Osvježivači prostora: Najveći udio u količinskoj prodaji čine kruti i tekući osvježivači

Vodeća tri proizvođača u osvježivačima zraka po količinskoj prodaji u 2022. su abecednim redom: Dufti Lufti Germany, Reckitt i SC Johnson koji zajedno čine 40,1% ukupne količinske prodaje

Analizirala: Zorana Krajinović, Client Manager, NielsenIQ

Kategorija obuhvaća sve vrste osvježivača prostora, među kojima su mirisne svijeće, mirisi za automobile, električni osvježivači, mirisne vrećice, tekući osvježivači, Mat Gel osvježivači (tablete koje se koriste za elektronske uređaje).

Kategorija ne uključuje sredstva protiv moljaca, eterična ulja i mirisne štapiće, kao ni osvježivače za WC-školjke.

U cjelokupnoj 2022. godini osvježivači zraka bilježe rast vrijednosne prodaje dok količinska prodaja bilježi pad prodaje u odnosu na godinu ranije. Segment koji predstavlja najveći udio u količinskoj prodaji kategorije su kruti i tekući osvježivači sa 34% količinske prodaje i 35% vrijednosne prodaje.

Slijede osvježivači za automobile sa 30% količinskog udjela, sprejevi sa 14%, automatski sprejevi sa 10%, aparatići za struju sa 7%, koncentrati sa 4% te ostalo sa manje od 1% količinskog udjela u kategoriji.

Kroz moderne formate (hipermarketi, supermarketi i drogerije) ostvari se čak 79% količinske prodaje osvježivača zraka dok se kroz tradicionalne formate, trgovine mješovitom robom do 300 m2 prodajne površine, ostvari 10% ukupne količinske prodaje.

Preostali dio (11%) količinske prodaje bilježe convenience kanali, benzinske postaje i kiosci. Vodeća tri proizvođača u osvježivačima zraka po količinskoj prodaji u 2022. su abecednim redom: Dufti Lufti Germany, Reckitt i SC Johnson koji zajedno čine 40,1% ukupne količinske prodaje.