Podravka predstavila Strategiju održivog poslovanja do 2030.

Strategija održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. godine kao glavna područja djelovanja definira čist okoliš, zdravu prehranu, brigu o zaposlenicima i zajednici te odgovorno korporativno upravljanje.

Podravkina Strategija sadrži konkretne ciljeve koje kompanija planira ostvariti do 2030. te će o napretku i postignućima u svakom od područja redovito izvještavati dionike i javnost. Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. kao integralni dio, uz poslovne rezultate, već obuhvaća i izvješće o nefinancijskim aspektima poslovanja.

Glavni ciljevi Strategije održivog poslovanja 2023. – 2030.:

  • 100% električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području EU
  • 50% toplinske energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području EU
  • 60% manje CO2 emisija na razini društva Podravka d.d.
  • 40% manje CO2 emisija na razini Grupe Podravka
  • 100% ambalaže reciklabilno, povratno ili kompostabilno za sve prehrambene proizvode
  • 5% manje otpada od hrane po toni proizvedenih proizvoda
  • 20% manje soli i šećera u 75% novih i inoviranih proizvoda
  • Unaprjeđenje korporativne kulture i klime u svim organizacijskim jedinicama
  • Kontinuirano poboljšanje materijalnih prava radnika
  • Pristupanje UN globalnom sporazumu (UN Global Compact)

„Podravka je kao jedna od vodećih prehrambenih kompanija u srednjoj i jugoistočnoj Europi svjesna svoje gospodarske važnosti i odgovornosti za okoliš i zajednicu. Kao što u našem temeljenom poslovanju stalno težimo izvrsnosti tako i u implementaciji načela održivog i odgovornog poslovanja želimo pratiti najviše standarde. Podravka je lani obilježila 75 godina poslovanja. Da bismo i u narednim desetljećima bili jednako uspješni odnosno još uspješniji moramo se odgovorno odnositi i prema okolišu i prema resursima i prema svim našim dionicima i prema zajednici u kojoj poslujemo. Brojni izazovi s kojima se suočavamo zadnjih nekoliko godina dodatno ukazuju na to da održivo i odgovorno poslovanje nema alternative. To nije opcija već jedini način na koji bilo koja kompanija može dugoročno opstati i ostati uspješna. Donošenjem Strategije održivosti Grupe Podravka javno se obvezujemo na ispunjenje konkretnih ciljeva što je dodatni poticaj da sve svoje planove uspješno i u cijelosti realiziramo. U ispunjenje ovih ciljeva ulažemo 100 milijuna eura što su značajna financijska sredstva, no uvjereni smo da ćemo na ovaj način dodatno unaprijedi našu konkurentnost i ojačati naše tržišne pozicije“, poručila je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

Ključne investicije koje podržavaju i omogućavaju ispunjenje postavljenih ciljeva održivosti Grupe Podravka, među ostalim, obuhvaćaju proširenja sunčane elektrane, izgradnju kogeneracijskog postrojenja, koncentracije pekarske proizvodnje u Sloveniji na jednoj lokaciji, modernizaciju voznog parka te izgradnju novog logističko distributivnog centra u Koprivnici.

U području zdrave prehrane Podravka će povećati broj proizvoda s manjim sadržajem soli, dodanih šećera i zasićenih masti po serviranju, kao i proizvoda koji sadrže pozitivne sastojke i/ili potiču zdravu, uravnoteženu i održivu prehranu.

U području čistog okoliša Podravka će se fokusirati na ciljeve poput smanjenja vlastite emisije CO2,  povećanja udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u ukupnoj potrošnji energije, korištenja reciklabilne ambalaže, smanjenja mineralnih gnojiva i pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji i mnogih drugih.

Kada je riječ o brizi o zaposlenicima i zajednici, Podravka će nastaviti aktivno raditi na jednakomjernoj rodnoj zastupljenosti i smanjenju razlika u plaćama muškaraca i žena, unaprijeđenu materijalnih prava zaposlenika i uvjeta rada, kao i na razvoju vještina, novih znanja i kompetencija zaposlenika.

Podrškom različitih kulturnih, sportskih i humanitarnih organizacija i udruga Grupa Podravka će nastaviti podržavati zajednicu u kojoj posluje te promicati svijest o važnosti uravnotežene i zdrave prehrane i važnosti smanjenja i zbrinjavanja otpada od hrane.

Podravka također planira daljnje unaprjeđenje svojih praksi korporativnog upravljanja u skladu s najboljim međunarodnim praksama i standardima.

Na predstavljanju strategije održivog poslovanja Podravke zanimljivo predavanje održao je Sasja Beslik, međunarodni financijski stručnjak i zagovornik održivog poslovanja, autor globalnog bestsellera “Where the money tree grows”. Sasja Beslik govorio je o važnosti integracije strategije održivosti u poslovnu strategiju naglašavajući da je to put do profitabilnog rasta s pozitivnim utjecajem na društvo i okoliš. Na samom kraju događanja o klimatskim promjenama i nužnostima hitnog djelovanja s obzirom na trenutno stanje klime govorila je jedna od vodećih domaćih stručnjaka za teme održivosti, Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.