Hrvatski duhani uspješno završili sezonu ugovaranja – površine pod duhanom povećane za 19%

Aleksandra Grigić, predsjednica Uprave Hrvatskih duhana

Hrvatski duhani, dio BAT grupe, ugovorili su 19 posto više hektara površina na kojima je planirana sadnja duhana u odnosu na prošlu godinu. Ove sezone za duhan su se odlučili i novi proizvođači, a ugovaranje je pratio povećan broj upita za dugoročnim financiranjem proizvodnje, prvenstveno za mehanizaciju

Hrvatski duhani, najveći otkupljivač duhana na području Podravine i Slavonije koji posluje u sklopu BAT grupe, uspješno je završio proces ugovaranja nove proizvodne sezone, i to značajnim povećanjem ugovorenih površina u odnosu na prethodnu godinu, ali i privlačenjem novih proizvođača, što je proizvodnju duhana potvrdilo kao jednu od najstabilnijih poljoprivrednih proizvodnji u Hrvatskoj.

Ugovoreno je ukupno 2106 hektara, što je 19 posto više hektara na kojima će se saditi duhan u odnosu na 2023. godinu, a među 245 proizvođača duhana su i novi poljoprivrednici koji se odlučuju za ovu visoko dohodovnu kulturu. Potpisano je čak 39 više ugovora za proizvodnju duhana, ratarske kulture čija otkupna cijena kontinuirano raste te je u protekle dvije godine porasla više od 50 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene duhana su samo 2023. godine porasle 35 posto, dok, primjerice, cijene kukuruza i pšenice bilježe pad od 44, odnosno 40 posto.

“Rast interesa poljoprivrednika za proizvodnju duhana potvrda je da ova proizvodnja ima budućnost u Hrvatskoj i da su kooperanti prepoznali naše napore za osiguranjem dugoročne održivosti i profitabilnosti proizvođača. Proizvodnja duhana jedna je od najbolje organiziranih poljoprivrednih proizvodnji u Hrvatskoj. Prednosti ovog proizvodnog sustava najbolje su bile vidljive lani kad smo unatoč višestrukom povećanju troškova energije i materijala te ekstremnim vremenskim uvjetima, zahvaljujući pravovremenoj reakciji naših agronoma na terenu te kontinuiranoj komunikaciji s proizvođačima i proizvođačkim udrugama, uspjeli osigurati dobre prinose”, izjavila je Aleksandra Grigić, predsjednica Uprave Hrvatskih duhana. 

Ugovaranje nove sezone pratio je i povećan broj upita proizvođača za dugoročnim financiranjem proizvodnje, prvenstveno za mehanizaciju: od topera i sušnica za duhan do mehaničkih berača, kojima je lani ubrano oko 60% površina pod duhanom.

Hrvatski duhani, kao jak i pouzdan partner, svojim proizvođačima jamče  siguran otkup svih proizvedenih količina duhana, financijsko praćenje i podršku agronoma kroz sve faze proizvodnje, poticanje investicija u povećanje produktivnosti proizvodnje, a uz fokus na održivost proizvođača, HD osigurava proizvođačima kvalitetne uvjete proizvodnje i sigurnost.