Zapošljavanje u vrijeme eksponencijalnog razvoja umjetne inteligencije i multikulturalnog okruženja

Umjetna inteligencija ima potencijal olakšati niz procesa i rješavati neke izazove, posebno u područjima kao što su informacijska tehnologija, zdravstvo i građevinarstvo. Međutim, ljudski faktor ostaje nezamjenjiv u područjima koja zahtijevaju emocionalnu inteligenciju, kreativnost i interakciju s ljudima.

Piše: dr. Marija Paladin, HR Expert

Predviđanje izazova na tržištu rada u budućnosti može biti kompleksno s obzirom na brze promjene tehnologije, demografije i društvenih trendova. Ipak, jako je važno analizirati situaciju i promjene u traženju, zapošljavanju i zadržavanju kompetentnih kandidata s kojima se suočavamo u svojoj tvrtci te analizirati šire trendove, realnost i očekivanja kandidata, poslodavaca i radnih procesa u sektoru na kojem naša tvrtka radi, ali i šire – stanje na tržištu rada u državi i regiji.

Sve to su čimbenici koji sukreiraju i pokazuju trenutne i buduće izazove na tržištu rada. U ovom tekstu govorimo o tome na kojim područjima bilježimo najveće izazove na tržištu rada, koje od tih područja može kvalitetno poduprijeti umjetna inteligencija (AI), a u kojim aspektima je ljudski faktor nezamjenjiv i kako ta zanimanja napraviti zanimljivija kandidatima.

Pišemo i o tome, kako se u sve to uklapa zapošljivanje strane radne snage i, u tom slučaju, kako stranim radnicima koji još ne razumiju jezik najjednostavnije i bez velikih financijskih ulaganja olakšati svladavanje posla.

NAJVEĆI IZAZOVI NA TRŽIŠTU RADA

Rapidni napredak u područjima poput umjetne inteligencije, robotike i automatizacije ima potencijal značajno promijeniti radna mjesta i potražnju za određenim vještinama. Ovo može dovesti do gubitka radnih mjesta u nekim sektorima dok će u drugima stvarati potrebu za novim vještinama. Na drugoj strani, tehnološki napredak mijenja zahtjeve tržišta rada. Postojeća radna snaga možda neće imati potrebne vještine za nove poslove koji se pojavljuju, poput programiranja, analize podataka ili upravljanja umjetnom inteligencijom. Stoga će biti izazov osigurati obrazovne programe i resurse potrebne za osposobljavanje radne snage za nove zahtjeve tržišta rada.

Starenje radne snage i demografske promjene u mnogim zemljama dovode do smanjenja radne snage i potencijalnog nedostatka kvalificirane radne snage u određenim sektorima. Istovremeno, demografske promjene mogu stvarati potrebu za prilagođavanjem radnih mjesta i politika kako bi se osiguralo uključivanje različitih generacija na tržištu rada.

Nejednakost prihoda i ekonomska sigurnost su sljedeći veliki izazov jer rastuća nejednakost prihoda može utjecati na radnu motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih. Povećana ekonomska nesigurnost, osobito uz rastuću popularnost nekonvencionalnih oblika zaposlenja i sve jače gig ekonomije, može dovesti do poteškoća u osiguravanju stabilnosti i sigurnosti zaposlenja.

Uz to su značajan čimbenik klimatske promjene i održivost. Na jednoj strani, klimatske promjene mogu utjecati na različite sektore i zanimanja stvarajući potrebu za prekvalifikacijom radne snage kako bi se zadovoljile potrebe u područjima kao što su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost ili zaštita okoliša. Na drugoj strani, regulative na području uvažavanja, praćenja i izvještavanja o održivim praksama, aktivnostima, ciljevima i dostignućima na području održivosti poslovanja postavljaju okvir za velike promjene u načinu poslovanja koje mogu za tvrtke značiti kadrovski, proizvodno procesni, ali i financijski izazov.

Održivo poslovanje je neophodno za bolju budućnost, možda čak i za postojanje u budućnosti, no nije jeftino. Globalizacija i promjene u mobilnosti radne snage s jedne strane predstavljaju mogućnost da se odgovori na poteškoće u traženju radne snage u sektorima na kojima bilježimo premalo radne snage i, s druge strane, može stvarati konkurenciju na tržištu rada i utjecati na lokalne ekonomije. Pozitivno – kroz dolazak stranih radnika, ali i negativno – odlaskom domaćih kompetentnih kandidata u druge zemlje. Uz to, promjene u mobilnosti radne snage, uključujući rad na daljinu i virtualne timove, mogu stvarati nove izazove u upravljanju radnom snagom i organizacijskom kulturom.

