PIK VINKOVCI Plus d.o.o. završili obnovu farme Andrijaševci 2

PIK VINKOVCI Plus d.o.o. završio je sanaciju požarom uništene farme Andrijaševci 2, u blizini Andrijaševaca i Cerne u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ukupna vrijednost ove najveće investicije PIK VINKOVACA Plus d.o.o. iznosi 33,5 milijuna kuna, od čega je u obnovu objekata i opreme farme uloženo 30 milijuna kuna, dok će se u obnovu stada uložiti i dodatnih 3,5 milijuna kuna. Sanacija farme je započela u jesen 2018. godine i završila je sredinom srpnja ove godine kada su na farmu počele pristizati i prve rasplodne nazimice iz proizvodnog sustava BELJE Plus d.o.o. Rasplodne životinje su porijeklom iz hibridnog PIC (Pig Improvement Company) uzgojnog programa, odnosno radi se o dvostrukim križankama engleskog jorkšira i engleskog landrasa vrhunskog genotipa i besprijekornog zdravstvenog statusa. Rekonstrukcijom farme kapacitet od 1.300 komada rasplodnih životinja ostao je isti, a godišnje će se na farmi proizvesti oko 35.000 komada merkantilne prasadi za tov.

Glavni izvođač građevinskih radova je kompanija Projektgradnja Plus d.o.o., a na farmu je ugrađena oprema svjetskih lidera u stočarstvu i proizvodnji svinja. Opremu, boksove i liniju hranjenja ugradila je njemačka kompanija Big Dutchman, dok je ventilacijski sustav instaliran od strane danske kompanije SKOV. Upravljanje na farmi je automatizirano, što se posebno odnosi na ventilaciju i hranidbu. Novitet je ugrađeni sustav fiksnih visokotlačnih strojeva na toplu vodu (75°C) u svakom od proizvodnih objekata kompanije Kärcher kao i fiksni visokotlačni cjevovod unutar svih objekata. Ovo je prvi takav sustav instaliran na svinjogojskoj farmi u Hrvatskoj, a svrha mu je maksimizacija održavanja higijene i zootehničkih postupaka u svinjogojskoj proizvodnji na puno efikasniji način.

Vladimir Džaja, predsjednik Uprave PIK VINKOVACA Plus d.o.o. povodom obnove farme je izjavio: „28. lipnja 2018. godine katastrofalni požar je u cijelosti poharao farmu Andrijaševci 2 te su izgorjela tri proizvodna objekta – čekalište, prasilište i uzgajalište i sva njihova prateća oprema. Nažalost, tada je nastradalo i oko 9.500 komada svinja (rasplodnih nazimica, krmača i prasadi). Ovaj nesretni događaj je za našu kompaniju bio veliki gubitak i izazov. Upravo  stoga sam iznimno ponosan da smo u otprilike godinu dana uspjeli dovršiti ovaj zahtjevan projekt obnove farme Andrijaševci  2, što predstavlja značajan događaj za ukupnu poslovnu realizaciju PIK VINKOVACA Plus d.o.o.“.

Vlado Čondić–Galiničić, savjetnik za Poljoprivredu Fortenova grupe tom je prigodom naglasio: “Osim iznimne važnosti za poslovanje PIK VINKOVACA Plus d.o.o., farma Andrijaševci 2 iznimno je važna i za ukupno zaokruženje procesa stočne proizvodnje u sklopu Poslovne grupe Poljoprivreda Fortenova grupe. Obnova farme Andrijaševci 2 najveća je investicija PIK VINKOVACA Plus d.o.o. u 2019. godini te će omogućiti realizaciju zadanih ciljeva i poslovnih planova, povećanje efikasnosti stočne proizvodnje te uvođenje najboljih svjetskih standarda i praksi poslovanja u poljoprivredi.“