SELECTIO: Nastavlja se trend sve većeg ulaganja u wellbeing

Tanja Prekodravac, Senior HR Consultant iz SELECTIO Grupe

Kako bi obilježila ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja, SELECTIO Grupa, najveća organizacija za savjetovanje u ljudskim potencijalima, provela je ispitivanje koje je pokazalo da tvrtke u Hrvatskoj koje nose certifikat Poslodavac Partner nastavljaju trend sve većeg ulaganja u wellbeing inicijative i da iste tvrtke u posljednjih nekoliko godina uključuju brigu za opću dobrobit i mentalno zdravlje zaposlenika u primarne ciljeve HR strategije.

Isto je istraživanje pokazalo da osmišljavanje i prilagođavanje wellbeing programa prema stvarnim potrebama zaposlenika predstavlja kompleksan proces što potvrđuje podatak da gotovo sve tvrtke koje imaju certifikat Poslodavac Partner provode sustavne programe za brigu o zdravlju zaposlenika, a njih  57% kreira wellbeing programe u suradnji s vanjskim stručnjacima. Istraživanje pokazuje i da više od 71% tvrtki koje imaju visoku kvalitetu u upravljanju ljudskim potencijalima nudi zaposlenicima besplatno ili subvencionirano psihološko savjetovanje i više od 76% tvrtki nudi godišnje zdravstvene preglede. Također, čak 52% ispitanih tvrtki ima sustavne inicijative za sprječavanje burnouta, a 73% njih ima inicijative za pomoć u ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

Je li wellbeing zaposlenika odgovornost poslodavca?

Korporativni wellbeing, odnosno briga poslodavca za dobrobit zaposlenika označava poslovanje usmjereno na poboljšanje i održavanje psihofizičkog zdravlja, zadovoljstva i produktivnosti zaposlenika u svrhu postizanja poslovnih rezultata. No, postavlja se pitanje je li poslodavac odgovoran za zdravlje svojih zaposlenika ili je to odgovornost svakog zaposlenika za sebe.

Ana Petelinšek, voditeljica projekta Future Resilience

„Odgovornost je obostrana. Poslodavac je obavezan poštivati mjere zaštite zaposlenika i zna da je najčešći uzrok neučinkovitosti loše fizičko i psihičko zdravlje, kao i disbalans privatnog i poslovnog života. S druge strane, vidimo da dio zaposlenika ima vrlo mali ili nikakav kapacitet da se brinu o svom zdravlju i da, zbog pogrešne percepcije mentalnog zdravlja, mnogi zaposlenici ne traže pomoć. Zato prvi korak često uključuje ispitivanje zaposlenika o stanju njihovog mentalnog zdravlja i otkrivanje kome je potrebna dodatna pomoć. Nakon toga slijedi uvođenje wellbeing programa koji pokriva različite aspekte brige o zdravlju i koji pruža, ne samo informacije, nego i alate koji će potaknuti pozitivne promjene. Vrlo je važno da su wellbeing programi usmjereni na sve zaposlenike na svim hijerahijskim razinama, uključujući i menadžere i da oni ne budu kratkoročna inicijativa“, pojašnjava Tanja Prekodravac, Senior HR Consultant iz SELECTIO Grupe.

Wellbeing programi važniji su nego što se misli

Wellbeing programi nisu pomodni trend niti kratkoročne inicijative, oni predstavljaju okvir za suštinske promjene u stilu života zaposlenika i imaju direktan efekt na radnu učinkovitost, produktivnost, radnu atmosferu i zdravlje zaposlenika. Kvalitetni wellbeing programi ključni za postizanje dobrobiti zaposlenika. To podrazumijeva osjećaj zadovoljstva unutar organizacije i kulturu koja zaista brine o zaposlenicima, potiče osjećaj pripadnosti te daje psihološku sigurnost.

Kad zaposlenici osjećaju da je psihološka dobrobit prioritet poslodavca veća je vjerojatnost da će dugoročno ostati u organizaciji. Zato, u posljednih nekoliko godina, tvrtke sve češće osiguravaju zaposlenicima psihološku pomoć kroz Employee Assistance Program (EAP) ili subvencioniranu psihoterapiju. Na ovaj način zaposlenici imaju mogućnost anonimno razgovarati o situacijama iz privatnog ili poslovnog života, a istovremeno, takve aktivnosti pomažu i organizaciji jer preveniraju burnout, konflikate i nezadovoljstvo.  

„Još značajniji efekt imaju wellbeing programi kao što je Future Resilience koji su osmišljeni od strane stručnjaka i koji uče zaposlenike o stresu i osjećaju anksioznosti, upravljanju promjenama i prepoznavanju emocija. U cilju postizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja potičemo poslodavce koji se dosad nisu bavili tom temom da naprave prvi korak prema ostvarenju korporativnog wellbeinga i da omoguće zaposlenicima alate za nošenje s nadolazećim životnim izazovima“, istaknula je Ana Petelinšek, voditeljica Future Resilience programa iz SELECTIO Grupe.