IZTL: Kaufland bilježi najviši indeks lojalnosti

Iza Kauflanda, koji ima najviši indeks lojalnosti, slijede Konzum i Lidl dok je indeks lojalnosti najniži za Spar/Interspar i Plodine.

Rezultati za posjećenost pojedinog trgovačkog lanca, dobiveni u istraživanju zadovoljstva trgovačkim lancima agencije Hendal provedenom u svibnju na nacionalno reprezentativnom uzorku 400 građana starijih od 16 godina, pokazuju da je najveći broj kupaca u posljednja tri mjeseca posjetio Lidl i Konzum (nešto više od 80% građana). Podjednak broj kupaca je u posljednja tri mjeseca posjetilo Kaufland i Spar/Interspar. Plodine je posjetilo nešto manje od 60% hrvatskih kupaca.

Vezano za mjesto najčešće kupnje, Konzum, Kaufland i Lidl imaju podjednak rezultat – svaki lanac je mjesto najčešće kupnje za nešto više od jedne petine kupaca. Značajno manji broj najčešćih kupaca imaju Plodine i Spar/Interspar. Kada se analiziraju podaci vezani za preporuku pojedinog trgovačkog lanca, situacija je nešto drugačija. U ovom aspektu se značajno izdvaja Lidl kojeg preporučuje 78% hrvatskih kupaca. Značajno manji udio preporuke nalazimo za ostale trgovačke lance, kod kojih se izdvaja Kaufland, kojeg preporučuje 59% kupaca.

Najnižu razinu preporuke imaju Plodine, koje preporučuje 43% kupaca. Odnosom rezultata posjeta u posljednja tri mjeseca i najčešće posjećenog lanca, dobili smo indekse lojalnosti. Rezultati indeksa variraju između 0 (uopće nema lojalnih kupaca) i 1 (potpuno lojalni kupci). Po tom parametru, najviši indeks lojalnosti ima Kaufland. Konzum i Lidl imaju nešto niži rezultat lojalnosti, a indeks lojalnosti je najniži za Spar/Interspar i Plodine.