IZTL: Najviše preporuka imaju Lidl i Kaufland

Lidl preporučuje 80% kupaca, Kaufland 64%, a zatim slijedi Konzum s 51% preporuka, Interspar preporučuje 44% kupaca te Plodine 39%

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (79%) dok je Konzum na drugom mjestu (76%). Daljnjih 70% je posjetilo Kaufland, a 62% Plodine. Nešto više do polovine ispitanika posjetilo je Interspar, a 48% Spar. Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto više od jedne petine kupaca.

Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine, Spar i Interspar. Kada se pogleda preporuka pojedinog trgovačkog lanca, najveći broj preporuka imaju Lidl i Kaufland. Konzum preporučuje 51% kupaca, 44% ih preporučuje Interspar, a daljnjih 39% Plodine. Najmanji broj preporuka ima Spar.

Željeli smo provjeriti kakva je lojalnost kupaca pojedinom trgovačkom lancu. Kao mjera lojalnosti koristi se omjer najčešće posjećenog lanca i svih posjećenih lanaca, pri čemu 0 označava potpuni izostanak lojalnosti, a 1 potpunu lojalnost.

Među promatranim lancima, najviši indeks lojalnosti ima Kaufland, a nešto manji Konzum i Lidl. Podjednaku razinu lojalnosti imaju kupci Plodina i Interspara, dok najnižu lojalnost pokazuju kupci u Sparu. Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku. U siječnju 2021. ukupan postignuti uzorak obuhvaća 400 građana starijih od 16 godina.

Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.