Sigurnost i kvaliteta: Strogi zahtjevi za kozmetičke proizvode na EU tržištu

U Europskoj uniji, odgovorna osoba za svaki kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište mora biti imenovana i mora osigurati da je proizvod u skladu sa svim zakonskim zahtjevima i Uredbom o kozmetičkim proizvodima

Piše: Dijana Kladar, Chief Executive Officer, Vision Compliance

Kozmetički proizvodi su neizostavni pratitelji našeg svakodnevnog života, ključni za njegu, ljepotu i samopouzdanje. Svaki dan koristimo razne proizvode, od mirisnih parfema i hranjivih krema za lice do šampona i dezodoransa, koji ne samo da poboljšavaju naš izgled, već i pridonose našem osjećaju dobrobiti. Ovi proizvodi, koji su postali neizbježan dio naše rutine, igraju značajnu ulogu u održavanju osobne higijene i estetike. Kozmetički proizvodi obuhvaćaju širok spektar proizvoda namijenjenih njezi i održavanju vanjskih dijelova tijela. Ovi proizvodi nisu samo funkcionalni, već i odražavaju kulturološke i osobne izbore.

Neki od popularnih kozmetičkih proizvoda:

• kreme
• losioni i gelovi za kožu
• šamponi i regeneratori
• parfemi i toaletna vodica
• puder za šminkanje
• proizvodi za njegu usana
• dezodoransi i sredstva protiv znojenja
• lakovi, ulja i kreme za njegu noktiju i zanoktica i slični proizvodi

STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Proizvodnja i distribucija kozmetičkih proizvoda podliježe strogim propisima i normama kako bi se osigurala njihova sigurnost i kvaliteta. U Europskoj uniji, odgovorna osoba za svaki kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište mora biti imenovana i mora osigurati da je proizvod u skladu sa svim zakonskim zahtjevima i Uredbom o kozmetičkim proizvodima. Odgovorna osoba može biti proizvođač, uvoznik ili distributer.

Proizvođači koji posluju unutar Europske unije moraju imenovati odgovornu osobu na tom području. Uvoznici koji donose kozmetičke proizvode iz trećih zemalja također moraju imati odgovornu osobu na području EU-a. Distributeri su odgovorni ako proizvod stave na tržište pod svojim imenom ili brendom ili ako izmijene proizvod na način koji može utjecati na njegovu sukladnost.

Svaka od ovih odgovornih osoba mora osigurati da proizvod odgovara svim sigurnosnim i zdravstvenim standardima te odmah reagirati ukoliko primijete nesukladnost proizvoda. U slučaju da proizvod predstavlja rizik za zdravlje ljudi, odgovorne osobe su obvezne o tome odmah obavijestiti nadležna tijela, odnosno Ministarstvo zdravstva.

DOKUMENTACIJA I CPNP PORTAL

Svaka odgovorna osoba mora čuvati dokumentaciju o proizvodu, uključujući PIF (dokumentacija s podacima o proizvodu) koja sadrži sve informacije o proizvodu, njegovom sastavu i sigurnosti. Pri stavljanju na tržište kozmetičkog proizvoda, odgovorne osobe obvezne su koristiti INCI nazivlje na ambalaži kako bi potrošači jasno mogli identificirati sastojke proizvoda, kako bi izbjegli moguće kazne ili pravne sporove.

Kod kozmetičkih proizvoda važno je paziti na moguće alergijske reakcije kod korisnika i osigurati da su svi sastojci deklarirani na ambalaži kako bi korisnici bili informirani o mogućim alergenima. Također, odgovorna osoba mora notificirati svoje proizvode na CPNP portalu gdje se dostavljaju sve relevantne informacije o proizvodu prije nego što se proizvod stavi na tržište.

Kako bi osigurali kvalitetu i sigurnost proizvoda, proizvođači kozmetičkih proizvoda moraju slijediti Smjernice dobre proizvođačke prakse (GMP). Nadalje, proizvođači kozmetičkih proizvoda često surađuju s laboratorijima kako bi provjerili zdravstvenu ispravnost proizvoda i mikrobiološku čistoću prostora, opreme i zaposlenika.

Ugovori s ovim laboratorijima ključni su za osiguranje potrebne kontrole i analiza kako bi proizvodi bili sigurni za potrošače. Neispunjavanje zakonskih zahtjeva i regulativa u proizvodnji i distribuciji kozmetičkih proizvoda može dovesti do ozbiljnih posljedica. Kazne mogu uključivati novčane kazne u rasponu od 6.000,00 EUR do 13.000,00 EUR, povlačenje proizvoda s tržišta, a i pravne sporove.

POKUSI NA ŽIVOTINJAMA

Pokusi na životinjama, posebno kada se radi o testiranju kozmetičkih proizvoda, podliježu strogoj regulaciji koja je osmišljena kako bi zaštitila dobrobit životinja. U Europskoj uniji, ovakve aktivnosti regulirane su Direktivom o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica, koja se fokusira na zaštitu životinja koje se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe.

Ova Direktiva je ključni element europske regulative koja ima za cilj smanjiti broj životinja koje se koriste u laboratorijskim testiranjima te potaknuti korištenje alternativnih metoda. S obzirom na to, Direktiva ne samo da postavlja stroge zahtjeve za etičko postupanje u odnosu na životinje koje se koriste u pokusima, već također promiče razvoj i validaciju novih znanstvenih metoda koje bi mogle u potpunosti zamijeniti upotrebu životinja u kozmetičkoj industriji.

U praksi, Direktiva zahtijeva da svi znanstveni eksperimenti koji uključuju životinje prođu temeljitu etičku procjenu prije nego što se odobre. Etički odbori koji provode ove procjene moraju uzeti u obzir ne samo znanstvenu vrijednost pokusa, već i mogući utjecaj na životinje koje se koriste. Kriteriji uključuju minimiziranje boli, patnje, stresa i trajnog oštećenja koje životinje mogu doživjeti, te istraživanje alternativa koje ne uključuju korištenje životinja.

Osim toga, Direktiva potiče znanstvenike i industrije da dijele informacije o alternativnim metodama koje su dostupne. Ovo ne samo da smanjuje potrebu za pokusima na životinjama, već i potiče inovacije u razvoju novih tehnika koje su manje invazivne i etičnije.

S obzirom na sve strože zakonske zahtjeve i rastuću javnu svijest o dobrobiti životinja, kozmetička industrija je u posljednjih nekoliko godina doživjela značajne promjene. Mnoge kompanije su već u potpunosti izbacile testiranja na životinjama iz svojih procesa proizvodnje, a tržište je sve više okrenuto prema proizvodima označenima kao ‘cruelty-free’. Ovi trendovi ne samo da reflektiraju promjene u zakonodavstvu, već i rastući zahtjev potrošača za etičnijim i odgovornijim pristupima u proizvodnji kozmetike.

ZAKLJUČAK

Proizvodnja i prodaja kozmetičkih proizvoda zahtijeva pažljivo pridržavanje zakona i regulativa kako bi se osigurala sigurnost i zadovoljstvo potrošača. Našim klijentima pružamo podršku u osiguranju pravilnog označavanja sastojaka, pridržavanju GMP standarda, registraciju na CPNP portalu i provođenju potrebnih analiza kako bi njihovi proizvodi bili na tržištu sukladni svim zahtjevima. Samo kvalitetan i siguran proizvod može graditi povjerenje potrošača i osigurati dugoročan uspjeh na tržištu.