Standardi sigurnosti hrane sve zahtjevniji, prehrambenu industriju čeka prilagodba

Hrvatska ima najviše standarde sigurnosti hrane, poručeno je sa 16. konferencije o sigurnosti i kvaliteti hrane, koja se u organizaciji Sektora za poljoprivredu HGK i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata održava u Opatiji.

Hrvatska prehrambena industrija, osim što je izložena snažnoj konkurenciji i drastičnom rastu inputa, posebice energije, nalazi se pred brojnim izazovima.

“EU standardi sve su rigorozniji, a prilagodbe i nove investicije bit će neophodne zbog vrlo ambicioznog Zelenog plana i Strategije od polja do stola koji donose nova pravila oko sigurnosti hrane, marketinških standarda i uređenja tržišta, zdravlja i dobrobiti životinja, biljnog zdravstva, a posebno zaštite okoliša pri čemu će za prehrambenu industriju poseban izazov predstavljati prilagodba ambalaže”, istaknuo je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam na otvaranju Konferencije.

Ministarstvo poljoprivrede je aktivno na području sigurnosti i kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je samo godinu dana nakon što je EU usvojila novi pristup o sigurnosti hrane, isto učinila i Hrvatska kroz Zakon o hrani. Dvije godine kasnije sve subjekte u poslovanju s hranom objedinila je i na jedno mjesto okupila HGK na platformi Konferencije o sigurnosti i kvaliteti hrane koja je značajno pridonijela u podizanju svijesti upravljanja rizicima u prehrambenom lancu. Ozbiljni incidenti povezani s prijevarama u sustavu sigurnosti hrane, signalizirali su potrebu za poduzimanje dodatnih mjera i aktivnosti.

“Kao nikada do sada, promišljamo i djelujemo u cilju proizvodnje sigurne i kvalitetne hrane. Danas se ponosimo našom prehrambenom industrijom, perjanicom gospodarstva te posebno ističemo zaštitu 42 poljoprivredna i prehrambena proizvoda, čiji je naziv registriran na razini cijele EU. U cilju još jačeg isticanja i pozicioniranja domaćih kvalitetnih proizvoda uspostavljen je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete Dokazana kvaliteta. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji nose ovaj znak potrošaču jamče da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti“, kazao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić.