Hoće li rasti cijene i tko će ih smjeti dizati?

Nakon vrućeg ljeta, te bombardirani podacima o porastu cijena, očekujemo jesen. Saznali smo koliko je kuglica sladoleda, da je pizza u Trstu bolja i jeftinija nego u Poreču itd. Stoga, čemu se možemo nadati na jesen, koliko su porasle cijene i tko će smjeti dizati cijene?

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2023. u odnosu na kolovoz 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 7,8% dok su u odnosu na srpanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,6%.

Procijenjena godišnja stopa promjene za Hranu, piće i duhan iznosi 10,1%, za Usluge 7,8%, za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije 7,4% te za Energiju 4,3%. Porast stope na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Energija, za 2,7%, Usluge, za 0,7% te Hrana, piće i duhan, za 0,2%.

Istodobno je, prema prvoj procjeni, pad stope procijenjen za komponentu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 0,5%. Kada se iz statistike porasta cijena prebacimo na zakonodavstvo, Zakon koji se najviše bavi cijenama hrane jest Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Taj zakon se mijenja iz nekoliko razloga te ćemo njegove predložene izmjene predstaviti niže osobito one koje se tiču cijene robe.

NOVI PRAG PRIMJENE

Izmjenama zakona u eurima se određuje iznos koji se odnosi na utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca prema njegovom ostvarenom ukupnom godišnjem prihodu te se smatra da značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona ima kupac koji je ostvario ukupni godišnji prihod od najmanje dva milijuna eura umjesto dosadašnjih 15 milijuna kuna, a s obzirom na to da je euro 1. siječnja 2023. uveden kao službena valuta u Hrvatskoj. Propisani iznos od dva milijuna eura je preuzet iz članka 1. stavka 2. točke (a) Direktive (EU) 2019/633., dakle nije rezultat nedozvoljenog zaokruživanja iz kuna u eure.

NOVI IZNOSI KAZNI

Također, zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, iznosi novčanih kazni za povrede Zakona određeni se u eurima.

UKIDANJE KRAJNJE PRODAJNE CIJENE

Jedna od bitnijih promjena jest činjenica da se prijedlogom izmjena i dopuna Zakona briše odredba o krajnjoj prodajnoj cijeni. Prema odredbama važećeg Zakona, krajnja kupoprodajna cijena formira se tako da se nabavna cijena poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda množi najmanje koeficijentom 1,10.

Time se za proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode utječe na pravo kupca da slobodno određuje minimalne prodajne cijene prema krajnjem potrošaču, provedba kojih je bila planirana u privremenom i ograničenom opsegu, međutim prema objašnjenju prijedloga izmjena i dopuna u dosadašnjem razdoblju do primjene ove zakonske odredbe nije došlo jer su nastale izvanredne tržišne okolnosti poput krize uvjetovane pojavom Covid-19, rata u Ukrajini te rasta cijena energenata.

Dakle, ukinuto je ograničavanje prodajnih cijena.

OTKUPNI BLOK I ROK ISPORUKE

Detaljnije se propisuju odredbe vezane uz otkupni blok, koji je uz račun važan dokument, na temelju kojeg se obavljaju plaćanja te je stoga izmijenjen, odnosno dopunjen dio propisa kojim se određuju detalji događaja isporuke jer su važni za računanje rokova plaćanja poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda.

OBJAVLJIVANJE SUDSKI PRAKSE

Radi javnosti rada Agencije, ovim se Zakonom predlaže da, uz rješenja, Agencija na mrežnoj stranici objavljuje i pravomoćne odluke upravnih sudova te odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

ROK OTKAZIVANJA NARUDŽBI I OSTALE ZABRANE

Nadalje, detaljnije se uređuje izričaj vezan uz pojedine nepoštene prakse kupca u odnosu kupca i dobavljača i najkraći rok (30 dana) za otkazivanje narudžbi te naplaćivanje naknade za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ugovaranje fiktivnih usluga i postupaka.

Brisanje odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni uvjetuje također i brisanje odredbe o prodaji proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene te brisanje odredbe kojom je određen količinski udio proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih proizvoda koji se mogu prodavati u akcijskoj prodaji po cijeni nižoj od krajnje prodajne cijene.

PRODAJA ISPOD CIJENE NIŽE OD PROIZVODNE

Ne može se prodavati poljoprivredni ili prehrambeni proizvod ispod cijene proizvodnje u slučaju proizvodnje robne marke kupca, osim pod uvjetom da je riječ o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta, odnosno rasprodaji zbog privremenog zatvaranja sezonskog prodajnog objekta.

Zaključno, čeka nas zanimljiva jesen, a Vlada je najavila novi paket mjera pomoći tako da se pitanje povećanja cijena neutralizira. Novo ograničenje cijena osnovnih poljoprivrednih proizvoda nije (još) najavljeno.

Smije li se prodavati po cijeni nižoj od nabavne?
Što se tiče cijena, zabranjena je prodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda po cijeni nižoj od nabavne cijene po kojoj je taj proizvod nabavio kupac s porezom na dodanu vrijednost, osim pod uvjetom da je riječ o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta odnosno rasprodaji zbog privremenog zatvaranja sezonskog prodajnog objekta.