NEDOSTATAK KVALIFICIRANIH RADNIKA

U više sektora je velik izazov dostupnost dovoljnog broja kompetentnih kandidata. S rapidnim razvojem tehnologije, postoji visoka potražnja za stručnjacima u područjima kao što su razvoj softvera, analiza podataka, umjetna inteligencija i cyber sigurnost. Nedostatak kvalificirane radne snage u ovim sektorima često se ističe kao veliki izazov neovisno o sektoru, lokaciji ili regiji.

Povećana potreba za zdravstvenom skrbi i starenje stanovništva dovode do visoke potražnje za medicinskim radnicima, poput liječnika, medicinskih sestara, terapeuta i farmaceuta. Nedostatak kvalificirane medicinske radne snage može biti izazov, posebno u ruralnim područjima i specijaliziranim područjima medicine.

Brzi tempo tehnoloških promjena i potreba za stalnim ažuriranjem vještina dodatno čine izazovnim popunjavanje ovih radnih mjesta. Nedostatak kvalificiranih radnika često se primjećuje u građevinskoj industriji, posebno kada su u pitanju zidari, električari, vodoinstalateri i ostali stručnjaci.

Slično vrijedi i za neke druge sektore i zanimanja; od ugostiteljstva, kvalificiranih nastavnika u osnovnim, srednjim školama i visokom obrazovanju, inženjera različitih zvanja (elektro, strojarstvo, IT) i dr. Rješavanje ovih i drugih izazova zahtijevat će proaktivnost i konstruktivnu suradnju između vlada, poslodavaca, obrazovnih institucija i radnika te prilagodbu politika i praksi kako bi se osigurala pravednost, održivost i inkluzivnost na tržištu rada.

GDJE NAM AI MOŽE POMOĆI

U mnogim djelatnostima AI može biti od velike pomoći u podršci korisnicima kroz pružanje brže i preciznije podrške putem chatbotova i virtualnih asistenata. Koristi AI su moguće i u mnogim drugim sektorima, a da bi se realizirale i u praksi, ključno je ulagati u razvoj AI tehnologija i kontrolu njihove efikasnosti i ispravnosti rezultata, osigurati kvalitetne podatke za obuku AI modela i educirati stručnjake o implementaciji i upravljanju AI sustavima. To može poboljšati učinkovitost, produktivnost i inovacije.

Na nekim područjima umjetna inteligencija može biti od velike pomoći:

U IT sektoru može poboljšati proces razvoja softvera automatskim testiranjem i otkrivanjem grešaka, analizirati podatake radi identifikacije trendova koji bi bili teško uočljivi ljudskim okom ili radi identifikacije sigurnosnih prijetnji i potencijalnih propusta u sustavima, radi poboljšanja kibernetičke sigurnost i dr.

U zdravstvenom sektoru može pomoći u administraciji zdravstvenih zapisa, poboljšati preciznost i učinkovitost obrade podataka te pomoći u dijagnostici bolesti analizom medicinskih slika i podataka u bržem identificiranju potencijalnih spojeva i učinaka među lijekovima i terapijama.

U građevinskom sektoru AI može optimizirati procese planiranja i upravljanja građevinskim projektima i može pomoći u upravljanju resursima kroz predviđanje potrebe za materijalima i radnom snagom, može analizirati građevinske materijale i otkriti nedostatke i dr.

U nastavnom i kadrovskom sektoru AI omogućava velike promjene. Od potpore personaliziranoj obuci i podršci učenicima na temelju njihovih individualnih potreba, upravljanja nastavnim materijalima i njihove prilagodbe nastavnim ciljevima, analize rada učenika i pružanja povratne informacije do potpore analizi zaprimljenih molbi za posao, potpore cijelom postupku biranja, uspoređivanja zahtjeva radnog mjesta za znanjima, kompetencijama i iskustvom kandidata i dr.

