Premijerno predstavljeni rezultati prvog zelenog istraživanja među kompanijama, agencijama i medijima u Hrvatskoj

Nacionalno istraživanje provedeno je u listopadu 2022. online upitnikom, na prigodnom uzorku od 145 ispitanika, među medijima, kompanijama i agencijama, od čega u najvećoj mjeri kreativnih agencija, zatim velikih kompanija iz tercijarnog i sekundarnog sektora i online medija. Istraživanje je nastalo uz potporu partnera, Europskog parlamenta i kompanije Energia Naturalis.

“Greendex – indikator zelene tranzicije” komentirali su na okruglom stolu, uz analizu rezultata, Damir Ciglar, generalni direktor agencije Imago Ogilvy, Martina Rizman Matić, direktorica odjela internih komunikacija u Infobipu i Tihomir Ladišić, direktor vijesti i programa N1. Pod voditeljskom palicom novinarke Ivane Paradžiković, saznali smo koliko smo svjesni i zabrinuti zbog trenutnih i budućih klimatskih promjena.

Rezultati istraživanja pokazali su kako mediji iskazuju najveću zabrinutost o klimatskim promjenama, njih čak 52%, dok je među kompanijama zabrinutih tek 35% te nešto malo više, 36% zabrinutih među agencijama.

Čak 60% kompanija nema radno mjesto posvećeno isključivo politikama i aktivnostima vezanim za klimatske promjene, kod agencija ih je zastupljeno u mjeri od svega 20%, dok je kod medija polovina redakcija bez tog radnog mjesta.

Na edukaciji zaposlenika najviše rade kompanije, njih gotovo 64%, agencije 55%, dok je kod medija najmanja razina edukacije, tek 45%.

Damir Ciglar, Ivana Paradžiković, Martina Rizman Matić i Tihomir Ladišić

“Mediji imaju u najvećoj mjeri pristup informacijama o klimatskim promjenama i globalnom zatopljenju. Zato je najizraženija zabrinutost upravo u medijima, ali ključno je da se sve više bave takvim temama i redovito izvještavaju o održivom razvoju i klimatskim utjecajima, s lokalnog i globalnog aspekta”, izjavio je Tihomir Ladišić koji ističe kako teme održivosti i klimatske promjene utječu na svakodnevni život, iako toga ljudi još nisu dovoljno svjesni.

Dio agencija još nije upoznat s terminom greenwashing, a kompanije još uvijek klimatske promjene ne smatraju prioritetom.

Agencije, njih čak 92,50% smatra kako su klimatske promjene dio odgovornosti marketinških i komunikacijskih aktivnosti, ali čak više od 52% njih nije spremno na financijske žrtve. Prema istraživanju, u greenwashing kampanjama sudjelovalo je 20% agencija.

“Toga ima, ali će i biti. S jedne strane treba se prije svega postići samoregulativa. Na primjeru projekata koje mi radimo u agenciji, jasno su definirani kriteriji tko i kako može biti partner. S druge strane, kroz greenwashing kampanje, kao “pozitivan efekt” imamo činjenicu da se potrošači informiraju i teme održivosti češće se stavljaju u fokus“, dodao je Damir Ciglar, direktor agencije Imago Ogilvy.

Prema istraživanju, čak 50% kompanija, iako su svjesne važnosti zelene tranzicije, ne bi dale prioritet klimatskim promjenama. Najčešći faktori koji utječu na to su preveliki troškovi smanjenja emisije stakleničkih plinova i drugi hitniji rizici za poslovanje kao što je COVID, financijska nesigurnost te nedostatak ili neadekvatnost zakonskih mjera za smanjenje emisije stakleničkih plinova.

„Svi se nalazimo u jednom zajedničkom krugu odgovornosti. Kompanije trebaju imati osjećaj za biznis, pažljivo birati menadžere i timove za dugoročnije ciljeve. Ključno je da strategija održivosti bude kvalitetno balansirana s poslovnom strategijom i onda će imati dugoročne rezultate i uz to činiti dobro okolišu i zajednici“, zaključila je Martina Rizman Matić, direktorica odjela internih komunikacija u Infobipu.

Na pitanje medijima koliko često izvještavaju o klimatskim promjenama, istraživanje je pokazalo podjelu na one koji jednom na dan do jednom na tjedan izvještavaju – njih više od 50%, i 34% koji izvještavaju rjeđe od jednom na mjesec. Međutim, zabrinjavajuće je kako 52.5% njih priznaje da rijetko, ponekad, često ili uvijek pišu o klimatskim promjenama s aspekta klimatskog skepticizam.

Budućnost moramo zajedno kreirati

Važnost Greendex istraživanja prije svega leži u osvješćivanju važnosti i potrebe većeg angažmana na temu održive budućnosti. Zahvaljujući interesu i odazivu kompanija, agencija i medija, Greendex istraživanje kvalitetan je indikator trenda u industrijama koje imaju veliki utjecaj na društvo.

Rezultati istraživanja i otvorene teme podloga su za nastavak diskusije na najvećem regionalnom zelenom festivalu Greencajt, koji će se održati u Zagrebu 24. i 25. svibnja 2023. godine.