Prvih 50 godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj obilježila je Coca-Cola krajem prošle godine. U toj su kompaniji osobito ponosni što su sve poslovne uspjehe ostvarivali čvrsto ustrajući na načelima održivosti i društveno odgovornoga poslovanja, a Boška Trbojević, direktorica Odjela za komunikacije i odnose s javnošću u Coca-Cola HBC Adria, ističe kako su u tome začetnici i predvodnici na hrvatskom tržištu: „Razumijevanje potrošača temelj je od kojega sve kreće, a na to se nadovezuju izvrsnost u svemu što radimo, ustrajanje na najvišoj kvaliteti i sigurnosti, partnerstvo sa zaposlenicima, kupcima i drugim dionicima te odgovoran odnos prema okolišu i zajednici.“

Razgovarala: Marija Sedlar

Coca-Cola je krajem prošle godine obilježila 50 godina poslovanja u Hrvatskoj. U kakvu je tvrtku izrasla tijekom tih 50 godina? Kako se razvijala tijekom godina?

Tijekom prvih pola stoljeća našega poslovanja u Hrvatskoj čvrsto smo se povezali s našim potrošačima i zajednicom nastojeći doprinijeti ne samo hrvatskomu gospodarstvu nego i društvu u cjelini, a svojim poslovanjem – dijelom izravno, a dijelom na temelju suradnje s dobavljačima i kupcima, stvarali smo te ćemo nastaviti stvarati znatnu dodanu vrijednost. Osobito smo ponosni na to što smo sve poslovne uspjehe ostvarivali čvrsto ustrajući na načelima održivosti i društveno odgovornoga poslovanja, u čemu smo začetnici i predvodnici na hrvatskome tržištu. Tijekom naših prvih 50 godina u Hrvatskoj mijenjale su se tržišne i druge okolnosti te životne navike i trendovi, ali smo se svemu uspješno prilagođivali. Strast za inovacijama, stalno učenje i prihvaćanje promjena omogućuju nam zadržavanje vjernosti naših kupaca i potrošača.

Koliko zaposlenika trenutno brojite i gdje se odvija proizvodnja? Kako kompanija utječe na hrvatsko gospodarstvo?

Ulaganje je u naše zaposlenike, njihov razvoj, motivaciju i uključenost te osiguravanje njihove dobrobiti, odanosti i sigurnoga radnog okruženja važna i temeljna sastavnica naše korporacijske kulture. Coca-Cola HBC Hrvatska 31. prosinca 2017. zapošljavala je 450 ljudi s punim radnim vremenom, što je blago povećanje u odnosu na 2015. i 2016. U Hrvatskoj imamo jednu punionicu u Zagrebu te šest skladišta i distribucijskih centara u Zagrebu, Solinu, Rijeci, Zadru, Požegi i Baderni. Studija o socioekonomskome utjecaju Coca-Cole u Hrvatskoj provedena 2016. pokazala je kako Coca-Cola u Hrvatskoj svojim poslovanjem u cjelokupnome lancu vrijednosti uza svako radno mjesto unutar tvrtke u širemu gospodarstvu podržava još 17 radnih mjesta. Riječ je o radnim mjestima u tvrtkama naših dobavljača i kupaca. Ukupna je vrijednost izravnoga i neizravnoga doprinosa Coca-Cole u obliku plaća, poreza i dobiti u 2016. godini iznosila 1,8 milijardi kuna, što je 0,5 % ukupnog iznosa hrvatskoga BDP-a. Coca-Colin sustav izravno stvara 219 milijuna kuna dodane vrijednosti, a svakom kunom dodane vrijednosti koju izravno stvaramo podržavamo stvaranje još 7 kuna dodane vrijednosti u hrvatskome gospodarstvu.

Poznati ste i kao tvrtka koja je i strateški orijentirana na mlade. Koje im programe nudite, koliko u njih ulažete?

Ponosna sam što kao društveno odgovorna tvrtka svoj uspjeh dijelimo sa zajednicom i čvrsto vjerujemo kako privatne tvrtke iskorištavajući svoje potencijale i široko znanje mogu pridonijeti rješavanju nekih ključnih problema te poboljšanju kvalitete života. Posljednjih nekoliko godina posebno smo se usmjerili na podršku mladima i dodatnom obrazovanju koje će im pomoći pri zapošljavanju i gradnji karijera u Hrvatskoj. Višegodišnjim programom Coca-Colina podrška mladima i besplatnom izobrazbom pomažemo im u stjecanju poslovnih i životnih vještina te znanja koja poslodavci traže i očekuju od svojih zaposlenika.