GDJE JE LJUDSKI FAKTOR NEZAMJENJIV

Unatoč rapidnom razvoju tehnologije i umjetne inteligencije, postoje određeni aspekti gdje je ljudski faktor nezamjenjiv. To su radna mjesta ili njihovi dijelovi (iako je neke druge dijelove istog radnog mjesta moguće nadomjestiti s AI) na kojima je nužna emocionalna inteligencija, kreativnost i inovativnost, moralno razumijevanje i etičke odluke (sposobnost prosuđivanja, razmišljanja o moralnim i etičkim pitanjima te donošenja odluka temeljenih na vrijednostima i principima), kompleksna interakcija s ljudima (prepoznavanje nijansi u komunikaciji, neverbalna komunikacija, prilagodba komunikacije različitim interakcijama idr.), ljudski dodir i empatija radi emocionalne podrške.

Sve navedeno je važno u mnogim ranije spomenutim sektorima, kao i u mnogima koje nismo spomenuli. Između ostalog to su medicina, pravo, politika, terapije, savjetovanja, obrazovanje, prodaja, briga za starije osobe, odgoj djece, upravljanje ljudskim resursima i drugima.

Iako svako od tih područja AI može optimizirati (može, na primjer, omogućiti smanjenje resursa za neke aktivnosti), no ne može nadomjestiti zvanje u cijelosti. Iako tehnologija može olakšati i poboljšati mnoge procese, ljudski faktor i dalje ostaje ključan u mnogim aspektima života i poslovanja.

UČINITE ZANIMANJA ZANIMLJIVIJIMA

Napraviti zanimanja koja ne mogu biti nadomještena AI zanimljivijima kandidatima može biti izazovno, ali nije nemoguće. Evo nekoliko strategija koje bi poslodavci mogli primijeniti kako bi učinili ta zanimanja privlačnijima. Naglasite sve aspekte posla koji zahtijevaju ljudsku interakciju, empatiju i kreativnost. To uključuje rad s ljudima, rješavanje složenih problema, pružanje podrške i mentorstvo te donošenje odluka u dinamičnim situacijama.

Pružite kandidatima mogućnosti za učenje novih vještina i usavršavanje postojećih. To može uključivati programe obuke, mentorstvo, pristup resursima za učenje ili poticanje sudjelovanja na konferencijama i radionicama. Ako je moguće, ponudite fleksibilne radne aranžmane kao što su rad od kuće ili fleksibilno radno vrijeme.

Također, dajte zaposlenicima autonomiju u donošenju odluka sukladno njihovoj poziciji/funkciji i obavljanju posla, što može povećati njihovo zadovoljstvo poslom. Objasnite kandidatima kako određeno zanimanje može imati dugoročne perspektive karijere, pružajući mogućnosti za napredovanje, specijalizaciju i razvoj.

Naglasite kako određeno zanimanje doprinosi zajednici ili širem društvu. To može povećati osjećaj zadovoljstva i svrhe kod zaposlenika. Važno je da radno okruženje bude poticajno, podržavajuće i inkluzivno. To može uključivati promicanje timskog rada, priznavanje dostignuća i osiguranje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Možda će biti potrebno oblikovati i ponuditi konkurentne kompenzacijske pakete.

Osim osnovne plaće, razmislite o dodatnim beneficijama kao što su zdravstveno osiguranje, doprinosi za mirovinske fondove, bonuse za postignuća ili udio u vlasništvu tvrtke. Upotrijebite marketinške strategije i brendiranje poslodavca kako biste privukli kandidate. Istaknite vrijednosti tvrtke, kulturu, uspjehe i priznanja koja ste primili.

ZAPOŠLJIVANJE STRANIH RADNIKA

Jedan od odgovora, ali isto tako i izazova suvremenog tržišta rada, je zapošljavanje stranih radnika koje može biti korisno u situacijama kada domaća radna snaga nije dovoljna ili kada postoje specifične vještine koje su potrebne, a nedostaju na lokalnom tržištu rada. Time se mogu osigurati specifične vještine ili stručnosti koje su rijetke ili nedostaju. To može biti posebno važno u sektorima kao što su informacijska tehnologija, zdravstvo, inženjering ili obnovljivi izvori energije.

