Logistički trendovi nakon ulaska u EU

Otvaranjem granica, velike internacionalne korporacije svoj razvoj na ova područja usmjeravaju preko logističara koji je zadovoljio neophodnu kvalitetu pružanja usluga u zemljama gdje posluju. Klijentima je ponuđen izbor optimalne logističke strategije…

Piše: Marina Berislavić, voditeljica poslovnice Zagreb, Lagermax AED Croatia  

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. snažno se osjeća povećani interes stranih kompanija za odabir Hrvatske kao logističkog središta za opskrbu susjednih zemalja koje nisu članice EU. Interes je to koji može snažno utjecati na daljnji razvoj logističke usluge te utjecati na novi poticaj u gospodarstvu. Hrvatska je zbog svog zemljopisnog položaja, u logističkom i distributivnom smislu, vrlo zanimljiva kompanijama koje svoju distributivnu mrežu šire na području zapadnog Balkana.

Također, hrvatske luke, od kojih posebno izdvajam Rijeku, postaju logično rješenja za distribuciju roba koje se prevoze pomorskim putem za područje jugoistočne i dijela središnje Europe. Snažan i brz razvoj poslovanja pred hrvatskog menadžera (kao i onog europskog) stavlja izbor kompleksnih, brzo mijenjajućih strategija, logističkih izazova i odluka koje će u konačnosti dovesti do optimalnih ili manje prihvatljivih rješenja. U svojim poslovnim okruženjima svakodnevno su suočeni sa mnogostrukim zahtjevima – strateškim partnerstvima, globalizacijom, prometnom infrastrukturom, liberalizacijom i normizacijom u europskom prometu, informacijskim tehnologijama i drugim tehnološkim promjenama, ekologostikom, novim zahtjevima brzo rastuće industrije široke potrošnje…

TREND OUTSOURCINGA

Česta je situacija da ni organizacija ni menadžer ne mogu, s obzirom na svoje resurse, kompetenciju i vrijeme, udovoljiti zahtjevima složenih integracija sustava upravljanja. Zbog toga se dijelom odlučuje i za outsourcing kao poslovnu strategiju. Danas u Hrvatskoj govorimo o trendu outsourcinga kao jednom od načina poboljšanja efektivnosti poslovanja. Pokazao se nezaobilaznom metodom svake ozbiljne tvrtke koja želi realizirati veću dobit te se takva odluka donosi na temelju kvalitetne analize i realnog sagledavanja stanja, čime se osiguravaju mnoge prednosti, odnosno veća konkurentnost, lakša prilagodba promjenama, unapređenje poslovnih procesa i povećanje profita. Outsourcing je u hrvatskoj poslovnoj zajednici već dugi niz godina prihvaćen, ali nedovoljno korišten trend moderne logistike.

Pružatelji logističkih usluga trebaju biti usmjereni na razvoj i širenje spektra usluga na logističkom tržištu te pronalaziti optimalna rješenja za svaki novi tržišni izazov. Otvaranjem granica, velike internacionalne korporacije svoj razvoj na ova područja usmjeravaju upravo preko logističara koji je zadovoljio neophodnu kvalitetu pružanja usluga u zemljama gdje posluju. Klijentima je ponuđen izbor optimalne logističke strategije prilagođene specifičnim zahtjevima te prepoznatljivost po kvaliteti usluge i konkurentnosti.

NORME KVALITETE

To nas vodi sljedećem trendu u logistici – usvajanju i implementaciji sustava upravljanja u skladu s normama kvalitete i zaštite okoliša te implementaciji različitih normi industrije široke potrošnje kao i potvrde pouzdanosti i kvaliteti poslovanja (ISO 9001, 14001, HACCP, Qudal). Tako svoju predanost kvaliteti i aktivnoj zaštiti okoliša te odgovorno ophođenje prema resursima hrvatske tvrtke okrenute novim tržištima implementiraju i certificiraju kroz propisane sustave upravljanja. Ideju o upravljanju kvalitetom i aktivnoj zaštiti okoliša smatraju zadatkom svih zaposlenika i to inkorporiraju u vrijednosti i ciljeve tvrtke.

Pružatelji logističkih usluga pod strogim su pritiskom kupaca, društva i zajednice kako bi se postigla održivost u cilju održavanja konkurentne prednosti. Održivost ovisi o ravnoteži prirodnog svijeta i odgovornoj uporabi prirodnih resursa. Stoga je izuzetno jak i sveprisutan ekološki aspekt koji potiče i implicira korištenje čistih tehnologija i razvoj korištenja alternativne energije. Posljedica je to trenda primjene novih tehnologija i okrenutost potrebama i zahtjevima društva.

NAPREDNE TEHNOLOGIJE

Logističari se okreću novim naprednim tehnologijama koje poboljšavaju trenutne logističke procese u smislu poboljšanja i zaštite okoline u kojoj se odvijaju. Npr. u distribuciji pošiljaka – sofisticiranim informatičkim integralnim rješenjima postiže se optimizacija i ažurno planiranje korištenja transportnih resursa u realnom vremenu. Informatizirano skladišno poslovanje, optimizacija skladišnih kapaciteta, dugogodišnje iskustvo te odgovarajuća tehnička sredstva za manipulaciju robe osiguravaju besprijekorno skladištenje, sortiranje, komisioniranje i distribuiranje robe.

Ovaj napredak omogućuje dokaziva poboljšanja u zadovoljstvu kupaca smanjivanjem ukupnih troškova dostave i skladištenja robe, a ujedno smanjuju potrošnju energije i štite okoliš. Ovaj trend, inovativnost i praćenje tržišnih tokova i potreba te interesa klijenta glavna je smjernica u razvoju poslovanja tvrtke koja se bavi modernom logistikom.

BRIGA O ZAPOSLENICIMA

I za kraj, naglasila bih najvažniji segment logističkih procesa iz prakse europskih, ali sve više i hrvatskih tvrtki – briga o zaposlenicima i njihovim interesima. Zaposlenici tvrtke, a ne sustavi i procesi, su ti koji će omogućiti optimalna rješenja za logističke zadatke i omogućiti tvrtkama potrebnu konkurentnost, odnosno – tržišnu prednost. Svojim iskustvom, predanošću zadacima te kvalitetom u izvršavanju usluga i fleksibilnim pristupom dolaze do trenutnih rješenja i predstavljaju osnovnu snagu svake tvrtke koja obavlja logističke usluge. Spoznajom i usvajanjem toga trenda, omogućavate razvoj tvrtke prepoznatljive po kvaliteti usluge i konkurentnosti koja društvenoj i poslovnoj zajednici pruža pouzdanog partnera na području logistike!

[Iz arhive Progressiva: Objavljeno u studenome 2013. god.]