Performance Management: Mjerenjem onoga što radite upravljate svojim biznisom

Da biste mogli odrediti ciljeve prethodno morate znati svoje troškove poslovanja, odnosno koliko vas košta svaka aktivnost u logističkom lancu, bilo da se radi o transportu, skladištenju, distribuciji i administrativnom osoblju koje podržava sve potrebne aktivnosti. Morate saznati koji su vaši ključni ‘cost driveri’ i kako oni utječu na ukupnu bazu troškova.

Piše: Renato Radačić, Project Management, ProLogConcept

U prethodnim kolumnama pod nazivom Logistika obradili smo temu transporta, skladištenja i distribucije kao jednu integralnu cjelinu logističkog lanca bez kojega niti jedan proizvod ne bi mogao završiti na policama maloprodaje, odnosno kod krajnjeg potrošača. Spomenuli smo i Performance Management / KPI’s koje ćemo u ovom broju dodatno rezimirati kako biste stekli sliku o svim ključnim mjerljivim pokazateljima koji će vam uvijek reći koliko smo dobri ili manje dobri u onome što radimo. Ne koristim riječ ‘loši’, već ‘manje dobri’ jer sve što se radi sigurno se radi s najboljom namjerom, no ponekad i uz veliki trud željeni rezultati, kao i u sportu, izostanu, odnosno uvijek postoji mogućnost da ‘sutra’ budemo bolji nego ‘danas’ i da unaprijedimo poslovanje.

VANJSKI UTJECAJI

U krajnjoj liniji, uvijek postoje i neki interni ili eksterni utjecaji (‘viša sila’) koje nismo mogli predvidjeti prilikom planiranja ili egzekucije posla u dnevnoj praksi, koji mogu utjecati na više troškove od plana ili pad prodaje koji povećava udio troškova logistike s obzirom na visok udio fiksnih troškova u ukupnim troškovima logistike. Što se utjecaja ‘više sile’ na rezultat tiče, svi pamtimo godine s izrazito visokom cijenom nafte, lošim vremenskim prilikama u ljetnoj i zimskoj sezoni, poplavama u RH i regiji, raznim carinskim barijerama i zabranama uvoza/izvoza koje se s vremena na vrijeme pojavljuju između država regije, itd. Sve to ponekad itekako utječe na konačne performanse i troškove poslovanja, kako logistike, tako i kompanije u cjelini. Uvijek se ‘nešto’ može unaprijediti, no unaprijediti se može samo ono što se mjeri, bilo da se mjeri u odnosu na tekući plan, ili s ostvarenjem prošle godine, ili s konkurencijom ,ili s najboljom industrijskom praksom na tržištu.

SAZNAJTE ‘COST DRIVERE’

U svakom slučaju, da biste mogli odrediti ciljeve prethodno morate znati svoje troškove poslovanja, odnosno koliko vas košta svaka aktivnost u logističkom lancu, bilo da se radi o transportu, skladištenju, distribuciji i administrativnom osoblju koje podržava sve potrebne aktivnosti. Morate saznati koji su vaši ključni ‘cost driveri’ i kako oni utječu na ukupnu bazu troškova. Sljedeće što morate utvrditi je na kojem nivou moraju biti troškovi kako bi osigurali da vam je svaka isporuka optimalna, odnosno troškovno efikasna i, u konačnici, profitabilna, ovisno iz kojeg kanala prodaje dolazi neki kupac ili korisnik usluge. Naposljetku, nakon što sve prethodno utvrdite, dobijete ukupan tzv. Cost To Serve (CTS), koji obuhvaća sve navedene aktivnosti u lancu logistike koji su potrebne da se proizvod s neke proizvodne ili skladišne lokacije dostavi na police nekog maloprodajnog lanca ili do krajnjeg korisnika, ovisno o kojoj vrsti logističke usluge se radi.

Da bi mjerili perfomanse onoga što radimo, moramo definirati sljedeće:

• jasne i mjerljive ciljeve
• razviti plan aktivnosti kako ćemo ostvariti zadane ciljeve
• pratiti performanse i redovno razgovarati o njima (dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje)
• moramo razviti sustav nagrađivanja i “konsekvenci” (bonus/malus u slučaju 3 PL providera)
• i na kraju vidjeti jesmo li i u kojoj mjeri isporučili rezultat.

Početna točka za razgovor o performansama su IZVJEŠTAJI, odnosno dobro postavljen cijeli izvještajni sustav koji je u velikoj mjeri ovisan o izvedbi ne samo logistike, već i drugih odjela kompanije (ili partnera u slučaju 3 PL providera), tako da je međuodjelna suradnja (‘x-functional cooperation’), ključna pri otklanjanju anomalija i unapređenja nekih procesa i rezultata kroz konkretne planove kako upravljati devijacijama. Pored Izvještaja, bitno je dogovoriti, odnosno uskladiti REALNA očekivanja svih strana u procesu kroz tzv. SLA (Service Level Agreement), kako bi svaka strana znala što realno može očekivati po pitanju nivoa i kvalitete usluge. Kod 3 PL providera ugovara se i tzv. Contract Breaker ukoliko su Performanse izrazito niže od onih koje su ugovorene. Mjerenjem onoga što radite upravljate biznisom, a ne biznis vama!

[Iz arhive Progressiva: Objavljeno u studenome 2017. god.]