najduljih razdoblja gospodarske ekspanzije u povijesti. No unatoč optimističnim izgledima, progresivne su organizacije oprezne.

Gospodarski obrasci kreću se u ciklusima te se počinju pojavljivati naznake upozorenja. Konkretno, podaci iz ispitivanja upućuju na to da je broj ispitanika na svijetu zabrinutih zbog makroekonomskih rizika u narednim dvjema godinama porastao za 97%. Tijekom godina epohalnog gospodarskog rasta, smanjenje troškova postalo je ključan alat za pomoć poduzećima u financiranju njima potrebnih ulaganja u rast (ušteda radi rasta). Sada, međutim, brojna društva čine još i više te se služe digitalnim rješenjima za troškove i poboljšanjima u infrastrukturi.

„Prakse upravljanja troškovima i pristupi upravljanju troškovima postaju sve napredniji s vremenom te digitalna rješenja, premda se još uvijek oblikuju, sada čine najnapredniju razinu upravljanja troškovima”, ističe Bazianec te zaključuje: „Iskorištavanjem moći digitalne tehnologije za pojednostavnjenje struktura troškova i stvaranja uštede na troškovima, društva mogu u potpunosti iskoristiti najnovije digitalne inovacije i na taj način potaknuti promjene na tržištu umjesto izložiti se njihovu utjecaju.”