Započeo Discover – novi program DRIVE Beyond Excellence edukacije Fortenova grupe

Program je razvijen u suradnji sa stručnjacima LQ grupe kao treći sveobuhvatni program edukacije u okviru dugoročnog projekta unaprjeđivanja znanja i vještina zaposlenika Fortenova grupe

Fortenova grupa je 14. rujna 2021. godine započela s provedbom Discover programa – trećeg grupnog programa u DRIVE Beyond Excellence dugoročnom projektu koji je Fortenova grupa razvila za unaprjeđivanje znanja i vještina svojih zaposlenika. Nakon što je s edukacijom krenula prva generacija polaznika Navigate i Accelerate programa, u Discover program ulazi novih 139 zaposlenika Fortenova grupe iz Poslovnih područja maloprodaja, Prehrana i Poljoprivreda te iz Fortenova grupe d.d. i mStarta.

Edukacija je usmjerena na stjecanje cijelog niza novih znanja i kompetencija u različitim područjima poslovanja, a program je razvijen zajedno sa stručnjacima LQ grupe. Polaznici će u narednim mjesecima imati priliku stjecati nova znanja i vještine u različitim područjima poslovanja, s posebnim naglaskom na one kompetencije koje je važno razvijati za uspješno nošenje sa svakodnevnim poslovnim izazovima i zadacima.

Cilj je edukacije ojačavanje menadžerskih vještina zaposlenika Fortenova grupe, ali i prijenos stečenih znanja, čime će se osnažiti i ukupna razina kompetencija i učinkovitosti zaposlenika i doprinijeti atmosferi zajedništva, suradnje i dijeljenja koje Fortenova grupa njeguje.

U svega nekoliko mjeseci Fortenova grupa je razvila tri sveobuhvatna programa edukacije u kojima u ovom trenutku sudjeluje više od 250 zaposlenika iz svih naših kompanija.

„Vjerujemo da je osiguravanje uvjeta za osobni i profesionalni rast i razvoj, najjača poluga za osnaživanje ukupnih ljudskih potencijala u Grupi i najbolji odgovor na sve naše poslovne izazove. Drive beyond excellence edukacija predstavlja dugoročni, sustavni model podrške profesionalnom i osobnom razvoju zaposlenika unutar Fortenova grupe, kako bi oni dali svoj doprinos poslovnim rezultatima i kreiranju novih vrijednosti za kompaniju, ali i stvaranju ozračja jednog od najpoželjnijih poslodavaca na prostorima regije u kojoj Fortenova grupa posluje“, rekla je Gordana Fabris, direktorica Ljudskih potencijala Fortenova grupe prilikom promocije Discover programa edukacije.