Saponiji potpora za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u visini 19,9 mil. kn

Zacrtan smjer poslovanja u koji je uključeno smanjenje visoke potrošnje energije iz distribucijskih mreža kroz proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (OIE), povećanje energetske učinkovitosti i energetska obnova zgrada prepoznat je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i u okviru natječaja “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” Saponiji je odobrena je potpora u visini 19,9 milijuna kuna za ostvarenje ciljeva projekta.

Cjelokupna investicija od 50,5 milijuna kuna doprinijet će ostvarenju vizije poslovanja koja uključuje održivi razvoj s minimalnim utjecajem na okoliš. Planiranim ulaganjem u potpunosti će se promijeniti  vizura osječkog Donjeg grada, smanjiti utjecaj na okoliš i poboljšati kvaliteta života građana u okruženju.

Energetska obnova proizvodnih pogona građenih prije 1968. bruto površine od 21.000 m2 dovest će do smanjenja buke i utroška energenata, a ulaganja u rasvjetu, sustav grijanja i hlađenja donose ne samo uštede, nego i značajno poboljšanje radnih uvjeta za radnike Saponije. Tehnološke mjere u pogonu kozmetike uključuju zamjenu postojeće linije novom energetski učinkovitijom linijom što će dovesti do smanjenja potrošnje energije od sedamdesetak posto. Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca rezultirat će povećanom količinom energije dobivene iz OIE za šestotinjak MWH godišnje, kao i značajnim učinkom smanjenja emisije CO2. Svim navedenim mjerama očekuje se ušteda energije veća od 4400 MWh.

“Zahvaljujući inovativnim proizvodima i korporativnom načelu održivog razvoja novih proizvoda s ciljem maksimalne dobiti za potrošača uz minimalan utjecaj na okoliš, koji je potkrijepljen i osnivanjem tima za održivi razvoj, ostvarujemo viziju Saponije o držanju pozicije vodeće deterdžentsko-toaletne industrije u regiji. Saponia je oduvijek bila partner građanima u našem okruženju, tvrtka na koju se mogu osloniti i koja je ponos Osijeka i regije, a ovom investicijom stvaramo temelje da tako ostane i u budućnosti, te da ostvarujemo još bolje rezultate na svim poljima djelovanja”, priopćeno je iz Saponije.