Globalni trendovi i lokalni izazovi: Kompanije moraju provesti cjelovite promjene – kulturološke, tehnološke i procesne

Narušavanje stabilnosti opskrbnih lanaca, politička zaoštravanja i rat, kao i klimatske promjene i rekordno visoke stope inflacije, čine i svakodnevno poslovanje dodatnim izazovom, u kojem prokušani recepti za uspjeh imaju limitirani efekt

Piše: Melanie Seier Larsen, Managing Director and Partner, Boston Consulting Group

Svjedoci smo jedinstvene povijesne situacije: nakon izbijanja pandemije Covid-19, koja je donijela promjene u svijetu bez presedana u novijoj povijesti, danas svjedočimo nizu izazova i faktora koji utječu na poslovanje i svakodnevicu potrošača, ali i organizacija. Narušavanje stabilnosti opskrbnih lanaca, politička zaoštravanja i rat, kao i klimatske promjene i rekordno visoke stope inflacije, čine i svakodnevno poslovanje dodatnim izazovom, u kojem prokušani recepti za uspjeh imaju limitirani efekt.

REKORDNA STOPA INFLACIJE

U Hrvatskoj, u srpnju bilježimo najvišu stopu inflacije zabilježenu u povijesti mjerenja Hrvatskog zavoda za statistiku te se mnogi pitaju – kako preživjeti i nastaviti uspješno poslovati danas? Iako inflaciju najviše osjećamo sada, ona nije striktno vezana za rusko- ukrajinski konflikt, već je zapravo direktan rezultat monetarne politike centralnih banaka na Covid-19 pandemiju.

Naime, kako su centralne banke snižavale kamatne stope i puštale više novca u promet, tako je vrijednost valuta počela opadati, a vrijednost uvezene robe narasla. Taj proces se najprije odražavao na uvoznike sirovina i proizvodnih komponenti, zatim je nastavio na proizvođače i konačno stigao do potrošača. Inflacija u EU je tako u srpnju 2022. dostigla 9.8% na godišnjem nivou, a u Hrvatskoj 12.3%.

Iako rusko-ukrajinski konflikt nije glavni razlog za vidno povećanje cijena u svakodnevici, svakako je ovaj proces dodatno osnažio, što najbolje možemo vidjeti u cijenama energenata (nafte i plina) koji su trenutno iznimno volatilni. Kao rezultat volatilnosti cijena energenata, vidimo i skok cijena transporta, kao i električne energije. Inflatorni pritisak se konačno odražava na cijene na proizvode (trajna i netrajna dobra), zatim na usluge, a tek na kraju – na plaće zaposlenih.

USPORAVANJE EKONOMSKE AKTIVNOSTI

Kako centralne banke pokušavaju smanjivati tok novca povećanjem kamatnih stopa, vidimo usporavanje ekonomske aktivnosti. Potrošači, kao i velike kompanije, odgađaju značajnije troškove i investicije, troše manje novca na neesencijalna dobra, kupuju manje količine i jeftinije proizvode.

Ovaj proces se posebno odražava na trgovce jer je dvojak: s jedne strane imamo povećanje cijena uvoznih i domaćih proizvoda zbog inflacije, što utječe na smanjenje potrošačke marže, a s druge strane imamo smanjene aktivnosti potrošača koji negativno djeluju na promet.

Također, poremećaji u opskrbnim lancima utječu na cijenu i količinu zaliha. Proizvođači osmišljavaju različite strategije u odgovoru na inflaciju i promjene potrošačkih navika. Pojedini, kao što je Unilever, jasno iskazuju da se cijena njihovih proizvoda mora povećati. Drugi, kao što je General Mills, pokušavaju povećati produktivnost kako bi na taj način što manje povećavali cijene robe koju nude krajnjem kupcu. Ostali procjenjuju cijene na osnovu tržišta i uzimaju u obzir mnoštvo faktora (npr. marketing, pakiranje, ‘mix management’ strategija itd.).

POŠTIVANJE TRI TEMELJNA NAČELA

Međutim, nijedna od ovih strategija sama za sebe ne može pomoći retail industriji da se uspješno izbori sa širokom paletom nepovoljnih makroekonomskih faktora koji su zahvatili planet. Zato je neophodno da se problemu pristupi holistički i to poštujući tri temeljna načela:

Resetiranje troškova i postavljanje temelja kulture u cijeloj organizaciji

Ovaj pristup podrazumijeva postavljanje potpuno nove troškovne strukture na način kao da se pokreće potpuno nova kompanija u istoj sferi djelovanja, bez uzimanja u obzir povijesnih razloga definicije troškovnih kategorija kakve su danas. U ovom pristupu ključno je povećanje transparentnosti glavnih pokretača (eng. drivera) marže tako što će se troškovi mapirati prema stavkama trošenja (eng. Cost-item) da bi se identificirali kompromisi u trošenju i donijele odluke bazirane na kvantitativnim činjenicama.