U situacijama kada postoji niska stopa nezaposlenosti u određenim sektorima ili regijama, zapošljavanje strane radne snage može biti nužno kako bi se osigurala kontinuirana proizvodnja i rast gospodarstva. Slično vrijedi i za rješavanje sezonskih potreba po zaposlenicima. U industrijama poput turizma, poljoprivrede ili građevine postoji potreba za sezonskom radnom snagom koja se može riješiti zapošljavanjem strane radne snage tijekom vrhunskih sezona ili projekata.

Uz to, zapošljavanje stranih radnika, uz promišljenu potporu u prilagođavanju lokalnom okruženju i kulturnim navikama može obogatiti radno okruženje raznolikošću kultura, jezika i perspektiva. Raznolikost može potaknuti inovacije, kreativnost i bolje razumijevanje različitih tržišta i ciljnih skupina što je jedna od važnijih perspektiva raznolikosti i održivog poslovanja. Zapošljavanje strane radne snage isto tako može olakšati poslovanje s međunarodnim partnerima ili ulazak na strana tržišta.

PRAVNA ZAŠTITA I POMOĆ U PRILAGODBI

Međutim, važno je provesti odgovarajuće procjene o tome kako zapošljavanje stranih radnika utječe na domaće radnike, postoje li dovoljne pravne zaštite i nadzor kako bi se spriječilo iskorištavanje stranih radnika te provođenje programa obuke i prekvalifikacije za domaću radnu snagu kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada.

Također je važno uspostaviti takve uvjete i radnu okolinu u kojoj se ne stvaraju ili se adekvatno rješavaju napetosti ili nesuglasice, u kojoj se promiče suradnja i integracija među svim radnicima. Uz to je važno pitanje kako prijeći jezičnu barijeru najjednostavnije i bez velikih financijskih ulaganja. Olakšavanje svladavanja posla strancu koji još nije potpuno upoznat s jezikom može biti izazovno, ali postoje neki jednostavni i relativno jeftini načini za olakšavanje tog procesa.

U tome nam mogu pomoći korištenje jednostavnijeg jezika, prilagođavanje radnog okruženja na način koji olakšava svladavanje posla (to može pomoći i domaćim radnicima koji tek počinju raditi), korištenje prevoditeljskih alata i aplikacija koje mogu pomoći u prevodu ključnih informacija, pružanje adekvatne obuke i podrške (opet važno i za domaće radnike), poticanje interakcije s kolegama na poslu (potiče učenje jezika i uključivanje u okolinu) i dr.

Ovi jednostavni pristupi mogu biti korisni u olakšavanju svladavanja posla strancu koji još nije potpuno upoznat s jezikom, a istovremeno ne zahtijevaju značajna financijska ulaganja. Važno je pružiti podršku i osigurati resurse potrebne za uspješno savladavanje posla.

ZAKLJUČAK

Suvremeni izazovi zapošljavanja u kontekstu eksponencijalnog razvoja umjetne inteligencije i multikulturalnog okruženja postavlja kompleksne izazove za poslodavce i društvo u cjelini. Analiza trenutnog stanja i predviđanje budućih potreba tržišta rada ključni su za suočavanje s ovim izazovima. Rapidni tehnološki napredak, demografske promjene, nejednakost prihoda, ekonomska sigurnost, klimatske promjene i globalizacija samo su neki od faktora koji utječu na tržište rada.

Umjetna inteligencija ima potencijal olakšati niz procesa i rješavati neke izazove, posebno u područjima kao što su informacijska tehnologija, zdravstvo i građevinarstvo. Međutim, ljudski faktor ostaje nezamjenjiv u područjima koja zahtijevaju emocionalnu inteligenciju, kreativnost i interakciju s ljudima. Za privlačenje kandidata u zanimanja koja ne mogu biti nadomještena umjetnom inteligencijom, poslodavci bi trebali naglasiti aspekte posla koji zahtijevaju ljudsku interakciju, pružiti mogućnosti za usavršavanje vještina i osigurati poticajno radno okruženje.

U kontekstu aktualnih izazova na tržištu rada, zapošljavanje stranih radnika može biti korisno za rješavanje nedostatka kvalificirane radne snage, ali zahtijeva odgovarajuće procjene i podršku kako bi se osigurala pravednost i integracija među svim radnicima. U suštini, proaktivni pristup, suradnja između različitih dionika, prilagodba politika i praksi te podrška raznovrsnosti i inkluzivnosti ključni su za suočavanje s izazovima i stvaranje održivog i inkluzivnog tržišta rada u budućnosti.