Interspar i Kaufland percipirani kao lanci sa širokim asortimanom i dodatnim sadržajima

Prema imidžu koji imaju kod potrošača, Lidl i Plodine su percipirani kao lanci povoljnih cijena i pristupačne lokacije, a Konzum i Spar primarno su percipirani kao lanci s radnim vremenom koje odgovara kupcima te manjim dijelom kao lanci povoljnih cijena i pristupačne lokacije

Analizirala: Martina Soršak Susović, Hendal

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl (79%) i Konzum (70%). Nešto manji broj je posjetio Kaufland (63%) i Plodine (59%) dok je oko jedne podjednak broj kupaca posjetio Interspar i Spar.

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat. Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine (11%), dok Interspar, Spar i Tommy najčešće posjećuje podjednak broj hrvatskih kupaca. U ovom valu istraživanja željeli smo istražiti imidž trgovačkih lanaca, odnosno sliku koju o pojedinom trgovačkom lancu imaju potrošači.

Pri mjerenju imidža, potrošači izabiru, među ponuđenim, one tvrdnje koje se odnose na pojedini trgovački lanac. Rezultati se prikazuju u imidž mapi, koja omogućuje uočavanje zajedničkih, ali i razlikovnih karakteristika među pojedinim trgovačkim lancima. Pri tome, lanci koji su bliže sredini mape imaju lošije diferenciran imidž, dok su oni koji su bliže rubovima mape percipirani kao bolje izgrađenog imidža.

Nadalje, na krajnjim vrijednostima mape istaknute su karakteristike koje najviše razlikuju trgovačke lance. Lidl i Plodine su percipirani kao lanci povoljnih cijena i pristupačne lokacije. Interspar i Kaufland su percipirani kao lanci sa širokom asortimanom robe te dodatnim sadržajima, a Kaufland dodatno kao lanac povoljnih cijena.

Konzum i Spar su primarno percipirani kao lanci s radnim vremenom koje odgovara kupcima te manjim dijelom kao lanci povoljnih cijena i pristupačne lokacije.

Agencija Hendal kontinuirano provodi istraživanje zadovoljstva trgovačkim lancima na nacionalno reprezentativnom uzorku, koji je u rujnu 2021. obuhvatio 500 građana starijih od 16 godina. Zbog obuhvata cjelokupnog teritorija, podaci o posjećenosti pojedinih lanaca koji nisu prisutni u svim regijama, mogu biti niži. Također, rezultati pokazuju posjećenost pojedinog lanca, a ne potrošnju u istom.