Također je neophodno da se stvori dualna odgovornost između sektora financija (koji je tradicionalno zadužen za uštede i racionalizacije troškova) i ostatka organizacije. Konačno, potrebno je reinvestirati realizirane uštede u strateške prioritete koji povećavaju profitabilnost. U cijelom procesu bitno je da cijela organizacija prihvati kulturu svijesti o troškovima.

Efikasna organizacijska struktura s optimalnom raspodjelom resursa

Efikasan i dobro definiran operativni model, u kombinaciji s efikasnom organizacijskom strukturom, odnosi se na uspostavu i definiranje optimalnog operativnog modela organizacije za preživljavanje kriznog perioda te od uspostave manjeg broja hijerarhijskih slojeva (eng. delayering) i uvećane osobne i organizacijske produktivnosti, u kojoj su resursi preraspodijeljeni tako da se poklapaju s poslovnim prioritetima. Efikasna organizacija uz to ima i pojednostavljene i automatizirane poslovne procese te centralizirane/djeljive aktivnosti kroz organizacijske funkcije i geografske regije.

Holističko planiranje s integriranim podacima, alatima i procesima

Da bi se postiglo holističko planiranje, neophodno je imati jedinstveni izvor podataka za sve poslovne aktivnosti i funkcije, što implicira integrirano funkcioniranje (bez ‘silosa’). Odluke se donose na osnovu kvantitativne analize, a da bi taj proces išao glatko potrebno je imati pouzdan i produktivan sustav isprepleten kroz cijelu organizaciju.

Fleksibilnost u nabavi i strateško upravljanje dobavljačima

Kako bi se postigla fleksibilnost, potrebno je omogućiti praćenje nabavnih cijena u stvarnom vremenu, promatrati strateške dobavljače kao svoje dugoročne partnere, implementirati jasne i objektivne kriterije evaluacije za dobavljače radi njihovog prioritiziranja. Također, potrebno je umanjiti izloženost rizicima u nabavci i cijeni kroz različite metode hedžinga i diversifikacije.

Fokus na maksimiziranje benefita u operacijama i opskrbnom lancu

Za maksimalne benefite u operacijama i opskrbnim lancima neophodno je revidiranje poslovnih procesa u svrhu optimizacije – kako opskrbnih lanaca, tako i proizvodnje (primjerice, povećanje pouzdanosti, smanjenje otpada (eng. waste) u procesnom vremenu, resursima i proizvodima i sl.). Također, treba staviti naglasak na smanjenje troškova i poboljšanje procesa koje se može postići implementacijom optimalnih principa proizvodnje, automatizacijom i korištenjem tehnoloških inovacija.

Holistički pregled portfelja radi usklađivanja investicija i resursa

Ovaj korak podrazumijeva pojednostavljenje portfelja proizvoda kako bi se smanjila njegova kompleksnost (a samim tim i povezani troškovi), provođenje ciljanih M&A aktivnosti i/ili prodaje kako bi se organizacija fokusirala na poslovanja i tržišta koja imaju najveći potencijal, kao i bolje upravljanje portfolijom da bi se ostvarila održivost.

Fokus na marketing i prodaju kroz optimiziranu raspodjelu resursa

Na početku je važno uskladiti mjerenje potrošnje na marketing i prodaju kako bi se ostvario bolji pregled i usporedio povrat na investiciju, a zatim, koristiti dostupne podatke sa visokom razinom detalja, kako bi se izveli zaključci o najefektnijim troškovnim segmentima. U ovom procesu neophodno je imati potpunu transparentnost alokacije utrošenog novca, a operativni tim osposobiti kako bi mogli nezavisno kontinuirano vršiti ovakve analize.

Upravljanje neto prihodima putem napredne analitike i AI i uske suradnje s ključnim partnerima u kanalu

Ovakvo upravljanje neto prihodima podrazumijeva korištenje podataka i tehnologije kako bi se diferenciralo povećanje cijena radi boljeg razumijevanja elastičnosti po kategoriji, predviđanje odgovora konkurenata i robne marke na promjenu cijene, sekvencijalne promjene i uvjerljiva i efektna komunikacija sa potrošačima.

ZAKLJUČAK

Fokus na cjelovite promjene – kako kulturološke, tako i tehnološke i procesne, jedini je recept za očuvanje marže u konstantno promjenjivim uvjetima današnjice te je na svakoj organizaciji da izgradi i fokusirano provede promjene koje su ključne za osiguravanje poslovanja u budućnosti.