Kombinacija koja ima najpozitivniji učinak na povećanje tržišne vrijednosti uključuje tri čimbenika: digitalnu strategiju, usklađenost tehnologije sa strategijom i sposobnost za digitalnu promjenu – tvrtke u kojima su prisutna sva tri čimbenika bilježe rast vrijednosti do 5%

Piše: Anamarija Mlinarić, voditeljica Deloitteova regionalnog sektora za tehnologije, medije i telekomunikacije

Izvješće ‘Kako kreirati vrijednost kroz digitalnu transformaciju: Putovi i zamke’ otkriva da je veza između strategije i realizacije ključna za povećanje vrijednosti digitalnom transformacijom. Analizirali smo objave tvrtki s popisa Fortune 500 i otkrili da prava kombinacija inicijativa digitalne transformacije može povećati tržišnu vrijednost tih tvrtki za više od 1,25 bilijuna američkih dolara.

S druge strane, pogrešna kombinacija može narušiti njihovu tržišnu vrijednost za više od 1,5 bilijuna američkih dolara, što pokazuje koliko je važan strateški pristup digitalnoj transformaciji.

Iako je digitalna transformacija proces koji traje, njena veličina, ali i ulozi stalno rastu. Tvrtke moraju iskoristiti mogućnosti koje nude tehnološke inovacije – to je ključ njihovog dugoročnog rasta. Lideri trebaju dobro razumjeti koji ih koraci mogu dovesti do uspjeha, a koji mogu ugroziti stvaranje vrijednosti poduzeća. Povezivanje digitalne strategije s realizacijom digitalnih inicijativa dokazani je način na koji lideri stvaraju ogromnu dodanu vrijednost za dionike.

TRI KLJUČNA ČIMBENIKA

Analizirani su pojedinačni i kombinirani utjecaji triju ključnih čimbenika:
• Digitalna strategija ili efekti koje digitalna transformacija ima na poduzeće;
• Usklađenost tehnologije sa strategijom ili korištenje tehnologija za postizanje digitalne strategije;
• Mogućnost prihvaćanja digitalnih promjena, tj. sposobnost poduzeća da se prilagodi i uvede nove procese, resurse i načine rada u svjetlu digitalne transformacije.

PRIORITET MODERNIZACIJA POSLOVANJA

Ako tvrtke predstave svoju digitalnu strategiju u svojim financijskim objavama, to može imati vrlo pozitivan učinak na procjenu njihove vrijednosti. Iako mnoga poduzeća započinju digitalizaciju postavljanjem strategije, samo 44% njih ima dovoljno zrelosti iznijeti svoju digitalnu strategiju. Tržište razumije utjecaj ‘digitalnog’ i nagrađuje lidere kojima je prioritet modernizacija poslovanja.

Na vrijednost tvrtke može snažno utjecati i usklađenost tehnologije sa strategijom – one koje u svojim financijskim objavama spominju tu usklađenost procijenjene su dvostruko više. To omogućuje zainteresiranim stranama da vide gdje tvrtka ulaže svoj kapital, s obzirom na to da su to često vodeće tehnologije, što ukazuje na to da tvrtka njeguje pristup koji razmišlja o budućnosti njezinog poslovanja.

Ako se poduzeće može usredotočiti na samo jedan od tri gore navedena ključna čimbenika odjednom, analiza pokazuje da je najkorisnije uskladiti strategiju s ulaganjima u tehnologiju. Samo 34% od analiziranih Fortune 500 poduzeća pokazalo je znakove strateškog pristupa svojim tehnološkim ulaganjima, što znači da još uvijek ima dovoljno prostora za rast u ovom području.

Za razliku od prva dva čimbenika, Deloitte je otkrio da ako poduzeće općenito govori o svojoj sposobnosti provedbe digitalnih promjena u svojim financijskim objavama i ne ističe specifične digitalne inicijative, to ima negativan učinak na njegovu tržišnu vrijednost. Kad se promatra pojedinačno, digitalna transformacija je imala gotovo tri puta manji utjecaj od digitalne strategije.

Prema provedenoj analizi, promjene koje su same sebi svrha, i ne donose vrijednost, nisu dovoljne dionicima. Organizacije mogu biti uspješnije ako komuniciraju konkretne inicijative sa svojim dionicima.

POVEĆAJTE VRIJEDNOST TVRTKE

Analizirali smo različite kombinacije triju ključnih čimbenika koji najviše utječu na tržišnu vrijednost tvrtke. Kombinacija koja ima najpozitivniji učinak je ona koja uključuje sva tri čimbenika: digitalnu strategiju, usklađenost tehnologije sa strategijom i sposobnost za digitalnu promjenu.

Tvrtke u kojima su prisutna sva tri čimbenika bilježe rast vrijednosti do 5%. Na vrednovanje poduzeća najviše utječe ako ono nije sposobno zaista prihvatiti digitalne promjene, iako mogu imati dobro ocijenjena druga dva čimbenika. Ako poduzeće ima digitalnu strategiju koja je također usklađena s njezinom tehnologijom, ali ne može implementirati digitalne promjene, to uvelike smanjuje njezinu vrijednost. Posljedice su i do 10 puta veće od onih koje se vide kod drugog faktora smanjenja vrijednosti, a to je digitalizacija temeljena samo na tehnološkoj implementaciji.

Najnegativnija kombinacija predstavlja rizik od 9% manje vrijednosti, što bi moglo obezvrijediti analizirana Fortune 500 poduzeća za 1,5 bilijuna američkih dolara. Sposobnost uvođenja digitalnih promjena stoga može uvelike potaknuti ili ograničiti stvaranje nove vrijednosti i najbolje ju je kombinirati s digitalnom strategijom koja je usklađena s tehnološkim ulaganjima. Istraživanje pokazuje da digitalna strategija koju poduzeće ostvaruje kroz specifične tehnološke investicije usklađene sa strategijom, kao i vlastita sposobnost uvođenja digitalnih promjena, mogu imati značajan utjecaj na vrednovanje poduzeća.