Važno je zadržati darovite mlade u državi jer o njima ovisi budućnost i pojedinih tvrtki i društva u cjelini

U povodu proslave 50 godina Coca-Cole u Hrvatskoj lani smo proveli i projekt Stanica 50 te poklonili studentska središta mladima u Dubrovniku, Puli i Osijeku, čime su tamošnja sveučilišta dobila novouređene prostore za učenje, stjecanje dodatnih znanja i vještina te razvoj studentskih ideja. Ujedno, tijekom ljetne prakse Coke Summership mladi studenti imaju prigodu steći dragocjena praktična iskustva i nova znanja uz rad s mentorima na konkretnim poslovnim projektima unutar naše tvrtke. Nove prilike za mlade otvorit ćemo i u području ugostiteljstva i turizma s pomoću jedinstvenoga obrazovnog programa koji će mladima zainteresiranima za rad u ugostiteljstvu omogućiti stjecanje znanja koja odgovaraju potrebama poslodavaca iz toga sektora te prate najsuvremenije svjetske trendove.

Ima li Hrvatska dovoljno potencijala kada su u pitanju mladi ljudi i zašto su oni važni za razvoj svake tvrtke?  

Najizraženiji je problem među mladima u Hrvatskoj, ali i mnogim drugim državama u kojima poslujemo, raskorak između znanja i vještina koje razviju u formalnome obrazovnom sustavu i onoga što poslodavci traže na tržištu rada. Zato smo se i usmjerili na pomoć u rješavanju toga problema. Svim navedenim projektima nastojimo pomoći mladima na putu izgradnje uspješnih poslovnih karijera i planiranju budućnosti ovdje u Hrvatskoj. Važno je zadržati darovite mlade u državi jer o njima ovisi budućnost i pojedinih tvrtki i društva u cjelini. Mladim ljudima koji se zaposle u Coca-Coli HBC Hrvatska osiguravamo snažnu podršku u razvoju s pomoću brojnih unutrašnjih programa kao što su pripravnički program Raise Management Trainee Programme i program Fast Forward namijenjen ubrzanomu razvoju i pripremi mladih talenata za buduća odgovornija radna mjesta.

Uz Hrvatsku, zaduženi ste i za tržišta Slovenije te BiH. Imaju li ta tržišta više sličnosti ili razlika? Koje su specifičnosti pojedinih tržišta?

Sva tri tržišta koja zajedno čine poslovnu jedinicu Coca-Cola HBC Adria, iako su zemljopisno blizu, imaju svoje posebnosti i izazove te pružaju različite prilike za rast i razvoj poslovanja. Slovensko je tržište najbliže zapadnoeuropskim tržištima. Objedinjeno je, a prodaja je robe široke potrošnje organizirana u pet velikih maloprodajnih lanaca (retailera). U prošlih je nekoliko godina u Sloveniji vrlo zamjetna potražnja za tzv. zdravijim, prirodnim ili organskim proizvodima. Kategorija vode te sokova i nektara unutar kategorije pića (ready to drink) ima veći udio od kategorije gaziranih napitaka, a udio je malih pakiranja u našemu asortimanu najveći  u odnosu na druga dva tržišta. Na bosanskohercegovačkome tržištu najveći se dio prodaje odvija preko veletrgovaca, a naši su ključni kupci mjesni trgovački lanci. Bosanskohercegovačko i slovensko tržište nemaju izraženu sezonalnost, što je bitna značajka hrvatskoga tržišta u kojemu znatan dio prihoda ostvarujemo u ugostiteljstvu. U Hrvatskoj su pozitivni opći trendovi kao što je rast BDP-a, koji je ponajprije podržan jačanjem osobne potrošnje, donijeli pozitivne trendove i u sektoru u kojemu mi poslujemo.

U Coca-Coli ste 19 godina – što primjećujete kako su se potrošači promijenili tijekom godina – što danas traže od proizvoda, tvrtki? Kakav odnos žele s brendom?

U okruženju koje se mijenja velikom brzinom naši potrošači od robnih maraka danas traže i svrhu, odgovorno poslovanje i društveni utjecaj. Stoga je za nas u Coca-Coli uspjeh čvrsto povezan s odgovornošću i zanima nas samo uspjeh koji podrazumijeva čuvanje prirodnih bogatstava i okoliša, koji podržava i potiče i uspjeh naših kupaca i dobavljača te rezultira boljom kvalitetom života u zajednici u kojoj poslujemo.

Na navike i očekivanja današnjih potrošača odgovaramo nizom aktivnosti kojima im omogućujemo da i dalje uživaju u našim proizvodima u inačicama s manje ili bez šećera, ali istoga okusa

Naši potrošači osobito uživaju u proizvodima koji uključuju inovacije – bilo po pitanju novih okusa ili njihovih kombinacija, ali i po pitanju vrijednosti dodane proizvodu.  Stoga prilagođavamo našu dugoročnu strategiju novomu vremenu te nastojimo biti tvrtka s proizvodima za svaku prigodu u svakome trenutku u danu (engl. total beverage company). Uz gazirane i negazirane napitke, čajeve i vode potrošačima već danas na pojedinim tržištima nudimo i kavu, mlijeko te biljne napitke, a izbor ćemo nastaviti širiti. Primjerice, biljni su napici iznimno popularni i taj tržišni segment snažno raste, stoga je odnedavno na hrvatskome, slovenskome i bosanskohercegovačkome tržištu prisutan i naš biljni napitak AdeZ.

