Poduzetnici na meti inspekcije: tko je u pravu?

Svi se pitaju: kako se utvrđuje kada je neopravdano povećana cijena? S obzirom na činjenicu da troškovi poslovanja rastu, jesu li povećanja cijena baš u svakom slučaju neopravdana? Kada će povećanje cijena ipak biti opravdano? Što će inspektori pregledavati kada dođu u nadzor?

Piše: Dijana Kladar, Chief Executive Officer, Vision Compliance

Nova godina donijela nam je i novu valutu. Od 1. siječnja kunu smo zamijenili eurom, a ubrzo su se počela javljati negodovanja građana na promjene cijena. Naime, građani tvrde kako su primijetili povećanje cijena artikala te da su pojedini trgovci iskoristili prelazak na novu valutu kako bi podignuli cijene svojih proizvoda i usluga.

Reagirala je i Vlada RH te je 5. siječnja donijela Zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena kojim obvezuje državni inspektorat na pojačane kontrole cijena i nalaže trgovcima da se neopravdano podignute cijene vrate na razine od 31. prosinca 2022.

Svi se pitaju: kako se utvrđuje kada je neopravdano povećana cijena? S obzirom na činjenicu da troškovi poslovanja rastu, jesu li povećanja cijena baš u svakom slučaju neopravdana? Kada će povećanje cijena ipak biti opravdano? Što će inspektori pregledavati kada dođu u nadzor?

ZAKLJUČAK VLADE I TRGOVCI

Zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave. Utoliko, zaključak obvezuje samo tijela državne uprave kojima je namijenjen. To znači da doneseni zaključak obvezuje u njemu navedena tijela državne uprave (ministarstva, inspektorat) da pojačaju nadzor nad trgovcima, ali ne obvezuje same trgovce. Posljedica zaključka za trgovce je u tome da mogu očekivati pojačani nadzor kako bi se istražilo povećavaju li se cijene neopravdano.

ZAKON O UVOĐENJU EURA

Jedno od temeljnih načela Zakona je ‘načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena’. Njime se zabranjuje poslovnim subjektima, prilikom uvođenja eura, povećati cijenu proizvoda i usluga prema potrošačima bez opravdanog razloga. Nadalje, i tijekom 2023. godine postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena, što znači da cijene i dalje trebaju biti istaknute i u eurima i u kunama. Pri tome je bitno da su cijene preračunate uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. To bi značilo da, ukoliko dođe do promjene cijene proizvoda u eurima, istu je potrebno prikazati i u kunama uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

NEOPRAVDANO POVEĆANJE CIJENA

Trgovcima nije zabranjeno mijenjati cijene, međutim uvođenje eura ne smije biti razlog promjene. Ako dođe do opravdane promjene cijene, ona se može podignuti. Naime, u tom slučaju trgovci utvrđuju novu cijenu proizvoda ili usluge i preračunavaju je uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Trgovci moraju dokazati – ako jest, zbog čega je došlo do porasta cijena proizvoda ili usluge, tj. je li riječ o neopravdanom povećanju cijena koje predstavlja nepoštenu poslovnu praksu. Trgovci moraju dokazati povećanje cijena stvarnim realnim troškovima. Povećanje cijena energenata, povećanje nabavnih cijena proizvoda, povećanje plaća radnicima, dodatna ulaganja u razvoj poslovanja, samo su neki od opravdanih razloga povećanja cijena proizvoda i usluga koji čine realne troškove trgovca.

UTVRĐIVANJE OPRAVDANOG POVEĆANJA

Okolnost je li povećanje cijena opravdano utvrđuje se u sklopu inspekcijskog nadzora, pri čemu inspektor može tražiti uvid i/ili dostavu različite dokumentacije. Trgovci su dužni osigurati da se podaci o stanju robe nalaze u prodajnom objektu, na temelju pisanih isprava ili u obliku elektroničkog zapisa.

Tako u prodajnom objektu trebaju biti dostupne isprave s podacima o:

• imenu ili nazivu dobavljača,
• broju i datumu isprave o zaduženju ili razduženju robe,
• nazivu, mjernoj jedinici i količini robe,
• prodajnoj cijeni robe,
• promjeni prodajne cijene robe,
• zaduženju za vlastitu robu.

U slučaju kada se u poslovnim prostorijama ne nalaze navedene isprave, inspektor može izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti trgovine koja se izvršava pečaćenjem prostorija. Državnog inspektora prima zaposlena osoba koja se nalazi u poslovnoj prostoriji, međutim ta osoba, u većini slučajeva, nije odgovorna osoba za zastupanje društva. U slučaju kada se osoba odgovorna za zastupanje ne nalazi u poslovnim prostorijama, zaposlenik može izjaviti kako ne razumije zapisnik i tražiti dodatan rok za dostavu dokumenata i očitovanje odgovorne osobe. Međutim, u svakom bi slučaju inspektoru na uvid trebala dati gore navedene isprave.

ŠTO KADA INSPEKTOR UTVRDI NEOPRAVDANO POVEĆANJE

U slučaju da inspektor utvrdi da je došlo do povreda, može izreći upravnu mjeru, novčanu kaznu ukoliko se upravna mjera nije izvršila te izdati optužni prijedlog ili prekršajni nalog. Ako inspektor nadzorom utvrdi da je počinjen prekršaj za koji ne može izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, ali bi prema prekršajnom propisu mogao izdati prekršajni nalog, inspektor će odmah ili najkasnije u roku od osam dana od završetka nadzora izdati prekršajni nalog. U svakom slučaju, trgovac ima pravo na prigovor ili žalbu.

Prema dosadašnjem iskustvu, predviđamo da će veliki broj mjera koje izriče državni inspektorat pasti na sudu i da postoji velika mogućnost da trgovci budu oslobođeni kazni koje predlaže državni inspektorat. Razlog je činjenica da je vrlo teško utvrditi što je neopravdano povećanje cijena i gotovo svi trgovci u vrijeme visoke inflacije imaju opravdanje za podizanje cijena svojih proizvoda. Svakako je potrebno voditi računa da je potrebno educirati zaposlenike kako da postupe u slučaju nadzora inspekcije i što je potrebno zatražiti da se unese u inspekcijski zapisnik prije potpisivanja.