HGK: Investicijski fondovi zadržali povjerenje ulagatelja u korona krizi

Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja investicijskih fondova HGK

“Prošla je godina pokazala znatnu zrelost hrvatskog financijskog tržišta. Svi sudionici tržišta imali su cilj što učinkovitije proći kroz COVID oluju te su u tome zajednički i uspjeli. Ulagatelji u fondove, ponajviši građani, pokazali su razumijevanje kako je ovo bila samo još jedna korekcija te je do kraja godine njihovo povjerenje u oporavak nagrađeno kvalitetnim povratima“, smatra predsjednik Udruženja investicijskih fondova HGK Hrvoje Krstulović.

Nakon značajnijeg pada imovine u ožujku 2020. godine (-32% u odnosu na veljaču) već u travnju bilježi se blagi porast imovine koji je nastavljen sve do danas. Tako je ukupna imovina u odnosu na ožujak prošle godine, ove godine u veljači veća za 21% pa možemo reći da je kontinuitet rasta ukupne imovine dobar pokazatelj trenda oporavka tržišta i podloga za daljnja optimistična očekivanja. Gledano na godišnjoj razini (veljača 2021./veljača 2020.) ukupna imovina je manja za 18 posto.

Iz HGK poručuju kako u tom kontekstu te uslijed veće educiranosti i razumijevanja ulagatelja investicijskih fondova, a unatoč smanjenju broja građana koji ulažu kroz investicijske fondove, tijekom krize izazvane pandemijom COVID-19 nije bilo značajnijeg odljeva građana iz investicijskih fondova (smanjenje 9% na godišnjoj razini). Osim toga, dobra koordinacija aktivnosti kroz Udruženje te između sektora  i regulatora (fondovi, osiguranje, mirovinci, HANFA, HNB) rezultirala je pravovremenom i adekvatnom reakcijom u smjeru stabilizacije tržišta obveznica.

“Tome je svakako doprinijelo i dugogodišnje ulaganje u financijsku pismenost pa građani ulažu i štede u investicijskim fondovima razumnije, dugoročnije i sustavnije“, pojasnio je Krstulović. Naime, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s članicama i drugim partnerima od 2015. godine uključena je u projekt financijske pismenosti i intenzivno radi na podizanju financijskih znanja hrvatskih građana. Rezultat toga je i porast prosječne financijske pismenosti u RH koja danas iznosi iznosi 12,3 od ukupno 21 boda, u odnosu na 11,7 bodova iz 2015.

Govoreći o financijskoj pismenosti, Udruženje investicijskih fondova, u povodu Svjetskog dana investicijskih fondova koji se obilježava 19. travnja, održat će tijekom travnja i svibnja online predavanja za studente nekoliko fakulteta, a dodjelit će se i nagrade Udruženja za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2020. godini.

Gledano po kategorijama udjelničara u ukupnoj imovini UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom)na kraju 2020.g., najveći dio ukupne imovine, 64%, i dalje otpada na imovinu fizičkih osoba, a gotovo 207 tisuća građana (206.685) ima udjele u investicijskim fondovima. Sve značajniju ulogu na hrvatskom tržištu imaju i alternativni investicijski fondovi (AIF), koji su namijenjeni ulagateljima s više iskustva i znanja u području ulaganja Trenutno u Hrvatskoj ima  37 AIF-a s imovinom od oko 4,5 milijardi kuna te se očekuje njihova sve veća uloga u razvoju hrvatskog gospodarstva.

Udruženje investicijskih fondova HGK okuplja sva društava za upravljanje investicijskim fondovima osnovana u Republici Hrvatskoj, a kojih trenutno ima 23 i koji upravljaju sa 132 investicijska fonda (95 UCITS i 37 AIFa). Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (UCITS fondovi) uglavnom su namijenjeni širokom krugu ulagatelja.