Posljednjih godina, prema preporukama zdravstvenih organizacija, brojni proizvođači smanjuju količinu šećera (i soli) u svojim proizvodima. Kojim se zdravijim alternativama vi okrećete i kako potrošači reagiraju?

Svojim potrošačima uvijek nastojimo ponuditi širok izbor kako bi u našoj ponudi mogli pronaći proizvod koji najbolje odgovara njihovu stilu i potrebama. Na navike i očekivanja današnjih potrošača odgovaramo nizom aktivnosti kojima im omogućujemo da i dalje uživaju u našim proizvodima u inačicama s manje ili bez šećera, ali istoga okusa. Smanjujemo pakiranja, smanjujemo udio šećera i prilagođavamo recepte, uvodimo proizvode bez šećera, ali i jasno iznosimo sastav naših proizvoda tako da potrošači mogu donijeti utemeljene odluke i nadzirati dnevni unos šećera. Posebno usmjeravamo svoja ulaganja u proizvodnju i inoviranje proizvoda sa smanjenim udjelom ili bez šećera te u širenje ponude ulaskom u za nas posve nove kategorije proizvoda. Tako smo na hrvatskome tržištu, uz već spomenuti AdeZ, u ponudu uveli niz proizvoda sa smanjenim udjelom ili bez šećera i dorađenim receptima: Coca-Colu Zero bez šećera s poboljšanim okusom i Coca-Colu Zero bez šećera s okusom limuna, Sprite s unaprijeđenim receptom s manje šećera, Fantu Orange Zero, FuzeTea sa stevijom te Smartwater. Sve je to dio strategije kojom odgovaramo na promjene u okruženju, nove trendove i navike te životne stilove potrošača.

Coca-Cola Hrvatska znatan dio prihoda ostvaruje u ugostiteljstvu, kroz turizam. Koliko turizam pomaže proizvođačima, a koliko proizvođači turizmu i kako se ta suradnja može poboljšati?   

Znatan dio prihoda ostvarujemo u ugostiteljstvu i turizmu, sektorima u kojima već desetljećima stvaramo uzajamne i partnerske odnose. Za naš je poslovni uspjeh važan i uspjeh naših partnera, a nedostatak kvalitetno obrazovane radne snage jedna je od važnijih prepreka za daljnji razvoj ugostiteljstva i turizma. Kako bismo odgovorili na te izazove, spremno stavljamo naše potencijale u službu kvalitetnijega obrazovanja mladih u turizmu i ugostiteljstvu na njihovu korist, ali i korist svih poslodavaca koji, kao i mi, ostvaruju prihod u tome sektoru. Imamo bogato i široko znanje o ugostiteljskome kanalu te najsuvremenijim svjetskim trendovima te ga rado dijelimo s našim kupcima i drugim zainteresiranim dionicima. Uz suradnju s Rudolfom Štefanom i zakladom Budi Foodie, tijekom koje smo osigurali stipendije za troje mladih talenata u gastronomiji, pripremamo i jedinstven obrazovni program za mlade u turizmu i ugostiteljstvu u okviru kojega će usavršiti svoje vještine i znanja. 

Kaže se da je lakše doći do vrha nego ostati na vrhu – kako Coca-Cola toliko dugo opstaje na vrhu, što je „tajna“ njezina uspjeha? 

Tajna je našega dugogodišnjeg uspjeha na svjetskoj razini upravo u spremnosti da se neprestano mijenjamo i prilagođavamo te da uvijek nastojimo biti još bolji. Razumijevanje potrošača temelj je od kojega sve kreće, a na to se nadovezuju izvrsnost u svemu što radimo, ustrajanje na najvišoj kvaliteti i sigurnosti, partnerstvo sa zaposlenicima, kupcima i drugim dionicima te odgovoran odnos prema okolišu i zajednici. Pratimo i predviđamo promjene u željama i potrebama naših potrošača, a na njih odgovaramo spremnošću na promjene i inovacijama svojih proizvoda.

I za kraj, kakvi su planovi Coca-Cole HBC Hrvatska u nadolazećem razdoblju?

Nastavit ćemo biti važan dio hrvatskoga gospodarstva kojemu ćemo i dalje davati važan doprinos, jednako kao i cjelokupnomu hrvatskom društvu. Želimo nastaviti postavljati ambiciozne i visoke ciljeve koje ćemo, kao i dosad, ispunjavati i nadmašivati. Cilj nam je ujedno nastaviti privlačiti zaposlenike s najvećim potencijalom i zadržati svoj položaj jednoga od najpoželjnijih poslodavaca na hrvatskome tržištu. Ujedno ćemo nastaviti pratiti trendove i odgovarati na promjene želja i potreba naših potrošača.